Inkomend voorzitters

Report
District Infodag D1550 Maastricht Airport
Tips &Trucs voor de inkomend
clubvoorzitters
Albertine Perre,
PDG 2010-2011 D1570
International
Organisatie van 1,2 miljoen vrijwilligers in meer
dan 200 landen, die zich inzetten voor
“humanitarian service, goodwill and peace”..
Wereldwijd zijn er 537 districten met elk een
gouverneur.
Er zijn 35.000 Rotaryclubs met elk een
clubvoorzitter.
In 2015-2016 ben jij die clubvoorzitter!
Wereldpresident
2015 - 2016
Ravi Ravindran
RC of Columbo in Sri Lanka
Thema?
EEN EXCELLENTE ROTARYCLUB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gevarieerd programma
Lokale en internationale projecten
Staat op de kaart in de maatschappelijke omgeving
Publiek gerichte fondswerving
Evenwichtig ledenbestand
Jaarlijkse ledeninstroom
Goede attendance
Aandacht voor bestuurlijke continuïteit
Donatie Rotary Foundation
Fellowship is voelbaar aanwezig
KENNIS VAN ROTARY !!!
PETS,
MANUAL OF PROCEDURE, STATUTEN EN HHR
ELKAAR, RBC, AG, DG, DISTRICTSTAF-EN CIE’S
CLUB OFFICER’S KIT
www.rotary.nl, www.rotary.org
INFO VAN RAN
LINKEDIN, TWITTER, FACEBOOK, BLOGS
Verdiep je in
Kennis van
ANALYSEER HET LOPENDE
JAAR
•
•
•
•
Stand van zaken
Resultaten
Vooruitzichten (clubprofiel!)
Overloop naar volgend jaar
Zorg met elkaar voor
meerjarenvisie en beleid!
→ Is er een Strategisch Plan voor de
Activiteitenvelden?
Het R.I. STRATEGIC PLAN PER 1-72010
Het R.I. Gereviseerde Strategisch Plan
kent slechts drie prioriteiten:
Support and
Strengthen
Clubs
Focus and
Increase
Humanitarian
Service
Gebaseerd op onze kernwaarden:
Enhance
Public
Image and
Awareness
dienstbaarheid, vriendschap, verscheidenheid,
integriteit en inspirerend leiden
2010 Rotary Coordinator Institute
5 Avenues
• CLUBSERVICE :
• COMMUNITY SERVICE
• VOCATIONAL SERVICE
• INTERNATIONAL SERVICE
• YOUTH SERVICE
CLUBSERVICE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Coördinator: INKOMEND VOORZITTER!!
Attendance
Ontvangst aspirant leden en gasten, taak
Sergeant at Arms
Fellowship en aandacht voor “Lief en Leed”
Programma
Ledenbeleid: werving en behoud
PR en voorlichting, webmaster, weekbericht ,
communicatie e.d.
Kennisoverdracht
Deelname aan districts- en andere bijeenkomsten
Bezoek aan andere clubs
PHF aanvragen
VOCATIONAL SERVICE
coördinator: voorzitter commissie v.s.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
beroepspraatjes
Levensberichten
3-5 minutenpraatjes,
bedrijfsbezoeken
fireside meetings /avondjes van zes
projecten buiten de eigen club
beroepenvoorlichting en -markten
speciale onderwerpen, job-rotary, workshops,
sollicitatieprojecten
Ethische dilemma’s
Maatsch.Verantw.Ondernemen
COMMUNITY SERVICE
coördinator: voorzitter commissie c.s.
• Hulp aan Gehandicapten,Werkzoekenden,
Ouderen, Mantelzorgers, Voedselbank,
Inburgerende Buitenlanders
• Probus Club (en Past Rotary Clubs)
• Samen met Rotaract Club en/of andere jongeren
service-organisaties (Junior Kamer, Ronde Tafel,
Ladies’ Circle)
Youth Service
coördinator: CLUB JEUGD COMMISSARIS (-issie)
• Internationale jeugduitwisseling (jaarkind)
• Internationale en Europese vakantieuitwisseling (zomerkampen)
• New Generations Exchange (stageproject)
• Vocational Training Teams(VTT via RoFo)
• RYLA (weekend management training)
• Vlielandkamp en Handicamp
• Rotaract
• voorlichting
INTERNATIONAL SERVICE
coördinator: voorzitter commissie i.s.
