Belibje it Mar

Report
Belibje it Mar
Het begin:
november 2010
de 2e prijs in de AFUK
taalbeleidswedstrijd
De 2e prijs met een idee om
Ervaar het maar te verfriezen
En dan kom je tot
erfaar , belibje…..
Belibje it mar
Klein begonnen, maar dankzij de ander ………………….
doel was lessenpakket te maken en materialen te verzamelen
voor zml de Wingerd-Damwald
GROTER GEWORDEN
nu hulp van mensen, instanties, musea
en graag zml Fryslân breed
Project: “Dat wie doe sa” is concreet voorbeeld voor “Belibje it Mar”
-koffers
-brochures
-foto’s
Doel:
“Fryslân in al zijn facetten beleven.”
-Taal
-Natuur
-Gerechten/eten/drinken
-Sporten *Kaatsen
*Fierljeppen
*Skutsjesilen
*Elfstedentocht op de schaats
Koppeling gemaakt met:
-vakgebieden
*oriëntatie op mens en wereld
*taal (Fries)
Lessen worden gemaakt onder kerndoelen
*Frysk
*Oriëntatie op mens en wereld
Koffers per thema:
-taal
-eten/gerechten
-sport
-natuur
In de koffers:
-brochure
-lessen
-foto’s
-materialen
Groter groeien, dus hulp nodig!
Hulp vanuit de provincie
-mensen, organisaties buiten het (z.m.l). onderwijs
Mensen en organisaties die meedenken en helpen
Maar we willen meer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
En ……….
Belibje it Mar dag(en)
voor alle zml leerlingen Fryslân
De provincie in en beleef waarbij ontmoeten centraal staat
-het kaatsen, het fierljeppen, het skutsjesilen.
-de wind op de zeedijk, de geur in het bos van Gaasterland,
-het voelen van het deeg van de oranjekoek , de sûkerbole
-ervaringen in musea
Bestemd voor:
-alle leerlingen zml
-met keuze vrijheid, ouders/verzorgers (inlichten)
-veiligheid voorop
-voor degenen die niet meegaan/mee kunnen een “fryske dei”
In/bij school
Persoonlijk zou ik graag nog een
Fryske feestjûn voor personeel zml scholen Fryslân,
waar we elkaar wederom ontmoeten
Wat heeft Belibje it Mar al gedaan:
-concept voor een onderwijsproject geschreven v.u. het zml/EMG/Ervaar het Maar
*zodanig dat het geheel geschikt is/onderdelen geschikt zijn voor kleuter/basis/sbo maar ook zorginstellingen
-zml onderwijs onder de mensen buiten school gebracht
*zodanig dat mensen enthousiast raken om medewerking te verlenen
*zodanig dat men een goed beeld krijgt van het zml onderwijs (“er gaat een wereld voor mij open”)
*zodanig dat de Fryske politiek interesse heeft getoond voor het project, maar ook voor het zml onderwijs op zich
aangetoond dat ook zml onderwijs met de tijd mee wil gaan
*app
*website
Belibje it Mar brengt het (Fryske) zml onderwijs naar de maatschappij en brengt de
maatschappij naar het zml onderwijs
Op dit moment wordt er gewerkt aan:
1.Fondsenwerving, m.b.v. subsidiegezocht nl
2.Brainstormen/ontwikkelen van website en app, m.m.v Mediaheads
3.Ontwikkelen van leskoffers, met eerst aandacht voor de sportkoffers
4.Lesformat i.s.m Effectief onderwijs in ontwikkeling, daarin verloving DIM en Ervaar het maar
Nu de vragen aan jullie:
-willen jullie in de scholen Belibje it mar koffers en daarmee
uitbreiding van het Ervaar het Maar aanbod?
-zijn er personen binnen jullie scholen bereid om een
de rol van “critical friend” op zich te nemen?
-Wil jullie school meedoen aan de Belibje it mar dag(en)
- Zo ja, zijn er personen binnen jullie school bereid om
deze dag(en) mee te organiseren?
IDEOLOGIE
Belibje it Mar wordt opgezet,
geschreven vanuit de Ervaar het
Maar methode en de
ervaringsgerichte/belevingsgerichte
leerling, maar………………
is bestemd voor alle zml leerlingen
en daar waar mogelijk ook bestemd
voor SBO en regulier peuter en
basisonderwijs.
Tevens verdient het project ook de
aandacht van scholingsprojecten
van o.a. Talant e.d
Do learst my folslein mysels te wêzen
FOLSLEIN
bestiest foar my út tûzen fragen
dy’t ik net dúdlik meitsje kin
de wurdewrâld dêr’t ik yn wenje
is dines net en stiet ús
yn de wei.
dyn houterige bewegings
en hikjende laits
dyn gefoelige sensoaren
foar alles dat draait;
fentilatoaren !
muzyk is mienskip
snoezeljen duorret dy nea te lang
it ûnbekende makket
dy ûnrêstich en bang
hearre, rûke, fiele, priuwe,
triuwst alles yn de mûle
yn de macht fan de gewoante
leit dyn krêft ferskûle
gjin poehaskopperij
as yn de ‘normale’ maatskippij
gjin papieren wurklikheid
yn nota’s beferzen
do learst my om
folslein
mysels te wêzen
Sytse van der Werf,
Kûbaard, 2 desimber 2011

similar documents