Blwyddyn 2 - forestschoolscsg

Report
Hendrefoelan
Hydref 22ain











Patrymau Allweddol
Geirfa
Cyflwyniadau
Y tywydd
Ga i?
Teimladau
Salwch
Gwisgo/Hoffi
Ble mae?
Byw
Gorffennol











Key Patterns
Vocab
Introductions
Weather
May i?
Feelings
Illness
Wearing/Liking
Where is?
Where we live
Past tense

Pwy ydy pwy?
◦ Pwy wyt ti?
◦ Kara dw i
◦ Shw’mae!
◦ Pwy,
◦ Pwy,
◦ Pwy,
◦ Kara
pwy, pwy wyt ti?
pwy, pwy wyt ti?
pwy, pwy wyt ti?
dw i!
Sera:
Twm:
Sera:
Twm:
Mabli:
Twm:
Mabli:
Sera:
Shwmae!
Shwmae! Pwy wyt ti?
Sera dw i. Pwy wyt ti?
Twm dw i!
Shwmae Twm!
Shwmae Mabli, dyma Sera.
Shwmae Sera! Ble mae Alys?
Dyma Alys!

Ffrindiau'r Wyddor








Ch
Dd
Ff
Ng
Ll
Ph
Rh
Th







a, e, i, o, u, w, y
ai, ae, au
aw
eu, ei, ey
oe, oi, ou
ow
wy
aisle
cow
say
boy
own
bwyd
partner
angel
Euros
cell
faint
pump
union
paid
truth
bun
allan
gem
march
campus
afraid
her
hurt
person
murmur
dull
dawn
sail
toes
draw
Pa = which
 Pa & treiglad meddal

 lliw > liw

Pa liw ydy hwn?
Coch a melyn a foiled a glas
Porffor ac oren a gwyrdd.
Dyma liwiau’r enfys,
Lliwiau’r enfys,
Lliwiau’r enfys hardd
 Blwyddyn
1
 Blwyddyn
2
◦ 1-20
◦ 1-100



Dau ddeg
Pum deg
Chwe deg

Sawl un?
Pum lindys bach yn mynd am dro
Un yn dweud hwyl fawr
Sawl un sy ar ôl?

http://twfcymru.com/yourtoolkit/resources/t
wfsongs/twfsongscd2/?lang=en

Martyn Geraint

TWF www.twfcymru.com

Un bys, dau fys, tri bys yn dawnsio
Pedwar bys, pum bys, chwe bys yn dawnsio
Saith bys, with bys, naw bys yn dawnsio
Deg bys yn dawnsio’n llon!

Mat Rhifau CCC




Ble mae Seren?
Dyma hi!
Ble mae Fflic?
Dyma fe!
Blwyddyn 2
 Ble mae’r pensil coch?
 Dyma’r pensil coch!



Sut mae’r tywydd heddiw?
Sut mae’r tywydd heddiw?
Sut mae’r tywydd heddiw?
Mae hi’n bwrw glaw!
Sut mae’r tywydd heddiw?
Sut mae’r tywydd heddiw?
Sut mae’r tywydd heddiw?
Mae hi’n gymylog!
Sut mae’r tywydd heddiw?
Sut mae’r tywydd heddiw?
Sut mae’r tywydd heddiw?
Mae hi’n heulog!

Blwyddyn 1
◦
◦
◦
◦

Sut mae’r tywydd?
Mae hi’n braf
Ydy hi’n heulog?
Ydy, mae hi’n heulog.
Blwyddyn 2
◦ Ydy hi’n heulog?
◦ Nac ydy, dydy hi ddim yn heulog.

Blwyddyn 1
◦ Ga i fanana os gwelwch yn dda?
◦ Cei/Na chei

Blwyddyn 2
◦
◦
◦
◦
Ga i bensil os gwelwch yn dda?
Cei, wrth gwrs. Dyma ti.
Cei, os wyt ti’n fachgen da/ferch dda!
Na chei, mae’n flin gyda fi!

http://www.youtube.com/watch?v=8fjUdJqa5
Hg
P
B
T
D
C
G
B
F
D
DD
G
M
F
LL
L
RH
R
Peanut Butter

Ga i oren os gwelwch yn dda?
Ga i oren os gwelwch yn dda?
Ga i oren os gwelwch yn dda?
Cei, wrth gwrs!

Ga i ddŵr os gwelwch yn dda?

