Kovács Ibolya

Report
A TÁMOP 1.1.1 programot megvalósító intézményrendszer bemutatása
helyett
A Rehabilitációs Foglalkoztatás lehetőségei
Kovács Ibolya igazgató
Budapest Főváros Kormányhivatala
Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve
[email protected]
I. Szervezeti keretek és kapcsolatok
= rehabilitációs hatóság
Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv
RSZSZ
első fokú hatóság
az ügyfelekkel való közvetlen kapcsolat
a rehabilitációs ellátásban (B1, C1)
részesülőkkel együttműködési
kötelezettség,
munkaerő-piaci szolgáltatások
(rehabilitációs terv, munkaközvetítés,
információnyújtás)
Ügyfelek átirányítása,
• a programról tájékoztatás,
• kiválasztás segítése
Több és kevesebb
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal - NRSZH
2. fokú hatóság és szakmai felügyeleti
szerv
a TÁMOP-1.1.1 kedvezményezettje
• munkába helyezéshez támogatás,
• mentorálás,
• képzési támogatás
Az azonos célok miatt,
• azonos érdekeltség, elkötelezettség
• egy részében azonos ügyfélkör
• Szakmai együttműködés
Kevesebb és több
II. Munkaerő kínálat (1)
Megváltozott munkaképességű személyek (2011. évi CXCI. tv. = Mmtv.)
Egészségkárosodottak (85 %) , fogyatékos személyek (15 %)
1. Ellátásra jogosultak:
a.) Új igények: akinek az egészségi állapota a komplex minősítés alapján 60 százalékos
vagy kisebb mértékű = megváltozott munkaképességű személy és aki
• kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon (3 éven) át
biztosított volt,
• keresőtevékenységet nem végez és rendszeres pénzellátásban nem részesül.
b.) „Átforduló ellátások”: Biztosításának tartamára tekintet nélkül jár a megváltozott
munkaképességűek ellátása annak, aki 2011. december 31-én rokkantsági
nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs járadékban vagy az
egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban részesült.
Ellátások két típusa:
- rehabilitációs ellátás (ha rehabilitálható)
B1 (51-60 %), C1 (31-50 %)minősítés,
- rokkantsági ellátás (ha rehabilitációja nem javasolt)
B2 (51-60 %), C2 (31-50 %), D (1-30 %), E (1-30%) minősítés
II. Munkaerő kínálat (2)
2. Nem jogosultak ellátásra, de a komplex minősítés eredményeként
megváltozott munkaképességűek
3. Hatósági bizonyítványt igénylők: kérelemre komplex minősítés elvégzése,
ennek eredményéről hatósági bizonyítvány. Ehhez nem társul ellátás, az
egészségi állapot mértékét és a foglalkoztathatóságot tartalmazza
Ezzel a munkáltató a rehabilitációs hozzájárulás megfizetése alól mentesül.
4. Rehabilitációs kártyával rendelkezők: (18.000 fő) B1, C1 minősítéssel
Milyen kedvezményt biztosít ?
A munkaadó a munkaviszonyra számított adóból adókedvezményt vehet
igénybe, mértéke az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a
munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett
(bruttó) munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 27
százaléka.
A munkáltató letétbe helyezi a kártyát a munkaviszony idejére.
RSZSZ intézi: visszavonás, megrongálódás, csere, adatváltozás jelentése
III. Munkaerő-kereslet
Foglalkoztatói Adatlap + Munkaerő-igénylő lap
1.Nyílt munkaerő-piaci munkáltatók
Célok: piaci termelés, munkáltatói hozzájárulás kiváltása, elkötelezettség,
2. Akkreditált, költségvetési támogatásban részesülők
Célok: költségvetési támogatás, védett környezetben való foglalkoztatás
Jellemző a közvetítettek 75-85 %-át felveszik
Kötelezően bejelentett álláshelyek,
Kötelező együttműködési megállapodás ügyfelek/munkavállalók létszámára
3. Közfoglalkoztatók
Téli közmunka program a közigazgatásban
Differenciált feladatok a foglalkozási rehabilitációs ügyintézők feladataiban
Munkáltatói kapcsolattartó munkatárs
IV. Az ügyfelek együttműködése
1. Értesítési kötelezettség : tartós javulás vagy rosszabbodás következett be
egészségi állapotában, keresőtevékenységet folytat, vagy az megszűnt, a
keresőképtelenségről, vagy ha rendszeres pénzellátásban részesül, ha
körülményeiben változás következett be.
2. Együttműködési kötelezettség
• A rehabilitációs ellátásban részesülő az RSZSZ-el együttműködésre
köteles: a rehabilitációs tervben meghatározott időpontban köteles
megjelenni, aktívan munkahelyet keresni, a megfelelő munkahelyre
szóló állásajánlatot elfogadni.
• A rehabilitációs ellátás legfeljebb a folyósítás kezdetétől számított 3
évre állapítható meg.
3. Szolgáltatás kérőként jelentkezhet, aki álláskereséshez kér segítséget,
vagy tanácsot kér – nála nincs munkaközvetítés, állásajánlatot teszünk.
Fővárosi RSZSZ rehabilitációs ügyintézési adatai
6000
5000
4000
JÚNIUS
3000
JÚLIUS
2000
AUGUSZTUS
SZEPTEMBER
1000
0
ÖSSZES ÜGYFELEK
SZÁMA
ÖSSZES ÜGYFÉLBŐL RE
ÖSSZES ÜGYFÉLBŐL RJ ÖSSZES ÜGYFÉLBŐL NEM
KÖTELEZETT
Megköszönöm figyelmüket!
Információk:
Fővárosi RSZSZ: [email protected]
www.nrszh.kormany.hu

similar documents