Prezentace spole*nosti RE WORK-EU s.r.o.

Report
Prezentace společnosti
RE WORK-EU, s.r.o. – agentura práce, Dukelská 1293
Tel. / fax: +420 326 210 650, E-mail: [email protected], Internet: www.reworkeu.cz
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze
Oddíl: C, vložka 231415
IČO: 034 15 457, DIČ: CZ 034 15 457
Úvod
•
•
S cílem navázat spolupráci s Vaší společností Vám touto cestou předkládáme prezentaci naší agentury práce RE Work-EU s.r.o.
•
Široká škála našich služeb a řešení nám umožňuje Vám poskytovat vysoce kvalitní služby. Naší prioritou je vždy korektnost, spolehlivost a
flexibilita vzhledem k oběma stranám trhu práce, se kterými aktivně spolupracujeme.
•
•
Jsme schopni přizpůsobit naše služby individuálním podmínkám a potřebám Vaší společnosti.
•
Za dosavadním úspěchem naší společnosti stojí výborná znalost pracovního trhu a individuální přístup k našim obchodním partnerům tak,
aby jakákoliv služba co nejpřesněji vyhovovala jejich aktuálním požadavkům a potřebám.
•
Dovolujeme si Vás zároveň upozornit, že s informacemi uvedenými v této prezentaci je potřebné nakládat jako s obchodním tajemstvím,
jsou určené výhradně pro Vás a nesmí být poskytnuty žádné třetí straně.
V této prezentaci se zaměřujeme zejména na poskytnutí základních informací o naší agentuře a námi poskytovaných službách v oblasti
lidských zdrojů a personalistiky.
Záměrem naší agentury práce je oslovit touto prezentací Vaší společnost, která doufáme projeví zájem o využití našich zkušeností,
technického zázemí a lidských zdrojů pro zajištění kvalitních a spolehlivých zaměstnanců agenturou, která má v této oblasti značné
zkušenosti a jejíž podnikatelské aktivity jsou založené na vstřícném a flexibilním přístupu vůči našim obchodním partnerům.
Obsah
•
•
Profil společnosti
Systém spolupráce s námi
Proč využít agenturní zaměstnávání?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Výhody spolupráce s námi
Naše služby a možnosti vzájemné spolupráce
Odvětví průmyslu
Záruka
Reference
Naši zaměstnanci
Pro naše zaměstnance dále zajišťujeme
Ceny našich služeb
Závěr / výzva ke spolupráci
Kontaktní údaje a odpovědní lístek
Profil Společnosti
Základní informace
Kde nás najdete
Obchodní jméno: RE WORK-EU, s. r. o.
Sídlo společnosti:
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Dukelská 1293, 293 01, Mladá boleslav
Předmět činnosti: agentura práce
Statutární orgán: Hadariová Erika – jednatelka
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C,
vložka č. 231415
Kontakty
telefon / fax: +420 326 210 650
mobil. tel.:
+420 739 355 059
+420 733 401 246
IČO: 034 15 457
DIČ: CZ 034 15 457
+420 603 931 280
e-mail:
[email protected]
internet:
www.reworkeu.cz
Systém spolupráce s námi
Výhody spolupráce s námi
Proč využívat agenturní
zaměstnávání?
•
•
•
možnost využití rozsáhlé databáze uchazečů o zaměstnání,
•
•
flexibilita a rychlost zrealizování Vaší objednávky,
•
•
•
systém záruk na námi poskytované služby v personální oblasti,
•
pracovní doba a pracovní režim podle Vašich konkrétních potřeb
a požadavků,
Cílem naší agentury je dosažené úspěchy dále rozvíjet a
poskytovat všem svým obchodním partnerům služby, které
odpovídají jejich měnícím se požadavkům.
•
•
školení pracovníků v oblasti BOZP, PO, CO, OŽP,
•
Jsme připraveni přizpůsobit se Vaší směnnosti a Vašemu
systému práce. Potřebné počty nově nastupujících zaměstnanců
jsme schopni flexibilně pokrývat.
•
•
S tímto systémem práce máme již značné zkušenosti, proto
se umíme dobře orientovat v případných krizových anebo
ztížených situacích.
Dosavadní úspěch naší agentury práce se zakládá i na
pravidelném a úzkém kontaktu s uživatelem. Pravidelně
komunikujeme se zástupci našich obchodních partnerů s
personálním oddělením a koordinátory.
•
•
•
•
Naše agentura práce je poskytovatelem služeb v oblasti lidských
zdrojů a personalistiky. Jako jiné společnosti podnikající v této
oblasti služeb, tak i naše agentura se snaží prosadit na trhu
práce a to co s nejlepšími službami.
RE WORK-EU, s.r.o. poskytuje komplexní služby, nebo
řešení, a tak šetří čas i finanční prostředky svých obchodních
partnerů.
Zajišťujeme veškerou personální administrativu, veškerou
mzdovou agendu a jedinou starostí uživatele, nebo klienta je,
aby kontroloval kvalitu práce pracovníků a potvrzoval
vykonanou práci (buď úkolovou nebo hodinovou).
