VIVITEL - Region Midtjylland

Report
VIVITEL
Visitation på baggrund af Vital Telemedicin
- Samarbejde mellem Præhospitalet Aarhus,
Regionshospitalet Horsens og Responce A/S
Forskningens dag Præhospitalet 24. maj
2012
Baggrund
• Internationalt har telemedicin være anvendt i
mange år primært i områder med særlige
geografiske og demografiske forhold.
• Telefonrådgivning
• Videokonference
Forskningens dag Præhospitalet 24. maj
2012
Baggrund
• I Danmark har telemedicin med stor succes
været anvendt indenfor den akutte
kardiologi.
• Fokuserede og strømlinede patientforløb.
• Nedsat morbiditet og mortalitet.
Forskningens dag Præhospitalet 24. maj
2012
Overordnet Formål
At undersøge anvendelsen af mobile
telemedicinske løsninger i form af
•
•
•
•
transmission af patientdata
tidstro vitalparametre, EKG
videotelefoni
GIS-data
population af uselekterede akutte
patientforløb.
Forskningens dag Præhospitalet 24. maj
2012
Formål 1
Hvordan kan telemedicin optimere og binde det akutte patientforløb
sammen fra AMK til ambulance, lægebil og akutmodtagelse?
AMBULANCE
AMK-VC
PATIENT
AKUTLÆGEBIL
AKUTAFDELING
Formål 2
Hvordan indvirker anvendelsen af det telemedicinske udstyr på
arbejdsgange i AMK, ambulance, lægebil og akutmodtagelse og på
patienterne?
AMBULANCE
AMK-VC
TELEMEDICINSK
UDSTYR
AKUTLÆGEBIL
AKUTAFDELING
Formål 3
Hvilke tekniske udfordringer er der og
hvordan løses de?
Materiale/Metode
1. Videotelefoni. Akutafdelingen Horsens, AMKVC, 6 ambulancer i Horsens og lægebil i
Horsens. Her under test af 3G i kombination
med satellitforbindelse.
2. Patientdata. Live streaming af vitalparametre
i form af TP, P, BT, SatO2, EKG fra ambulance til
Akutafdeling, AMK og Lægebil.
3. ”Klinisk logistisk løsning”. Afsendelse af data
fra RH Horsens til AMK-VC.
Belægningsinformationer, fælles notetavle,
Chat.
4. GIS-data. Estimerede ankomsttider leveres til
Akutafdelingen.
Forskningens dag Præhospitalet 24. maj
2012
Metode
1. Teknisk del
”Proof of Concept”
Vurdering af udstyrets anvendelighed og
muligheder på alle 4 tekniske dele og på
alle 4 dele af patientforløbene.
Forskningens dag Præhospitalet 24. maj
2012
Metode
2. Patientforløb
Case-Control
Prospektivt case control studie.
Data opsamles for patientforløb ved
ambulancetransporter med telemedicinsk
udstyr.
Matches med patientforløb ved
ambulancer uden telemedicinsk udstyr.
Forskningens dag Præhospitalet 24. maj
2012
Endepunkter
•Hvordan ændrer live video/vitalparametre antallet
af patienter der kan afsluttes på stedet?
•Hvordan ændres AMK-VC antal og art af
rådgivning samt disponering af ressourcer?
Endepunkter
•Kan der rådgives så der ydes en mere kvalificeret
præhospital indsats?
•Bliver disponeringen af akutlægebilen bedre?
•Bliver behandlingsindsatsen bedre og hurtigere?
Endepunkter
•Bedres kvaliteten i modtagelsen?
•Hvordan ændres sygeplejerskernes tidsforbrug?
•Hvordan ændres tid til læge/plan?
•Hvordan ændres tidsforbrug/Standby tid ved Akut
medicinsk kald/Traumekald?
Tidsramme
• 01.04.2012-31.07.2012:
• 01.08.2012-30.11.2012:
• 01.11.2012- ?
• 01.03.2013-31.03.2014
• 01.03.2013-31.03.2014
Test af Videotelefoni og overførsel
af patientdata til Akutafdelingen
HEH og AMK påbegyndes
Forsøgsperiode med patientdata
og videotelefoni i akutafdelingen
Akutlægebil medinddrages med
patientdata og videotelefoni
Afsendelse af data fra RH Horsens
til AMK-VC og vice versa
Etablering af GIS-data vedr.
ankomst af ambulance
Forskningens dag Præhospitalet 24. maj
2012
?

similar documents