HDND-10- SUKIEN - HD981

Report
SAI
Luật biển (UNCLOC) 1982
SAI
SAI
BẤT TÍN
Nguyên tắc (DOC) 2002
Cam kết ngoại giao Việt – Trung
(chuẩn bị vòng 7 – 2014)
Nói dzậy – hổng phải dzậy!
1
ĐƯỜNG
LỐI
ĐỐI
NGOẠI
TQ
THAO QUANG
DƯỠNG HỐI
(Ẩn mình chờ
thời)
2
GIẤC MỘNG
TRUNG HOA
(2021 – 2049)
TRỌNG TÂM
Bắc ổn (Nga) – Tây dịu (Ấn Độ ,
Pakixtan) Đông nguy (Nhật) – Nam
động (Biển Đông)
QUYỀN LỰC BIỂN
NQ Đại hội 18: TQ phải nâng cao năng lực khai thác
tài nguyên biển, phát triển kinh tế biển, bảo vệ sinh thái
biển, kiên quyết bảo vệ lợi ích biển quốc gia, xây dựng
cường quốc biển, phải tăng cường ý thức quyền lực biển
từ nay về sau.
3
(Củng cố lý luận và hiện thực hóa quyền lực biển)
Lưu Dật (Hoa kiều Canada),
triển lãm Newyork , 2008
1
KHÁT VỌNG BIỂN ĐÔNG
Tham vọng “nuốt trọng” Biển đông (địa chính trị
kinh tế). Đường lưỡi bò?. 3 mục tiêu: Cường quốc
biển Đông – Tây; đối trọng số 1 của Mỹ - Xóa sổ
sự hiện diện của Mỹ ở TBD (theo Carl Thayer)
CHIẾN
2
MỤC TIÊU
LƯỢC
ĐỐI
NGOẠI
TQ
Cân bằng với Mỹ, Nga, ve vãn Ấn Độ (thủ
tướng Narendra Modi), đánh bại ý đồ chiến
lược của Nhật; trấn áp song phương các
nước tranh chấp Biển Đông.
3
PHƯƠNG PHÁP
Kết hợp tăng cường nghiên cứu, đối ngoại, cung cấp trụ
cột lý luận mạnh mẽ.
- Dùng mọi cách kể cả vũ lực hiện thực hóa quyền lực
TQ trên Biển Đông (lớp võ kinh tế - cốt lõi vũ lực)
HẠ
ĐẶT
“HD
981”
TRÁI
PHÉP
NHẤT TIỄN XẠ SONG ĐIÊU
1/. Cơ hội: Nga – Mỹ hút vào Ucraina. VN chuẩn
bị Hội nghị TW9, Quốc Hội kỳ họp 7, tâp trung
lễ kỷ niệm 60 năm Điện Biên Phủ.
2/. Hiện thực hóa đường lưỡi bò.
3/. Cột mốc di động.
4/. Phép thử: Phản ứng của Mỹ, thái độ VN
5/. Gây sức ép Việt Nam trước vòng đàm phán
6/. Hút sự chú ý của công luận ra biển (trong
đại lục, xử lý các vấn đề nóng: Chống tham
nhũng, ứng phó Tân Cương, ngăn ngừa kỷ niệm
25 năm sự kiện Thiên An Môn 4/6).
7/. Giương đông kích Tây: Giảm chú ý việc xây
dựng ở Gạc Ma, Lưỡi Liềm.
PHẢN
ỨNG
VN
1
ĐẢNG, NHÀ NƯỚC
- Thông báo kết quả Hội nghị TW9
- Thông báo của Quốc hội XIII, kỳ họp 7
- Phát biểu của Chủ tịch nước
- Tuyên bố của Thủ tướng CP và CP
2
PHONG TRÀO YÊU NƯỚC
- Các tổ chức, đoàn thể xã hội: Họp mặt, mitting,
tuần hành, tuyên bố, thông điệp phản đối.
- Hành vi thể hiện lòng yêu nước: Hát quốc ca,
quyên góp, hỗ trợ
3
LẠM DỤNG, QUÁ KHÍCH
- Phê phán, qui kết, xuyên tạc
- Lập luận đề bài Hoa, kích động liên kết, dẫn đến
xung đột phức tạp hơn (liên kết Mỹ, thoát Trung)
- Kích động hành vi chống phá (biểu tình đập
phá, hacker tấn công mạng)
LÃNH
ĐẠO
ĐẤU
TRANH
1
ĐẤU TRANH THỰC ĐỊA
(3 kết quả: Kiên trì, không mắc mưu khiêu
khích, bảo vệ ngư dân đánh cá)
2
ĐẤU TRANH NGOẠI GIAO
(3 kết quả: Giữ được nền đối ngoại; Quốc tế
ủng hộ; chứng minh chính nghĩa VN)
3
ĐẤU TRANH TUYÊN TRUYỀN
Trung thực, kịp thời, hiệu quả. VN – Thế giới –
ND tiến bộ (kể cả TQ). PV thế giới
4
ĐẤU TRANH PHÁP LÝ
Chọn lưạ hình thức, thời điểm đâu tranh pháp lý
- Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện
5
TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC PHÒNG VỆ
Làm rõ: Đoàn kết, sức dân, lòng dân. Năng lực
phòng thủ VN (ưu thế VN: Chính nghĩa – vệ quốc
VIỆT
NAM
ĐẠT
ĐƯỢC
GÌ?.