•
•
•
•
•
•
•
Eigen geïnitieerde projecten
door R.I. geïnitieerde projecten
Rotary Foundation
(VTT= Vocational Training Teams)
contactclub(s)
NGE
Bijwonen Int. Rotary Conferenties
Rotary Foundation
•
•
•
•
•
•
District Grant
Global Grant
Scholars
Peace scholars
VTT
POLIO
Areas of Focus
• Peace and Conflict Prevention/Resolution
• Disease Prevention and Treatment
• Water and Sanitation
• Maternal and Child Health
• Basic Education and Literacy
• Economic and Community Development
SHARE systeem
19
Fondsen en project funding:
JAARLIJKSE BIJDRAGEN AAN
DE FOUNDATION
*)
50%
50%
District Designated
Fund
Max.50%
District Grants
World
Fund
Other
Other Funding
Funding
sources
sources
At least.50%
Global Grants
- 50% matchen van de club/cash bijdragen
- 100% matchen van de District Designated Fund bijdrage
De minimale grootte van een project is $ 30.000,
met een minimale GG bijdrage van $ 15,000.
De maximale GG bijdrage is $ 200,000.
*) Met een vertraging van 3 jaar
Begin tijdig aan jaarplan
• Bestuurlijke samenstelling: REGISTREREN IN LEAD!!
• Jaarprogramma: CLUBZAKEN
PR&COMMUNICATIE
LEDENBELEID
SERVICEPROJECTEN
ROTARY FOUNDATION
• Geldstromen/Begroting club en Community
Service
• Diverse overzichten (ledenlijst, partners, jubilea,
verjaardagen etc.)
BLAUWE FORMULIER (digitaal)
• Heeft de Gouverneur nodig ter voorbereiding
van zijn bezoek aan jouw club.
• Als je jouw JAARPLAN klaar hebt kun je dit
formulier van daaruit zo invullen! (verkorte
versie).
• Kopieer niet dat van vorig jaar (!) Jij hebt toch
een eigen visie en invulling?!
• Zorg dat het vóór 1 Juli wordt opgestuurd.
Nieuwe vaste
Clubcommissies
Club Bestuur
Club Zaken
Assistent
Gouverneurs
PR en
Communicatie
Ledenbeleid
Service
Projecten
Rotary
Foundation
PR en
District
Rotary
Leden
Communicatie
Programma
Foundation
Commissie
Commissie
Commissies
Commissie
het District ondersteunt het Club Leadership Plan
ROTARY CLUB CENTRAL
www.rotary.org/clubcentral
Online Tool om clubs te helpen hun doelen te
formuleren en resultaten te volgen.
Edit: Clubleiders, inclusief inkomend-, huidig- en
past-voorzitter, secretaris, penningmeester, en
DistrictsCie voorzitters.
View: Alle clubleden kunnen de “goals and
achievements “ van hun club lezen.
Hoe communiceren we?
•
•
•
•
•
•
•
•
Persoon tot persoon/ Skype
Electronic Newsletters
Blogs
Social Media
Webinars
Conference Calls
Phone Calls
Electronic Newsletters
KEN JE DE ORGANISATIE en het
TEVREDENHEIDNIVEAU VAN JE EIGEN
CLUB ?
• Samenstelling
• Tevredenheidsonderzoek ( [email protected])
• Zwakke plekken in de organisatie en
wrijvingspunten
• Onbezette functies
• Holle functies
• Eén is geen!
• Continuïteit (mate van overdracht)
• ?
WANNEER DOE JE NU WAT?
•
•
•
•
Vóór
In
In
In
31 DECEMBER: opvolger
FEBRUARI: cie-voorzitters
APRIL: fine-tuning
MEI/JUNI: Jaarplan (meerjarenplan)
schrijven en afspraken maken met secretaris,
penningmeester en jouw opvolger.
• En dan: klaar!
»
HOE VER BEN JE AL??
Rotaryclub voorzitters 2015-2016
HEEL VEEL SUCCES !!!

similar documents