Vízrajzi monitoring

Report
Vízrajzi monitoring
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vízállás észlelése
Vízmélység, meder felvétel
Vízsebesség mérése (középsebesség, áramlás, turbulencia)
Vízhozam mérése
Jégviszonyok mérése
Hordalék
Talajvízszint mérése
Rétegvízállás, forráshozamok mérése
Hidrometeorológiai mérések
–
–
–
–
–
Csapadék (magasság, intenzitás)
Hóréteg, hóvíz egyenérték
Levegő és vízhőmérséklet
Relatív páratartalom, globál sugárzás
Talajnedvesség
Vízmérce
0-20 %
igen alacsony vízállás
21-40 % alacsony vízállás
41-60 % közepes vízállás
61-80 % magas vízállás
81-100 % igen magas vízállás
Vízjárási jelleggörbe
Rajzoló vízmérce
Távmérők, nyomástávadó
Vízállás idősor
tetőzési pont
árhullámkép
völgyelési pont
© Vargya György
Balaton hóelejei vízállásai és a leeresztett vízmennyiségek 2001-2007
Vízhozam mérési módszerek megválasztása
Mód
Vízhozam
tartomány
Feltételek
Köbözés
< 2 l/s
Köböző edény elhelyezhető
(sugárban kifolyás)
Mérőlap (mérőbukó)
2 – 20 l/s
Meder szélesség < 2 m,
vízmélység < 0.5 m,
Mérőlap „beépíthető”
Mérőszűkület,
Parshall-csatorna
10 – 1000 l/s
Egyenes szakasz (min. a csatorna
szélesség 10-szerese)
Jelzőanyagos (kémiai)
mérés
< 0.1 m3/s
Elkeveredés biztosított (nincsenek
holtterek)
Sebesség és
> 0.1 m3/s
keresztszelvény terület
meghatározása
Meder szabályos, nincs benőve,
Sebesség > 0.2 m/s
Mérés bukóval
Kéki-patak
Vízhozam mérő szelvény
Burnót-patak
Automata vízmintavétel
és mérőbukó
Vízhozam meghatározása adott
torokszélességű Parshall-csatornára:
Q  K  hA
n
Vízhozam mérés szabad szelvényben: átfolyási szelvény x sebesség
Q-H görbe
permanens vízhozamgörbe
Vízállás idősor
tetőzési pont
árhullámkép
völgyelési pont
Árvizi hurokgörbe
Forgószárnyas
sebességmérő
Indukciós áramlásmérő
Válaszadási idő mérésén alapuló sebességmérés
Válaszadási idő mérésén alapuló sebességmérés
www.sontec.com
Kémiai vízhozammérés
Az 1991-2000 időszak fajlagos középvízhozamai (KÖq), [m2/s]
Országos Vízjelző Szolgálat története
• Első dunai árvízi feljegyzés 1012-ből való, mely árvíznél „számtalan
ember, barom és épület veszett oda”. A legrégebbi vízállásfeljegyzéseink az 1693/94 évi árhullámról vannak.
• A vízállások rendszeres észlelése a Dunán 1823-ban a pozsonyi és a
budai, a Tiszán pedig 1833-ban a szegedi vízmércéken indultak meg.
• A Kiegyezés időszakában már 57 helyen folyt rendszeres vízállásészlelés. Hamarosan megindult a vízállások közlése az érdekeltek
számára, vagyis a vízjelzés.
• A Tiszánál már 1856-ban megindult, egyelőre csak árvizek idején, de
1886-tól már naponként küldték szét a vízállásokról szóló értesítést.
• Az 1876. február-márciusi dunai jeges árvíz és az 1879. márciusi tiszai
árvíz halaszthatatlanná tette az egységes vízrajzi szolgálat kialakítását.
• A Vízjelző Szolgálat 1892. március 1.-én kezdte meg működését,
először csak a Tisza-völgy vízállásaira vonatkozóan, majd rövidesen
Országos Vízjelző Szolgálattá alakult át.
• 1921-ben megalakul a Nemzetközi Duna Bizottság, 1924-ben a
Nemzetközi Vízjelző Szolgálat is, amelyben meghatározzák a
dunamenti országok közötti adatcsere tartalmi és formai kérdéseit.
• Szervezetileg az Országos Vízjelző Szolgálat az 1929-től létrejött
Vízrajzi Intézet keretein belül működik, 1952-től a VITUKI-ban.
Országos Vízügyi Informatikai Szolgálat
• Egységes adatátviteli hálózat,
• Egységes adatbázis környezet (SQL rendszer, elemei: SQL
adatbázis szerverek, térinformatikai adatbázisok.
• Adatátviteli hálózat (12 vízügyi igazgatóság,
szakaszmérnökségek és a területi védelmi központok)
• Központi Vízügyi
Szerverfarm (web
hely, a szükséges
adatbázis és
térinformatikai
kiszolgálói háttérrel)
• Vízügyi Adattár
(egységes relációs
és térinformatikai
adatbázis környezet)
Országos Vízügyi Informatikai Szolgálat
Országos Vízügyi Informatikai Szolgálat
Feladatai:
• Vízügyi informatikai rendszerek működtetése
• Objektum és törzsadat kezelő rendszer
• Magyar hidrológiai adatbázis (MAHAB)
• Leíró (szöveges) és térinformatikai adattár
• Távmérő rendszerek
• Operatív hidrológiai modul működtetése
Források:
Varga Gy: Vízföldrajz (ELTE előadások anyagai)
Hidrológia I. (BME ÉŐK HEFOP oktatási segédlet, www.vit.bme.hu)
Koris-Winter: Hidrológiai mérőgyakorlat (BME-ÉŐK jegyzet, J9-1099)
Áramlásmérés (www.virt.uni-pannon.hu)
www.ovisz.hu
www.vituki.hu
www.vizadat.hu

similar documents