Díky této strategii pomáhá agentura RE WORK-EU, s.r.o.
svým klientům nalézt kvalitní a zkušené pracovníky, kteří
splňují jejich očekávání jak z profesního hlediska, tak z pohledu
jejich firemní kultůry.
kvalitní práce našich personálních konzultantů na zabezpečení
Vašich výrobních potřeb a specifických požadavků,
detailně propracovaný a praxí ověřený systém výběrového řízení
zaměstnanců,
zajímavá cenová politika,
možnost modifikovat systém spolupráce podle Vámi
požadovaných specifik a kritérií,
případné přenechání zaměstnanců do kmenového stavu
uživatele.
Naše služby a možnosti vzájemné spolupráce
•
•
•
V současné době nabízíme svým obchodním partnerům spolupráci zejména v těchto oblastech:
•
•
Pracovníci jsou zaměstnanci naší agentury, vyhledáni námi nebo určeni přímo uživatelem. Obvykle se jedná o střednědobé či dlouhodobé úvazky.
•
•
•
Náš obchodní partner tak získá novou pracovní sílu, aniž by byl současně zatížen další nezbytně nutnou administrativou.
•
•
•
•
Zprostředkování, vyhledání kmenových zaměstnanců podle specifických požadavků společnosti / headhunting
•
V rámci rozvíjení dobrých vztahů jsme ochotni pomoci obchodnímu partnerovi s obsazením personálu na vyšších úrovních kmenového stavu i bez
nároku na odměnu, v případe, že s námi spolupracuje v režimu dočasného přidělení zaměstnanců.
•
Informační a poradenská činnost v různých oblastech managementu lidských zdrojů a personalistiky
Dočasné přidělení zaměstnanců / outsourcing (DOHODA O DOČASNÉM PŘIDĚLENÍ ZAMĚSTNANCŮ)
Dočasné i dlouhodobé přidělení pracovníků dle Vašich aktuálních potřeb patří mezi stále častěji vyhledávané služby. Používá se zejména pro nižší
pozice ve výrobě.
Odpovědnost za veškeré náležitosti pracovně-právního vztahu se zaměstnancem i za vedení jeho personální a mzdové agendy přebírá naše
agentura práce.
Zapůjčení zaměstnanců / temporary help (DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI)
Krátkodobé nebo střednědobé zapůjčení pracovníků nebo vyhledání brigádníků všude tam, kde je potřeba pružné pracovní síly. Znamená
operativní poskytnutí pracovníka na přechodnou dobu – hodinová nebo měsíční výpomoc. Obvykle se jedná o nárazové akce, např. v době
dovolených, sezónních špiček, při nových zakázkách a pod.
Jedná se zejména o různé specialisty, technicko-hospodářské pracovní pozice, pozice využívané v administrativě a na ekonomickém úseku.
Naše agentura práce vyhledá a doporučí klientovi vhodné kandidáty na obsazení požadovaných pozic pro kmenový stav obchodního partnera.
Při výběru vhodných kandidátů na obsazení požadované pozice zároveň nabízíme možné prověření odborné a jazykové způsobilosti v anglickém,
německém a španělském jazyce. Tato služba je zpoplatněna jednorázovou provizí, jejíž výše je předem dohodnuta.
Odvětví průmyslu
Agentura práce RE WORK-EU, s.r.o. se specializuje zejména v těchto odvětvích:
Strojírenství kovovýroba a Hutnictví
svářeč, rovnač, palič, seřizovač CNC strojů, operátor CNC
strojní zámečníci, hutníci, frézaři, soustružníci, brusiči, kovo obráběči
strojníci, potrubář, montér, lakýrník, konstruktér
Dřevo-zpracující průmysl
Jeřábník, nábytkáři, lakýrník, čalouníci, truhláři, montážní dělník
operátoři strojů a zařízení, dřevorubci, pomocní pracovníci
Textilní a oděvní průmysl
krejčí, šičky, střihači, pomocní pracovníci
Dělnické a pomocné práce
operátoři výrobních linek, pomocní pracovníci montážníci, montéři, operátoři strojů a zařízení,
výroba a montáž kabelových svazků, skladníci, doplňovači, zboží vysokozdvižného vozíku, pokladníci,
prodavači, dělníci, dělnice, vstupní a výstupní kontroly, baliči, údržbáři, zahradníci
V závislosti od aktuálních podmínek na trhu práce jsme schopni obsadit
Vámi požadované pracovní pozice již do 5 – 10 pracovních dnů.
Záruka
Na námi poskytované služby poskytujeme smluvní záruku.
Každý námi umístněný pracovník je po nástupu do práce u
klienta v tzv. ochranné lhůtě.
Dojde-li v průběhu garanční lhůty z jakéhokoli důvodu k
ukončení spolupráce mezi klientem a našim zaměstnancem, naše
agentura práce zajistí automaticky nového zaměstnance a to bez
nároku na odměnu. Délka ochranné lhůty a další garanční
podmínky jsou s klientem dojednány individuálně.
Reference
Výběr z našich hlavních obchodních partnerů, se kterými aktivně spolupracujeme a na které se
můžete obrátit pro získání referencí o dosavadní spolupráci s naší agenturou.