Ga i ddŵr os gwelwch yn dda?





Ga i ddŵr os gwelwch yn dda?
Na chei, na chei!

Blwyddyn 1
◦ Sut wyt ti?
◦ Dw i’n dda iawn, diolch.
◦ Dw i wedi blino.

Blwyddyn 2
◦ Sut mae Morgan?
◦ Mae e’n dda iawn, diolch.
◦ Mae Morgan yn dda iawn, diolch.


Dw i mor hapus,
Dw i mor hapus,
Dw i mor hapus yn y tŷ,
Dw i mor hapus,
Fel yr enfys,
Un bach hapus iawn dw i.
Dw i mor dawel,
Dw i mor dawel,
Dw i mor dawel yn y tŷ,
Dw i mor dawel,
Fel yr awel,
Un bach tawel iawn dw i.


Mr Hapus ydw i, ydw i!
Mr Hapus ydw i, ydw i!
Mr Hapus ydw i,
Mr Hapus ydw i!
Mr Hapus ydw i, ydw i!
Mr Trist ydw i, ydw i!
Mr Trist ydw i, ydw i!
Mr Trist ydw i,
Mr Trist ydw i!
Mr Trist ydw i, ydw i!


Mr Tawel ydw i, ydw i!
Mr Tawel ydw i, ydw i!
Mr Tawel ydw i,
Mr Tawel ydw i!
Mr Tawel ydw i, ydw i!
Mr Swnllyd ydw i, ydw i!
Mr Swnllyd ydw i, ydw i!
Mr Swnllyd ydw i,
Mr Swnllyd ydw i!
Mr Swnllyd ydw i, ydw i!

Beth sy’n bod?

Mae pen tost gyda fi!

O druan bach!
Pen ysgwyddau coesau traed, coesau traed
Pen ysgwyddau coesau traed, coesau traed
A llygaid, clustiau, trwyn a cheg
Pen ysgwyddau coesau traed, coesau traed
Pen-glin, penelin a phen-ôl, a phen-ôl
Pen-glin, penelin a phen-ôl, a phen-ôl
a bola, braich a thafod hir a main
Pen-glin, penelin a phen-ôl, a phen-ôl
llygad
llygaid
clust
clustiau
gwallt
cefn
llaw
dwylo
ysgwydd
ysgwyddau gwddf
bola
bys
bysedd
troed
traed
pen
dant
dannedd
braich
breichiau
trwyn
gwefus
gwefusau bawd
bodiau
coes
coesau
boch
bochau
Beth sy’n bod? Beth sy’n bod?
Pen tost! Pen tost!
Beth sy’n bod? Beth sy’n bod?
Pen tost! Pen tost!
Beth sy’n bod? Beth sy’n bod?
Bola tost! Bola tost!
Beth sy’n bod? Beth sy’n bod?
Bola tost! Bola tost!

Blwyddyn 1
◦ Beth wyt ti’n wisgo?
◦ Dw i’n gwisgo…

Blwyddyn 2
◦ Beth mae e’n wisgo?
◦ Mae e’n gwisgo…
◦ Mae Tedi’n gwisgo…
Ben./Fem.
Gwr./Masc.
Cot ddu
Siwmper lwyd
Sgarff borffor
Het binc
Sgert las
Bag du
Trwseri llwyd
Crys-T gwyn
Hwdi pinc
Crys glas
Gwanwyn, Haf, Hydref, Gaeaf
Gwanwyn, Haf, Hydref, Gaeaf
Gwanwyn, Haf, Hydref, Gaeaf
Dyma ein tymhorau!

Derbyn & Meithrin
◦ Beth wyt ti’n hoffi?
◦ Dw i’n hoffi…
◦ Pwy sy’n hoffi…?

Blwyddyn 1 & 2
◦ Beth wyt ti ddim yn hoffi?
◦ Dw i ddim yn hoffi…
◦ Pwy sy ddim yn hoffi…?

Wyt ti’n hoffi dysgu Cymraeg?
◦ Ydw, dw i’n hoffi dysgu Cymraeg (wrth gwrs!)
◦ Nac ydw, dw i ddim yn hoffi dysgu Cymraeg

Blwyddyn 1
◦ Beth sy ar y bocs?
◦ Beth sy yn y fasged?

