feslefede kaynak diller Latince sunum 1. ders

Report
FELSEFECİLER İÇİN LATİNCE
Latina Lingua pro philosophis.
Réne Descartes Latince Öğreniyor!
Renatus Descartes Latinam Linguam discit!
•
Roma’nın efsanevi simgesi: Roma’nun kurucusu Romulus ve ikiz kardesi Remus; ve kendilerine süt
analık yapan kurt (Lupus)
Roma İmparatorluğu, İ.S.117. Latince’nin yayılımı.
• Latince’nin etkilediği diller ve kullanıldığı ülkeler.
Bugünkü Latince kullanımından bazı
örnekler
ZODIACUS (BURÇLAR KUŞAĞI)
Felicem natalem
diem! (Doğum
Günün kutlu
olsun!)
[ Aries ] [ Scorpio ] [ Taurus ] [ Virgo ] [ Pisces ] [ Sagittarius ] [ Libra ] [ Leo
[ Gemini ] [ Capricornus ] [ Cancer ] [ Aquarius
Kimya
Element
Sembol
Latince Adı
Antimony
Sb
Stibium
Copper
Cu
Cuprum
Gold
Au
Aurum
Iron
Fe
Ferrum
Lead
Pb
Plumbum
Mercury
Hg
Hydragyrum
Potassium
K
Kalium
Silver
Ag
Argentum
Sodium
Na
Natrium
Tin
Sn
Stannum
Tungsten
W
Wolfram
TIP (Reçete Kısaltmalarından Örnekler)
•
•
•
•
•
•
•
a.c. Yemeklerden önce –ante cibum
b.i.d Günde iki kere – bis in die
h.s yatarken – hora somni
P.s. yemek sonrası -post cibum
q.2.h. İki saatte bir – quaque 2 hora
p.o. (=pro) ağızdan – per os
u.d. reçetede yazdığı gibi ya da (ilaç prospectus’unda belirtildiği gibi) – ut
dictum
• q.h. her saat başı – quaque hora
• p.m. öğleden sonra –post meridiem
• a.m. öğle öncesi –ante meridiem
LATİNCE-FELSEFE
(LATINA – PHILOSOPHIA)
ÜNLÜ ROMALI DÜŞÜNÜRLER
Lucretius
Cicero
Seneca
Marcus Aurelius
Latince Sözlükler On-Line
//
www.perseus.tufts.edu
http://archimedes.fas.harvard.edu/pollux/
http://archive.org

similar documents