PowerPoint-præsentation - Rådet for Sikker Trafik

Report
Har Sikker Trafik LIVE effekt?
Resultater fra ny evaluering
Lars Olsen og Nikolaj Borup Rasmussen
Sikker Trafik LIVE
2 forskellige typer besøg
• Skolebesøg i 8.-10.
klasse
• Skolebesøg på erhvervsog produktionsskoler
Evaluering af Sikker Trafik LIVE
• Kvantitativ dataindsamling
• Før- og efterskemaer blandt 4.299 folkeskoleelever
• Før- og efterskemaer blandt 1.520 erhvervsskole-
elever
• Kvalitativ dataindsamling
• 6 Fokusgrupper på erhvervsskoler
• 5 Fokusgrupper på folkeskoler
• I alt 105 elever
Resultater
Hovedkonklusioner
• Meget positive vurderinger af foredraget
• Markant ny indsigt i konsekvenser af ulykker
• Ændring i holdninger til risikoadfærd i trafikken
• Elevernes viden om risici i trafikken øges
• Alle får en positiv læring af foredraget.
• Konkrete handlingsreaktioner efter foredraget
Folkeskoleelever:
Sms’e, når man kører
på cykel
Erhvervsskole-elever:
24%
Køre 100 km i timen
på landevejen i bil,
hvor man må køre…
38%
28%
17%
Køre på “tunet”
knallert
22%
12%
Køre 100 km i timen
på landevejen i bil,
hvor man må køre…
Sms’e, når man kører
på cykel
7%
3%
Køre i bil uden sele
Sms’e, når man kører
bil
6%
4%
Sms’e, når man kører
bil
Ìnden
3%
2%
1%
1%
Efter
22%
Køre på “tunet”
knallert
Køre i bil uden sele
Køre knallert eller
scooter, selv om man
har drukket mere…
Køre i bil, selvom man
har drukket mere end
tilladt
24%
Køre knallert eller
scooter, selv om man
har drukket mere…
Køre i bil, selvom man
har drukket mere end
tilladt
Inden
18%
16%
12%
9%
5%
9%
4%
2%
2%
Efter
40%
Holdning
35%
35%
”Hvad mener du? Synes du
det er okay, at:”
”Jeg er holdt op
med at køre med
80 km/t ind i
gennem Ranum.”
”Jeg er holdt
op med at
skrive sms’er,
når jeg sidder
bag rattet”
”Jeg er begyndt at tænke over historien,
når jeg kører for stærkt. Det kan godt
være, jeg har glemt det om et halvt år,
men det virker.”
”Jeg har taget en beslutning om, at jeg
aldrig vil sætte mig ind i en bil, hvor
køreren har været meget påvirket.
Både alkohol og stoffer. Den
beslutning traf jeg efter besøget.”
”Jeg har husket den
[selen] lidt mere
efter Rådet for
Sikker Trafik har
været på besøg. Nu
er det det første, jeg
gør, når jeg sætter
mig i bilen.”
”Jeg er holdt op
med at sidde
med telefonen i
hånden i bilen.
Det ændrer sig
ikke tilbage.”
”Jeg er holdt
op med at
skynde på
min mor, når
hun ikke
kører
hurtigere end
fartgrænsen”
”Det sidder i
baghovedet. Så jeg
tænker, her behøver jeg
ikke køre 60 km/t, hvis
der står 30 km/t på
skiltet.”
”Det popper meget
op hos mig, hver
gang jeg er nede
ved vejen og har
musik i ørene, det
skal jeg nok tage
ud. Ellers kan jeg
ikke høre bilerne.”
”Jeg siger til alle
dem, der skal
sidde i min bil,
at de skal have
sele på.”
”Jeg går ikke over for rødt mere.”
Det videre forløb
• Mobile surveys (medio-ultimo 2014)
• Optimering af indsatsen
• Før- og efterskemaer til elever (primo 2016)

similar documents