1.0 G+ 1.0 Q

Report
ÇAKIROĞLU- ÖZER YÖNTEMİ
İLE
KOLON HESABI
(3-3 AKSI ve A-A AKSININ
KESİŞTİĞİ ZEMİN KAT KOLONU)
KOLONA ETKİYEN NORMAL KUVVETLERİN
BELİRLENMESİ
SÜPER POZİSYON DİYAGRAMLARI (1.0 G+ 1.0 Q)
1.KAT 3-3 AKSI
N3=5,7 t
N2=11,4 t
N1=17,1 t
ZEMİN KAT 3-3 AKSI
Nz=23,67 t
1.KAT A-A AKSI
N3=5,7+6,163 = 11,863 t
N2=23,726 t
N1=35,589 t
ZEMİN KAT A-A AKSI
Nz=52,623 t
A-A AKSI NORMAL KUVVET DEĞELERİ (MUTO)
1,254
4,187
9,504
11,676
NORMAL KUVVET DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI
X DOĞRULTUSU DEPREMİ ve (+0,05 ex) ek dış merkezlik etkisi
S1 KOLONU
Talt+ Tüst
1.0 E
1.0 G+1.0 Q  1.0 E
1.0 G+1.0 Q
3-3
Aksı
A-A
Aksı
4.KAT
5,70
1,254
6,954
4,446
3.KAT
11,40
4,187
15,587
7,213
2.KAT
17,10
9,504
26,604
7,596
1.KAT(ZEMİN)
23,67
11,676
35,346
11,994
4.KAT
11,863
0,809
12,672
11,054
3.KAT
23,726
2,641
26,367
21,085
2.KAT
35,589
5,916
41,505
29,673
1.KAT(ZEMİN)
52,623
7,431
60,054
45.192
N3-3=35.364+3*0.5*0.5*3.05*2.5 = 41.083 t (+1.0 E için)
N3-3=11.994+3*0.5*0.5*3.05*2.5 = 17.713 t (-1.0 E için)
NA-A=60.054 t
(+1.0 E için)
NA-A= 45.192t
(-1.0 E için)
Nd= N3-3+ NA-A = 41,083 +60.054 = 101.137 t (+1.0 E için)
Nd= 17,713+45,192 = 62,905 t (-1.0 E için)
Y doğrultusu depreminden dolayı elde edilecek
Nd değeri de aynı şekilde hesaplanacak ve
elverişsiz yükleme durumlarına  0,3 Nd olarak
eklenecektir.
EĞİLME MOMENTLERİNİN BELİRLENMESİ
ZEMİN KAT 3-3 AKSI (1.0 G+ 1.0 Q)
My=(3,59-0,74)*0,5=1.425 tm
ZEMİN KAT A-A AKSI (1.0 G+ 1.0 Q)
Mx=(5,527-5,178)*0,5=0,1745 tm
EĞİLME MOMENTİ DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI
X DOĞRULTUSU DEPREMİ ve (+0,05 ex) ek dış merkezlik etkisi
1.4 G+ 1.6 Q
1.0 G+ 1.0 Q
Kolon ÜST ucu
1.0 E
Kolon ALT ucu
1.0 E
Mx
1.77
0.1745
4.295
12.225
My
2.67
1.425
1.168
13.434
1,0G+ 1,0 Q + 1,0 E durumu için;
Mdx= 0,1745+ 4,295 = 4,4695 tm
Kolon ÜST ucu momentleri
Mdy= 1,425+ 1,168 = 2,593 tm
Mdx= 0,1745+ 12,225 = 12,3995 tm
Kolon ALT ucu momentleri
Mdy= 1,425+ 13,434 = 14,859 tm
Hesaba Esas Olacak Moment Değerleri Kolon ALT
ucu Moment Değerleri alınır.
1,0G+ 1,0 Q - 1,0 E durumu için;
Mdx= 0,1745 - 4,295 = -4,1205 tm
Kolon ÜST ucu momentleri
Mdy= 1,425 - 1,168 = 0,257 tm
Mdx= 0,1745 - 12,225 = -12,051 tm
Kolon ALT ucu momentleri
Mdy= 1,425 - 13,434 = -12,009 tm
Hesaba Esas Olacak Moment Değerleri daha büyük
olduğu için Kolon ALT ucu Moment Değerleri alınır.
Y doğrultusu depreminden dolayı elde edilecek
Mdx ve Mdy değeri de aynı şekilde hesaplanacak
ve elverişsiz yükleme durumlarına  0,3 Mdx ve 
0,3Mdy olarak eklenecektir.
+0.05 eX
-0.05 eX
+0.05 eY
-0.05 eY
Y DOĞRULTUSU DEPREMİ
X DOĞRULTUSU DEPREMİ
YÜKLEME DURUMU
1.4G+1.6Q
G+Q+EX+0.3 EY (+0.05ey)
G+Q+EX-0.3 EY (+0.05ey)
G+Q-EX+0.3 EY (+0.05ey)
G+Q-EX-0.3 EY (+0.05ey)
G+Q+EX+0.3 EY (-0.05ey)
G+Q+EX-0.3 EY (-0.05ey)
G+Q-EX+0.3 EY (-0.05ey)
G+Q-EX-0.3 EY (-0.05ey)
G+Q+EX+0.3 EY (+0.05ey)
G+Q+EX-0.3 EY (+0.05ey)
G+Q-EX+0.3 EY (+0.05ey)
G+Q-EX-0.3 EY (+0.05ey)
G+Q+EX+0.3 EY (-0.05ey)
G+Q+EX-0.3 EY (-0.05ey)
G+Q-EX+0.3 EY (-0.05ey)
G+Q-EX-0.3 EY (-0.05ey)
G+Q+EY+0.3 EX (+0.05ex)
G+Q+EY-0.3 EX (+0.05ex)
G+Q-E Y+0.3 EX (+0.05ex)
G+Q-E Y-0.3 EX (+0.05ex)
G+Q+EY+0.3 EX (-0.05ex)
G+Q+EY-0.3 EX (-0.05ex)
G+Q-E Y+0.3 EX (-0.05ex)
G+Q-E Y-0.3 EX (-0.05ex)
G+Q+EY+0.3 EX (+0.05ex)
G+Q+EY-0.3 EX (+0.05ex)
G+Q-E Y+0.3 EX (+0.05ex)
G+Q-E Y-0.3 EX (+0.05ex)
G+Q+EY+0.3 EX (-0.05ex)
G+Q+EY-0.3 EX (-0.05ex)
G+Q-E Y+0.3 EX (-0.05ex)
G+Q-E Y-0.3 EX (-0.05ex)
Mdx
Mdy
Nd
BOYUNA DONATI
AS

