Stimulace a motivace zam*stnanc*

Report
Stimulace a motivace
zaměstnanců
Stimulace a motivace
Teorie motivace
Praktické návody
Co je třeba při stimulaci
respektovat








Osobnost člověka (emoční inteligence)
Podmínky, ve kterých člověk žije
majetkové
rodinné
Aktuální situace, ve které se člověk nachází
osobní
pracovní
Jaký je dotyčný motivační typ
Dale Carnegie
Buďte skutečnou vůdčí osobností
 Začněte vždy chválou a upřímným uznáním
 Na chyby upozorňujte nepřímo
 Než začnete někoho kritizovat, hovořte nejdříve o vlastních
chybách
 Přikazujte otázkou namísto přímých rozkazů
 Umožněte druhým, aby si zachovali svou tvář
 Vyzdvihněte i sebemenší zlepšení
 Dejte druhým předem najevo, že o nich máte to nejlepší
mínění, aby se podle toho tak chovali
 Povzbuzujte druhé. Naznačte jim, že chyba se dá snadno
napravit
 Snažte se, aby lidé rádi udělali to, co jim navrhujete
Zlaté pravidlo motivace
(podle Jiřího Plamínka)







Nepřizpůsobujte lidi úkolům, ale úkoly lidem
Lidé musejí být spokojeni alespoň s něčím
Lidé mohou být citliví na jiné podněty než vy
Obava z nepříjemného může motivovat stejně jako touha
po příjemném
Mnohdy stačí práci dobře definovat a vysvětlit
Při motivaci myslete na druhého, ne na sebe
Aktuální motivy jsou souhrou vlivu osobnosti, prostředí a
situace
Teorie vitality
Škála efektivita - užitečnost
cesty
procesy
EF
lidé
vztahy
EFEKTIVITA
UŽITEČNOST
cíle
produkty
UŽ
věc
výsledky
Teorie vitality
Škála stabilita - dynamika
DYNAMIKA
stálost
tradice
ST
jistota
bezpečí
STABILITA
změna
novinky
DY
hra
provokace
Motivační typy lidí
DY
USMĚRŇOVATELÉ
OBJEVOVATELÉ
UŽ
EF
SLAĎOVATELÉ
ZPŘESŇOVATELÉ
ST
Hlavní rysy motivačních typů
Usměrňovatelé

Sebepoznávání

Vůle vést lidi

Vůle koordinovat činnosti

Testování schopností druhých lidí

Snaha být středem zájmu

Poměřování a třídění lidí
Objevovatelé

Samostatnost jednání

Aktivita při řešení problémů

Netrpělivost

Hlad po informacích

Nezávislost a špatná zvladatelnost

Racionální inteligence
Hlavní rysy motivačních typů
Slaďovatelé
 Vůle naslouchat a chápat
 Empatie a sociální inteligence
 Ochota uznat odlišný názor
 Potřeba sociálního kontaktu
 Preference společné práce
 Tolerance odlišností
Zpřesňovatelé
 Vyžadování pořádku
 Skrývání emocí
 Přesné vyjadřování
 Sklony analyzovat
 Tendence nepodceňovat detaily
 Sklony dotahovat činnosti
Stimulace motivačních typů
Usměrňovatelé
 Je to mimořádně důležité
 Závisíme teď jenom na tobě
 Vezměte si lidi
 Půjde to rovnou řediteli generálnímu řediteli
 Budeš pod tím podepsán
Objevovatelé

Je to mimořádně obtížný úkol
 Ještě nikdo to nedokázal
 Když to nezvládneš ty, tak už nikdo
 Je na tobě, jak to uděláš
 Je to pro lidi do nepohody
Stimulace motivačních typů
Slaďovatelé
 Bude to práce v týmu
 potřeboval bych, abyste tam dohlédl na Láďu
 Očekávám, že budeš tlumit hádky a napětí
 Pomůžeš aspoň nováčkům





Zpřesňovatelé
Napsal jsem ti postup
Mé dveře jsou ti vždycky otevřené
Vzorec pro výpočet znáš, data jsou v tomto souboru
Půjde o přesnost a koncentraci

similar documents