UNIT KEMAHIRAN HIDUP & REKA CIPTA PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Sesuatu kemalangan boleh terjadi berpunca dari keadaan tempat kerja yang tidak.

Report
UNIT KEMAHIRAN HIDUP & REKA CIPTA
PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
Sesuatu kemalangan boleh terjadi berpunca dari keadaan tempat kerja
yang tidak sesuai dan tidak selamat. Bengkel dan bilik khas yang selamat
amatlah penting untuk mencegah kemungkinan berlakunya kemalangan.
1.1 Keselamatan dan Organisasi Bengkel
a. Peraturan keselamatan
• Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti
i. Mengelakkan kemalangan & menyemai sikap bertanggungjawab di
kalangan murid.
- Membantu guru dalam memastikan tempat kerja bebas daripada
perkara yang boleh mendatangkan bahaya semasa menjalankan kerja
praktis.
ii. Peraturan keselamatan di dalam bengkel terbahagi kepada 3 bahagian
iaitu:
a. peraturan keselamatan am
b. peraturan keselamatan diri
c. peraturan keselamatan alatan dan bahan
UNIT KEMAHIRAN HIDUP & REKA CIPTA
PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
1.1 Keselamatan dan Organisasi Bengkel
a. Peraturan keselamatan
i. Peraturan keselamatan am
-
Mendapatkan kebenaran guru : keluar & masuk bengkel
Buka semua tingkap dan pintu semasa P&P KH berjalan
Melabelkan semua alatan dan bahan
Mengambil tindakan segera jika berlaku kemalangan
Membersihkan meja dan bengkel setelah selesai aktiviti
Memastikan semua peralatan dan bahan dijaga dengan baik
ii. Peraturan keselamatan diri
- Mematuhi semua peraturan yang ditetapkan sepanjang masa
- Memakai apron, kasut, baju berlengan pendek dan mengikat
rambut
- Jangan bermain atau bergurau senda semasa berada di bengkel
- Berhati-hati semasa menggunakan alatan dan bahan
- Mencuci tangan dengan air dan sabun selepas aktiviti di bengkel
- Jika berlaku kemalangan, maklumkan kepada guru dengan segera
UNIT KEMAHIRAN HIDUP & REKA CIPTA
PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
UNIT KEMAHIRAN HIDUP & REKA CIPTA
PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
1.1 Keselamatan dan Organisasi Bengkel
• Mempraktikkan cara menyimpan alatan dan bahan dengan selamat
Penggunaan dan penyenggaraan alatan dan bahan yang betul oleh
guru dan murid perlu bagi mengelakan daripada berlakunya
kemalangan di bengkel atau tempat kerja. Selain itu, ia bertujuan
supaya alatan dan bahan sentiasa dalam keadaan baik.
iii. Peraturan keselamatan alatan dan bahan
- Merancang alatan dan bahan yang hendak digunakan mengikut
aktiviti
- Memahami cara-cara menggunakan alatan dan bahan terlibat
- Membersihkan alatan dan menyimpan kembali di tempat
penyimpanan
- Alatan dan yang merbahaya seperti kerosin,petrol, cat dan
peralatan yang tajam seperti gergaji, NT cutter dan sebagainya
hendaklah disimpan di dalam alamari atau tempat yang selamat
- Laporkan sebarang kerosakan atau kehilangan alatan kepada
guru dengan segera
UNIT KEMAHIRAN HIDUP & REKA CIPTA
PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
1.1 Keselamatan dan Organisasi Bengkel
Di samping itu unit pembelajaran ini juga menekankan
tentang perlunya alatan bantuan kecemasan.
iv. Pengenalan kepada alatan bantuan kecemasan
- Alatan bantuan kecemasan yang terdapat dalam
bengkel adalah peti pertolongan cemas dan alat
pemadam api
- Semua
alatan
bantuan
kecemasan hendaklan
diletakkan di tempat yang sesuai dan tidak tersorok.
- Alatan ini perlu diperiksa dari semasa ke semasa
supaya selamat digunakan
UNIT KEMAHIRAN HIDUP & REKA CIPTA
PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
1.1 Keselamatan dan Organisasi Bengkel
Langkah yang perlu diambil semasa berlaku kemalangan
Berikut adalah contoh langkah kecemasan dan peranan yang perlu diambil oleh guru
dan murid sekirannya berlaku kemalangan atau kecederaan
PERKARA
TINDAKAN MURID
TINDAKAN GURU
Kemalangan
- laporkan kepada guru
dengan serta merta
- Ikut arahan guru dan
jangan cemas
- Mengambil tindakan
sewajarnya dan
mengawal
keadaan
- Memberi bantuan dan
rawatan awal yang
sesuai
dan jika perlu hubungi
doktor
- Laporkan kepada
pentadbir sekolah
- Catatkan pada buku
rekod
kemalangan
PENTADBIR
Memberi arahan
kepada guru
tentang tindakan
selanjutnya yang
perlu diambil
UNIT KEMAHIRAN HIDUP & REKA CIPTA
PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
1.1 Keselamatan dan Organisasi Bengkel
Rekod Kemalangan
Rekod kemalangan mengandungi maklumat kecederaan atau kemalangan
yang berlaku di bengkel Kemahiran Hidup. Rekod kemalangan dapat
membantu guru :
i. Mempertingkatkan pengurusan bengkel
ii. Memastikan kemalangan yang sama tidak berulang
iii. Menjadi sumber rujukan kepada pihak tertentu jika memerlukan siasatan
lanjut
iv. Sebagai bukti untuk menentukan sama adUa langkah-langkah
pencengahan kemalangan yang diamalkan berkesan atau pun tidak
Contoh format rekod kemalangan:
TARIKH
NAMA MURID
KELAS
26.3.03
AYUB B. LUKMAN
6 JAYA
JENIS KEMALANGAN RAWATAN T.T GURU
LUKA DI JARI
BENGKEL
@&
UNIT KEMAHIRAN HIDUP & REKA CIPTA
PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
1.1 Keselamatan dan Organisasi Bengkel

similar documents