Škoda Auto, a.s.
-výroba a montáž automobilů
Bombardier Transportation Czech Republic, a.s.
-výroba kolejových vozidel
Borcad s.r.o.
-výroba a vývoj zdravotní techniky
KV Final s.r.o.
-výroba lisovaných a obráběných dílů pro automobilový průmysl
MAHLE Behr s.r.o.
-výroba komponent pro chlazení motorů osobních automobilů
Crocodille ČR s.r.o.
-výroba sendvičů a baget
Riegelein k.s.
-výroba čokoládových figurek a cukrovinek
Valdhans s.r.o.
-výroba a montáž ocelových konstrukcí
Aerolux s.r.o.
-výroba protihlukových stěn a ocelových konstrukcí
Naši zaměstnanci
•
Naše agentura práce uzavírá se svými zaměstnanci trvalé, nebo dočasné
pracovně-právní vztahy.
•
•
Zaměstnáváme občany České a Slovenské Republiky
•
Naše agentura práce rovněž garantuje zajištění ne horších pracovních a
platových podmínek než mají srovnatelní zaměstnanci uživatele. Jedná se o
mzdu, která je u uživatele poskytována srovnatelným zaměstnancům v
souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce. Pokud naše agentura
zjistí, nebo jí bude sděleno, že tomu tak není, tyto podmínky zajistí.
V současné době naše společnost zaměstnává přibližně 1250 zaměstnanců a
tento počet se neustále zvyšuje, v závislosti od neustále se měnících potřeb
současných i nových uživatelů.
Pro naše zaměstnance dále zajišťujeme
•
Ubytování
Naše agentura zabezpečí a smluvně zajistí ubytování v místě výkonu práce u uživatele.
•
Zdravotní péči
K dispozici je firemní lékař zajištující vstupní a průběžné lékařské prohlídky, které zabezpečí, že všichni zaměstnanci budou
zdravotně způsobilí k výkonu práce u uživatele.
•
Školení zaměstnanců
Možnost zajištění odborného firemního školitele, který provádí školení všech nově nastupujících zaměstnanců, týkajících
se platných bezpečnostních předpisů pro jednotlivá pracoviště, včetně seznámení se zásadami ochrany životního a pracovního
prostředí a požární ochrany.
•
Koordinátor
K zajištění plynulého a bezproblémového chodu Vašeho provozu poskytujeme odpovědného pracovníka naší agentury práce, který je
denně k dispozici zaměstnancům i vedoucím pracovníkům uživatele. Tato kontaktní osoba bude odpovědná a nápomocná zejména při:
- řešení problémových situací vzniklých na pracovišti uživatele
- dodržování pracovněprávních předpisů,
- udržování a rozvíjení vztahů s uživatelem
•
Doprava do zaměstnání
Naše firemní autobusy a mikrobusy zajistí přepravu zaměstnanců na místo výkonu práce, odvozy zaměstnanců
při celozávodní dovolené a jiných mimořádných výlukách v provozu u uživatele
•
Pojištění
Naše společnost má sjednané zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo
nemoci z povolání a dále pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené na pracovišti uživatele.
•
Pracovní oděvy a obuv
Zabezpečuje naše agentura práce
Ceny našich služeb
•
Naše fakturační ceny vypočítáváme při osobním jednání na základě bližší specifikace práce a potřeb Vaší společnosti. Každý
měsíc náš klient obdrží fakturu, kterou je možné zaúčtovat do rozpočtu daného oddělení uživatele, které pracovníky využívá.
Cenovou nabídku a konkrétní kalkulaci pro Vás lze proto připravit až po doručení základních
informací o zaměstnancích požadovaných Vaší společností. (jedná se o druhu profese, požadovaný počet zaměstnanců)
Ve sjednané hodinové sazbě budou zahrnuty veškeré náklady:
• Mzdové náklady:

zdravotní pojištění

sociální pojištění

mzda zaměstnance

záloha na daň ze závislé činnosti

pracovní neschopnosti

dovolená
• Další náklady:

ubytování zaměstnance

doprava do zaměstnání a firemní režie.
Závěr a výzva k navázání spolupráce
•
•
•
•
•
Naším cílem je navázání dlouhodobé spolupráce, která umožňuje dobře poznat
firemní kulturu a požadavky, abychom mohli flexibilně a účinně reagovat na
Vaše potřeby.
Opíráme se o profesionalitu a tvořivý přístup našich personálních konzultantů a
násobné zkušenosti získané působením v oboru personalistiky a lidských
zdrojů.
Považujte tuto prezentaci za první krok k navázání vzájemné spolupráce a
neváhejte nás kontaktovat v případě, že Vám schází jakákoliv služba na trhu
práce (nebo uvedená v této prezentaci) anebo když hledáte řešení šité na míru
Vaší společnosti.
V případě jakýchkoli otázek anebo konkrétního zájmu využít naše služby,
kontaktujte nás prosím na níže uvedených telefonních číslech.
Ubezpečujeme Vás, že jsme připraveni Vás kdykoliv navštívit, osobně zodpovědět
Vaše případné otázky a ujistit Vás o našem seriózním zájmu spolupracovat
s Vaši společností.
Kontaktní údaje
•
Hadariová Erika
Jednatelka společnosti
tel/fax:
+420 326 210 650
Mobil:
+420 739 355 059
[email protected]
•
Hadari René
HR Manager
tel/fax:
+420 326 210 650
Mobil:
+420 603 931 280
[email protected]
•
Hadari Patrik
Personalista/koordinátor
tel/fax:
+420 326 210 650
Mobil:
+420 733 401 246
[email protected]

similar documents