A Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskola nemzetközi projektjei 2006-2016 • Kollégák továbbképzési célú projektjei • Tanulók szakmai gyakorlata külföldön • Külföldi tanulók fogadása • Felnőtteket és.

Report
A Vörösmarty Mihály Ipari
Szakképző Iskola nemzetközi
projektjei
2006-2016
• Kollégák továbbképzési célú projektjei
• Tanulók szakmai gyakorlata külföldön
• Külföldi tanulók fogadása
• Felnőtteket és tanulókat is érintő
partnerségi projektek
Kollégák továbbképzése
• Új utak keresése a szakképzésben
LdV-HU-10-VEP-3006
• Megújuló energia a szakmai képzésben
LdV-HU-11-VEP-3007
• Modern módszerek a műemléképületek
felújításában
LdV-HU-13-VEP-3017
Új utak keresése a szakképzésben
LdV-HU-10-VEP-3006
• 2010 Lipcse / Németország
• Építőipari és faipari képzések
tanulmányozása,módszerek adaptálása
• duális képzés tanulmányozása
Megújuló energia a szakmai
képzésben
LdV-HU-11-VEP-3007
• 2011 Lipcse / Németország
• Épületgépészetet és építészetet oktató kollégák
• A kor igényének megfelelő ismeretek adaptálása
a szakmai képzésbe
Modern módszerek a
műemléképületek felújításában
LdV-HU-13-VEP-3017
•
•
•
•
2014 Lipcse / Németország
Új eljárások megismerése
Valós problémára reális alternatívák
A diák projekt előkészítő lépése
Tanulók szakmai gyakorlata
• Francia tanulmányút
LdV-HU-10-IVT-1142
• Szakmai tanulmányút Spanyolországban
LdV-HU-11-IVT-1024
• Energiahatékony műemléképület-felújítás
2014-1-HU1-KA102-000368
Francia tanulmányút
LdV-HU-10-IVT-1142
• 2010. november 01-25. Nancy Franciaország
• Épületgépész és asztalos tanulók
• Tartottunk a nyelvi nehézségtől, de a szaktudás
híd a kommunikációs nehézségek leküzdésénél
Szakmai tanulmányút
Spanyolországban
LdV-HU-11-IVT-1024
• 2012. június 16. – július 7. Granada
Spanyolország
• Különböző szakmák
• Hatás: önálló felelős munkavégzés,
fejlődött a tanulók alkalmazkodóképessége
és toleranciája idegen kultúrák iránt
Energiahatékony
műemléképület-felújítás
2014-1-HU1-KA102-000368
• Induló projekt
• A felnőtt projekt folytatása
• 2015 június 3 hét Lipcse Németország
• Különböző szakmájú 10. évfolyamos tanulók
• Cél: külföldi munkatapasztalat szerzése,
Nyelvi ismeretek bővülése
Új technikák, módszerek megismerése a
gyakorlatban
Külföldi tanulók fogadása
• Francia diákok a Compagnon-de-devoir francia
iskolahálózattól:
• 2006 októberében asztaloscsoport
Strassbourgból
• 2007: épületgépészek
Angers-ből,
asztalosok Nancy-ból,
kőművesek Párizsból
• 2010: ácsok Marseille-ből
Külföldi diákok iskolánkban
• Német ácstanulók Amberg-ből / Bajorország/
A projekt termékei iskolánkat gazdagítják
Pl.: bútorok, grillsütő, fa tartószerkezet
Partnerségi projektek
• Speciális témakörben
• Többszöri találkozás
• Partnerek legalább három különböző
országból
• 2-3 éves projektek
• Felnőtteket és diákokat egyaránt érinti
Festő szakmát érintő projektek
• LdV-2013-Leo-PA-6068
Partnerek: kamarák, oktatási intézmények
Németország (koordinátor), Ausztria,
Belgium, Dánia, Franciaország, Szlovákia,
Magyarország
Cél: Közös referenciaalap kidolgozása
Festő partnerségi projekt
LdV-2013-Leo-PA-6068 eddigi mobilitásai
• Projektindító találkozó 2013. október Drezda
• 2013. november Brno (Cseh
Köztársaság)Szakmai beszélgetés és diákok
versenye
• 2013. december: szlovák küldöttség fogadása
• 2014. január: Szlovákia – négy tanuló
éttermet dekorál oktatói
felügyelettel
Festő partnerségi projekt
LdV-2013-Leo-PA-6068 eddigi mobilitásai
• 2014: Wieselburg Ausztria
Diákjaink ZEBRA márkatermékekkel dolgoztak
Szaktanároknak konferencia az UNIEP
szervezésében
Festő partnerségi projekt
LdV-2013-Leo-PA-6068 eddigi mobilitásai
• 2014. május: Brüsszel – a székesfehérvári
Festőtábor megbeszélése, egységes
dokumentáció előkészítése
2014. június 23-25. Székesfehérvár
Nemzetközi Festőtábor (7 ország diákjai)
Nemzetközi Festőtábor
• Raszter háló segítségével piktogramok festése
Festő szakmát érintő projektek
• 2014-1-DE02-KA202-001597
• Cél: a szakképzés presztízsének növelése
Harc a fiatalok munkanélkülisége ellen
Partnerek köre több szervezettel, intézménnyel
bővült (Lengyelország, Litvánia…), a koordinátor
a drezdai partner
Projektindító találkozó:
2015. január: Prága
Asztalos szakmát érintő
partnerségi projekt
• 2014-1-CZ01-KA201-001759
• „Together at a table” – Együtt egy
asztalnál
• Három iskola: SOŠ stavební –
Jihlava, Česká republika (koordinátor)
SOŠ stavebná – ÉszKI, Nitrianska cesta
61, Nové Zámky, Slovenská republika
Vörösmarty SZKI
Együtt egy asztalnál
• Cél: Iskolai lemorzsolódás csökkentése
• Veszélyeztetett tanulók bevonása, motiválása
• Közös termék előállítása (asztal székekkel)
jótékonysági célra
• 2014-2016
• Projektindító találkozó: 2014. november:
Érsekújvár
Iskolánk partneriskolái
• LBS Zistersdorf Ausztria
Iskolánk partneriskolái
• LBS Pöchlarn – Alsó-Ausztria
Iskolánk partneriskolái
• Vyskov - Cseh Köztársaság
Iskolánk elérhetősége
Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskola
8000 Székesfehérvár
Balatoni út 143.
www.vorosmarty.hu

similar documents