Matinkylä Sevon - Metropoliselvitys

Report
Matinkylä 2040 ?
Metropoliselvitys 30.9.2014
Sevón
Matinkylä - metrolla matkalla tulevaisuuteen
MYYR YORK STREET ART
Profiili: merellinen ja yhteisöllinen -> Suuren muutoksen
edessä -> ”Lännen Aurinkolahti”? Metropoliselvityksen
Tarkoittama kaupunkikeskus -> Laajemman alueen
Lähidemokratian ja palveluiden alue
Osasto
pp.kk.vvvv
2
Osasto
pp.kk.vvvv
3
Osasto
pp.kk.vvvv
4
Metropolikaupungin maankäyttö, asuminen, liikenne
Sote-alue
Metropolihallinto
ym.
Metropolikaupunki
”Matinkaupunki”
(”kotikaupunki” )
palvelualue:
Jakaantuu palvelualueisiin, joissa
yksi tai useampi kaupunkikeskus.
Yksi kaupunkikeskus on palvelualueen hallintokeskus
Matinkylä & Tiistilä
Olarinmäki &
Kuitinmäki, Friisilä &
Lystimäki,
Piispansilta
Nuottalahti &
Nuottaniemi, saaristo
Haukilahti?
Niittykumpu?
Matinkylä
Osasto
Kaupunkikeskus on asumisen, työpaikkojen,
kaupallisten palvelujen keskittymä ja liikentee
solmukohta
pp.kk.vvvv
5
Demokratian toteutuminen metropolikaupungissa
Sote-alue
Metropolihallinto
ym.
Sote – alue: kuntayhtymä. Kuntien valitsemat edustajat
Metropolihallinto: kuntayhtymä, 1 + 9 kuntaa
Uudenmaan liitto: kuntayhtymä. Kuntien valitsemat edustaj
Vaaleilla valittu valtuusto, ei vaalipiirejä
Valtuuston valitsema hallitus
Metropolikaupunki
Pormestari?
Sote-palvelutuotannon käyttäjäraati
Nuoriso-, seniori-, vammaisneuvostot ym, valtuuston asettamat
2. Asteen koulutuksen johtokunnat
Kansanäänestykset
Osallistuva suunnittelu
Osallistuva budjetointi
Johtokunnat, vanheimpainryhmät
Käyttäjäraadit
”Kotikaupungit”
(15-20 ?)
Jakautuvat
samaistumisen
ja toiminnan
kautta ”kyliin” asukkaita
kuullaan
yhdistysten ym.
välityksellä
Osallistuminen suunnitteluun & budjetointiin
Sote-lähipalvelujen (kunnalliset ja yksityiset) käyttäjäraadit
Sektorien strategiat, johtaminen
ICT-hallinto, ml. tuottaminen
M-kaupungin henkilöstö ?
Aluevaltuusto / -lautakunta
Aluevaltuustoa johtaa ”kyläpäällikkö” ?
Aluevaltuuston kokoontumispaikka
KaupunkiKeskukset
Pienen aluehallinnon toimitilat
esim. Matinkylä
Osasto
pp.kk.vvvv
6
Vaikuttaminen, osallistuminen, äänestäminen
• Isossa kaupungissa vaikuttaa isoihin asioihin
• Vaikuttaminen -> alueellista & lähidemokratiaa
• ”Deliberatiivista” osallistumista – kuuntelemista,
jokaisen argumentit painavat ja vaikuttavat
Osasto
pp.kk.vvvv
7
Osasto
pp.kk.vvvv
8

similar documents