Blwyddyn 2
◦
◦
◦
◦
◦
Beth
Beth
Beth
Beth
Beth
sy
sy
sy
sy
sy
o dan y bwrdd?
o flaen y ffenest?
tu ôl i’r bwrdd gwyn?
wrth y bocs?
yn yr awyr?
Beth sy
Beth sy
Beth sy
gwyn?
Beth sy
Beth sy
o dan y bwrdd?
o flaen y ffenest?
tu ôl i’r bwrdd
wrth y bocs?
yn yr awyr?
Tedi sy o dan y bwrdd.
Doli sy o flaen y ffenest.
Llyfr sy tu ôl i’r bwrdd
gwyn.
Pensil sy wrth y bocs.
Awyren sy yn yr awyr.


Beth sy yn y fasged?
Beth sy yn y fasged?
Hei-ho heidi-ho?
Dewch i ni gael gweld!
Mae afal yn y fasged!
Mae afal yn y fasged!
Hei-ho heidi-ho!
Blasus, blasus iawn!

Blwyddyn 1
◦ Oes pensil gyda ti?
◦ Oes/Nag oes

Blwyddyn 2
Oes
pensil
Oes,
mae
pensil
Nac oes, does dim pensil
gyda ti?
gyda fi.
gyda fi.

Ble wyt ti’n byw?
Dw i’n byw yn Abertawe.

Dw i’n byw mewn…

tŷ teras
tŷ ar wahân
tŷ semi
byngalo
carafan
fflat
P
>
Mh
Ym Mhenlan
T
>
Nh
Yn Nhreforys
C
>
Ngh
Yng Nghastell Nedd
B
>
M
Ym Mynhyfryd
D
>
N
Yn Nyfnant
G
>
Ng
Yng Ngŵyr

Es i

Es
Es
Es
Es

Treiglad meddal ar ôl



i
i
i
i
i
i
i
i
Sbaen
Ffrainc
Lundain
Ogledd Cymru
(Llundain > Lundain)
(Gogledd > Ogledd)
fi/i, ti, fe/e, hi,
ni, chi, nhw






Ble est ti?
Es i….
Sut est ti?
Beth gest ti?
Ces i…frechdan
Beth welaist ti?
Gwelais i….
Pryd est ti?
 Es
i i Sbaen gyda Mami
Es i i Sbaen gyda Mami
Es i i Sbaen gyda Mami
Gyda Mami
 Es i i Ffrainc mewn awyren…
Ding-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling
Clychau Santa Claus
Ding-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling
Yn canu yn y nos
Ding-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling
Cluchau Santa Claus
Ding-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling
Yn canu yn y nos
Dydd
Dydd
Dydd
Dydd
Sul, Dydd Llun,
Mawrth, Dydd Mercher,
Iau, Dydd Gwener,
Sadwrn, Hwre!

Ionawr, Chwefror, Mawrth ac Ebrill
Mai, Mehefin, Gorffennaf, Awst
Medi, Hydref a Thachwedd
Ac yn olaf Rhagfyr.
Months can also be sang to #Men of Harlech:

Ionawr, Chwefror, Mawrth ac Ebrill
Mai, Mehefin a Gorffennaf,
Awst, Medi, Hydref, Tachwedd
Rhagfyr- deuddeg mis!




Faint ydy dy oed di?
Dw i’n ddwy
Dw i’n dair
Dw i’n bedair









Dewch yma!
Gwrandewch yn astud/ofalus!
Ewch allan i chwarae!
Edrychwch arna i!
Brysiwch!
Tacluswch!
Agorwch eich llyfrau
Sefwch!
Eisteddwch!
Can Jac y Do







Cerddwch ymlaen/yn ôl
Croeswch
Sgipiwch
Ewch o gwmpas
Trowch
Gwnewch bont
Sgipiwch yn ôl



Pawb!
Clapiwch!
Brysiwch!





Tedi Twt a Doli
Glwt
Caneuon Cyfnod
Sylfaen
Llyfrau Fflic a Fflac
a disg
Paent Gwlyb /
Anifeiliaid Difyr
Dewi Dinosor









www.gwales.com
https://hwb.wales.gov.uk/H
ome/
www.bbc.co.uk astro antics
http://www.bbc.co.uk/wales
/learning/
http://www.wjec.co.uk/
www.urdd.org
http://www.learnict.org.uk/
http://cyw.s4c.co.uk/cy
Rimbojam – available on
hwb website

similar documents