ENİNE DONATI
AS

+0.05 eX
-0.05 eX
+0.05 eY
-0.05 eY
Y DOĞRULTUSU DEPREMİ
X DOĞRULTUSU DEPREMİ
YÜKLEME DURUMU
0.9G+EX+0.3 EY (+0.05ey)
0.9G+EX-0.3 EY (+0.05ey)
0.9G-EX+0.3 EY (+0.05ey)
0.9G-EX-0.3 EY (+0.05ey)
0.9G+EX+0.3 EY (-0.05ey)
0.9G+EX-0.3 EY (-0.05ey)
0.9G-EX+0.3 EY (-0.05ey)
0.9G-EX-0.3 EY (-0.05ey)
0.9G+EX+0.3 EY (+0.05ey)
0.9G+EX-0.3 EY (+0.05ey)
0.9G-EX+0.3 EY (+0.05ey)
0.9G-EX-0.3 EY (+0.05ey)
0.9G+EX+0.3 EY (-0.05ey)
0.9G+EX-0.3 EY (-0.05ey)
0.9G-EX+0.3 EY (-0.05ey)
0.9G-EX-0.3 EY (-0.05ey)
0.9G+EY+0.3 EX (+0.05ex)
0.9G+EY-0.3 EX (+0.05ex)
0.9G-EY+0.3 EX (+0.05ex)
0.9G-EY-0.3 EX (+0.05ex)
0.9G+EY+0.3 EX (-0.05ex)
0.9G+EY-0.3 EX (-0.05ex)
0.9G-EY+0.3 EX (-0.05ex)
0.9G-EY-0.3 EX (-0.05ex)
0.9G+EY+0.3 EX (+0.05ex)
0.9G+EY-0.3 EX (+0.05ex)
0.9G-EY+0.3 EX (+0.05ex)
0.9G-EY-0.3 EX (+0.05ex)
0.9G+EY+0.3 EX (-0.05ex)
0.9G+EY-0.3 EX (-0.05ex)
0.9G-EY+0.3 EX (-0.05ex)
0.9G-EY-0.3 EX (-0.05ex)
Mdx
Mdy
Nd
BOYUNA DONATI
AS

ENİNE DONATI
AS

KOLON BETONARME HESABI TABLODAN SEÇİLEN
EN ELVERİŞSİZ YÜKLEME DURUMUNA GÖRE;
ÇAKIROĞLU-ÖZER TARAFINDAN ÖNERİLEN
YÖNTEM ESAS ALINARAK YAPILACAKTIR.
KOLON APLİKASYON PLANI 1/20 ÖLÇEĞİNDE
ÇİZİLECEK VE DONATI AÇILIMLARI YAPILACAKTIR
AYRICA KOLON-KİRİŞ BİRLEŞİM DETAYI DA
ÇİZİLECEKTİR.
TEMEL HESABI
Kolon hesabı için elde edilen en kritik yükleme
durumuna göre kolon alt ucu moment
değerlerini ve Nd değerini alarak tekil temel
boyutlandırması ve tekil temelin betonarme
hesabı yapılacaktır.
Temel hesabı için en alt kolonun ağırlığı Nd
değerine eklenmelidir.
Temel kalıp planı 1/50 ölçeğinde temel
detayları 1/20 ölçeğinde çizilecek donatı
açılımları da yapılacaktır.

similar documents