Tasg 2

Report
Nodyn i’r athro/athrawes:
Argraffwch y cardiau canlynol gefn-wrth-gefn.
Rhowch un cerdyn i bob disgybl.
Dyma enghraifft o sut y gellid cwblhau’r dasg hon:
Disgybl A: Beth ydy’r rhagenw dibynnol blaen sy’n achosi treiglad trwynol?
Disgybl B: fy
Disgybl A: Wnei di dreiglo ‘fy’ + ‘parot’ plîs.
Disgybl B: Fy mharot.
Disgybl A: Cywir. Beth ydy’r rheswm?
Disgybl B: Mae’r enw ‘parot’ yn treiglo’n drwynol ar ôl y rhagenw dibynnol
blaen, person cyntaf unigol ‘fy’.
Disgybl A: Cywir!
Y dasg yn cael ei hail-adrodd gyda disgybl B yn holi y tro hwn.
Cyfnewid cardiau a mynd at bartner gwahanol.
Parot
Parot
• Parot + treiglad meddal =
dy barot / ei barot o
• Rheswm –
Mae’r enw ‘parot’ yn treiglo’n
feddal ar ôl y rhagenw dibynnol
blaen, ail berson unigol
‘dy’/trydydd person unigol,
gwrywaidd ‘ei’.
Teigr
Teigr
• Teigr+ treiglad trwynol =
Fy nheigr
• Rheswm –
Mae’r enw ‘teigr’ yn treiglo’n
drwynol ar ôl y rhagenw dibynnol
blaen, person cyntaf unigol ‘fy’.
Cath
Cath
• cath+ treiglad llaes=
ei chath hi
• Rheswm –
Mae’r enw ‘cath’ yn treiglo’n llaes
ar ôl y rhagenw dibynnol blaen,
trydydd person unigol, benywaidd
‘ei’.
Babŵn
Babŵn
• Babŵn + treiglad trwynol =
Fy mabŵn
• Rheswm –
Mae’r enw ‘babŵn’ yn treiglo’n
drwynol ar ôl y rhagenw dibynnol
blaen, person cyntaf unigol ‘fy’.
Dafad
Dafad
• Dafad + treiglad meddal =
Dy ddafad / ei ddafad o
• Rheswm –
Mae’r enw ‘dafad’ yn treiglo’n
feddal ar ôl y rhagenw dibynnol
blaen, ail berson unigol
‘dy’/trydydd person unigol,
gwrywaidd ‘ei’.
Gafr
Gafr
• Gafr+ ein =
Ein gafr ni
• Rheswm –
Nid yw’r enw ‘gafr’ yn treiglo ar ôl y
rhagenw dibynnol blaen, person
cyntaf lluosog ‘ein’.
Llyffant
Llyffant
• Llyffant + treiglad meddal =
dy lyffant / ei lyffant o
• Rheswm –
Mae’r enw ‘llyffant’ yn treiglo’n
feddal ar ôl y rhagenw dibynnol
blaen, ail berson unigol
‘dy’/trydydd person unigol,
gwrywaidd ‘ei’.
Mwnci
Mwnci
• Mwnci + treiglad meddal =
dy fwnci / ei fwnci o
• Rheswm –
Mae’r enw ‘mwnci’ yn treiglo’n
feddal ar ôl y rhagenw dibynnol
blaen, ail berson unigol
‘dy’/trydydd person unigol,
gwrywaidd ‘ei’.
Rhinoseros
Rhinoseros
• Rhinoseros + treiglad trwynol =
Fy rhinoseros
• Rheswm –
Nid yw’r enw ‘rhinoseros’ yn
treiglo ar ôl y rhagenw dibynnol
blaen, person cyntaf unigol ‘fy’
gan ei fod yn cychwyn â’r gytsain
‘rh’.
Ci
Ci
• Ci+ treiglad llaes =
ei chi hi
• Rheswm –
Mae’r enw ‘ci’ yn treiglo’n llaes ar
ôl y rhagenw dibynnol blaen,
trydydd person unigol, benywaidd
‘ei’.

similar documents