1
KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC
Trở ngại trong ngoại giao với TQ. Khó khăn trong
thương mại. Tổn thất môi trường đầu tư.
2
CHỨNG TỎ
Đảng, Nhà nước, nhân dân đoàn kết, nhất trí,
một lòng đối với chủ quyền đất nước
3
KHẲNG ĐỊNH
Chính nghĩa Việt Nam. Niềm tin chiến lược Việt
Nam. Hình ảnh VN yêu hòa bình.
4
THẾ GIỚI
Hiểu biết, ủng hộ, tin cậy Việt Nam
5
DÒNG CHẢY ĐẦU TƯ
Thu hút được dòng chảy đầu tư rời Trung Quốc
1
2
TRUNG
QUỐC
ĐƯỢC
GÌ?.
3
THỂ HIỆN ĐƯỢC Ý ĐỒ
- Bạo lực của kẻ mạnh có sức mạnh.
- Đạt được mục tiêu hạ đặt HD981
HÌNH ẢNH CỦA TQ
- Xấu xí: Phi pháp, phi nghĩa, phi nhân (đủ từ ngữ xấu)
- Chủ nghĩa hiếu thắng (GS. Thời Ấn Hoãng – Học viện
QT, ĐHND TQ)
NGOẠI GIAO KHÔNG BỀN VỮNG
Nhóm có tranh chấp: Gần nhau lại. Thế giới: Quan
ngại, không liên minh. Nhóm lợi ích: Im lặng, cảnh
giác
4
BỘC LỘ NHIỀU ĐIỂM YẾU
Khả năng thực tế. Thất thế trong cán cân lực
lượng. VN không dễ bắt nạt. VN không đơn độc.
5
NHẬN RA
Vũ lực không tạo ra quyền lực
1 KIÊN QUYẾT KIÊN TRÌ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN –
MÔI TRƯỜNG HÒA BÌNH, ỔN ĐỊNH ĐỂ PHÁT
TRIỂN
2 KIÊN TRÌ ĐƯỜNG LỐI NGOẠI GIAO HÒA BÌNH,
QUAN
ĐIỂM
VN
KHÔNG CHỦ Ý XUNG ĐỘT VŨ TRANG, KHÔNG
KHIÊU KHÍCH, KHÔNG MẮC MƯU KHIÊU KHÍCH
3
KHÔNG LIÊN MINH VỚI NƯỚC THỨ BA ĐỂ
CHỐNG NƯỚC KHÁC, ĐỒNG THỜI TRANH
THỦ SỰ ỦNG HỘ, GIÚP ĐỠ CỦA THẾ GIỚI.
4 VẬN DỤNG HẾT CÁC KHẢ NĂNG ĐẤU TRANH PHI
VŨ LỰC, KỂ CẢ ĐẤU TRANH PHÁP LÝ, CHỦ
ĐỘNG, CHẮC THẮNG.
5
TĂNG CƯỜNG NỘI LỰC PHÒNG VỆ KẾT HỢP
TĂNG CƯỜNG PHÒNG VỆ TRÊN BIỂN VÀ TRONG
ĐẤT LIỀN, Ở NGƯ DÂN VÀ CÁC LLVT.
1 TQ RÚT HD 981: Khả năng khó. Có thể rút trước
hoặc đúng hạn 15/8/2014. Tìm lý do rút hợp lý.
Nhưng chọn cách khác, không từ bỏ mục đích
chiếm trọn Biển Đông và mục tiêu phía Nam:
Cửa ngõ – Trữ lượng dầu khí – băng cháy.
Chuẩn bị phương án đấu tranh ngăn chặn
DỰ
BÁO
2
TQ KHÔNG RÚT (hoặc rút) – TĂNG CƯỜNG
HOẠT ĐỘNG: Khả năng có thể, dấu hiệu Luật an ninh
quân sự QH mới ban hành.
VN khởi kiện. Hồ sơ đang chuẩn bị, lấy ý kiến
chuyên gia. TQ không dự. Không chế tài.
3
GIẢI PHÁP CÁC NƯỚC LỚN
Việt Nam đấu tranh pháp lý, ngoại giao kiên
quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lợi ích
TQVN
1
ỔN ĐỊNH
GIẢI
PHÁP
CĂN
BẢN
2
TĂNG TRƯỞNG
3
KHÔNG LỆ THUỘC
(Tương thuộc)

similar documents