Større mejetærsker eller tørring!

Report
Større mejetærsker eller tørring!
Henning Sjørslev Lyngvig
Maskinkonsulent
Videncentret for Landbrug
Planteproduktion
Det er det her, vi gerne vil undgå!!!
Emnet omfatter
 Hvad opnås der ved at afslutte høsten tidligere?
 Hvordan kan høsten afsluttes tidligere?
 Hvad koster det at afslutte høsten tidligere:
 Med større mejetærskerkapacitet
 Ved tidligere høst og tørring
Flere argumenter for at starte høsten tidligt!
 Rettidig høstet korn har den bedste kvalitet




Sikring af kvaliteten af konsumkorn
Sikring af kvaliteten af foderkorn
Mindre risiko for spiring i akset
Mindre risiko for udbyttetab
 Korn kan høstes tidligt uden betydelige udbyttetab
 Teoretisk set fra ~30 % vandindhold
 I praksis - Start høsten ved et vandindhold fra 18-20 %
Argumenter mod at starte høsten tidligt!
 Flere grønne kerner i sprøjtesporerne
 Kan forebygges ved sprøjtning med glyphosat
 Frygt for tørringsudgifter
 Jeg mener, at frygten oftest er ubegrundet
 Man vil enkelte år have en lille merudgift
 Som et årsgennemsnit sparer man penge!
 Den mulige meromkostning skal holdes
op mod det mulige tab!!!
Sandsynligheden for tørringsbehov
~ 15 % VAND
Temperaturer og relativ luftfugtighed
for august, september og oktober
Måned
Temperatur
Relativ fugt (RH)
August
15,9 °C
78 % RH
September
13,0 °C
82 % RH
9,5 °C
86 % RH
Oktober
Vejrdata er registreret af DMI over et tidsrum på 30 år, og er et døgngennemsnit
 Temperaturen og luftfugtigheden har betydning for både høst
og tørring af afgrøderne
 Der er flest gode høstdage tidligt i sæsonen
 Der er flest gode tørringsdage tidligt i sæsonen
 I oktober må store tørringsomkostninger accepteres
Høsttidspunktets betydning for udbyttet i hvede
 Sen høst koster udbytte
 Høst 2-3 uger efter optimum giver minimalt udbyttetab
(1 til 3 % tab 2-3 uger efter optimum i hvede)
 Høst herefter medfører et udbyttetab på 10 til 25 %
 + en sandsynlig kvalitetsreduktion = værditab
 Sen såning som følge af sen høst koster
 Op til 10 % udbyttetab næste år
 Større udsædsmængde og måske mere planteværn
 Større risiko for udvintring
 Kan vi høste på 2-3 uger inkl. risiko for nedbør?
Hvor lang tid tager det at høste?
 Stikprøve af mejetærsketimer i Østjylland viser, at
maskinerne gennemsnitligt kører 169 timer pr. år
 Med 10 effektive høsttimer pr. dag er det 17 høstdage
FORUDSÆTNINGER:
 En nuværende høstkapacitet i korn på 17 dage / 170 timer
 Et ønske om at reducere høsten med ca. 6 dage / 60 timer
TO MULIGHEDER:
 Større mejetærsker kapacitet eller
 Tidligere høsttidspunktet og tørring
Reduktion af høsttimer ved større mejetærsker
Figuren viser den nødvendige høsttid med den nuværende og en større mejetærsker
Meromkostning ved køb af større mejetærsker
 Der regnes ikke med besparelser i dieselolie og variable omkostninger
Samme effekt med nuværende mejetærsker
 Høst med nuværende mejetærsker. Høststart ved hhv. 15 % og 18 % vand
Hvad koster tidlig og sen tørring med olie
 Tidlig høst medfører kun halv tørringsudgift, da halvdelen af kornet er tørt
 Sen høst medfører den fulde tørringsudgift + meget højere energiforbrug
 Ved tørring med olie som varmekilde er forskellen 20.527 kr.
Hvad koster tidlig og sen tørring med olie
 Tidlig høst medfører kun halv tørringsudgift, da halvdelen af kornet er tørt
 Sen høst medfører den fulde tørringsudgift + meget højere energiforbrug
 Ved tørring med olie som varmekilde er forskellen 24.780 kr.
Sammenligning af de valgte scenarier
Handling for opnåelse af tidlig høst
Meromkostning for
tidlig høst
(tørring i august)
Meromkostning
ved sen høst
(tørring i september)
Større mejetærsker
+ 49.000 kr.
0 kr.
Tørring
+ 9.000 kr.
+ 33.600 kr.
 Ud fra forudsætningerne er tidlig høst billigere end større mejetærsker
 Dette gælder så længe at kornet kan tørres i august og september
 Ved tørring i oktober er investering i større mejetærsker profitabel
 Mulige kvalitets- og udbyttetab er ikke medtaget i beregningerne!!!
 Tørringsomkostningerne på ~ 9.000 kr. er en billig ”forsikring” for:
 Sikring af afgrødekvaliteten
 Sikring af rettidig såning og sprøjtning
Konklusion
 Hvad opnås der ved at afslutte høsten tidligere?
Sikring af afgrødekvaliteten og efterårssåningen
 Hvordan kan høsten afsluttes tidligere?
Billigste løsning er tidlig høst og tørring
 Hvad koster det at afslutte høsten tidligere:
 49.000 kr. ved større mejetærskerkapacitet
 ~9.000 kr. ved tidligere høst og tørring
 Konklusionen afhænger af, hvornår tørringen foretages!
Tak for ordet!

similar documents