A tanári kompetenciák és képesítések közös európai

Report
Tanári kompetenciák
2014. október 6.
Caroline Kearney
Vezető projektmenedzser és oktatási elemző
A kompetenciák...
Tudásnak
Dinamikus és
összetett
kombinációi a
Készségeknek
Attitűdöknek
Amelyek
hozzásegítenek a
hatékony cselekvéshez
a valódi világban
A tanári kompetenciák keretrendszerei
Nemzeti szinten: Rendkívül változatos megközelítésmódok
léteznek a tanári kompetenciák keretrendszereinek (TKK)
definícióját és kialakítását illetően, a tágabb jellegű
kompetencia-köröktől (pl. Finnország) az előírt listákig (pl.
Egyesült Királyság).
A tanári kompetenciák keretrendszerei
Európai uniós/nemzetközi szinten:
• Nem létezik átfogó, általánosan elfogadott TKK; csak meghatározott tantárgykörökre
vonatkozó specifikus keretrendszerek (pl. UNESCO - ICT Competency Framework for
Teachers - Az UNESCO IKT kompetencia keretrendszere tanárok számára; European
Profile of Language Teacher Education - A nyelvtanárképzés európai modellje)
• Az alábbi, 2005-ben kiadott politikai dokumentumban 3 tág kompetencia területet
határoztak meg: A tanári kompetenciák és képesítések közös európai alapelvei (Európai
Bizottság, 2005)
• Nemzetközi szakirodalmi áttekintés a tanári kompetenciákról, a szabványokról és a
fejlődésről: Teachers’ Core Competences: requirements and development (European
Commission Thematic Working Group on Professional Development of Teachers, 2011)
A tanári kompetenciák 3 tág területe
1) Közös munkavégzés másokkal
•
•
Hatékony munkavégzés a tanulókkal
Együttműködés a kollégákkal
A tanári kompetenciák és képesítések közös európai
alapelvei (Európai Bizottság, 2005)
A tanári kompetenciák 3 tág területe
2) Munkavégzés a társadalom kontextusában és annak
bevonásával
•
•
Hatékony közös munka a helyi közösséggel és az oktatási
szférában érintett szereplőkkel (pl. szülők, tanárképző
intézmények, kulturális szervezetek, vállalatok stb.)
A diákok felkészítése arra, hogy globális felelősséggel
rendelkező polgárokká váljanak
A tanári kompetenciák és képesítések közös európai
alapelvei (Európai Bizottság, 2005)
A tanári kompetenciák 3 tág területe
3) Munkavégzés a tudás, a technológiák és az
információk felhasználásával
• Magas szintű tantárgyi és pedagógiai ismeretek
• Képesség a technológiák hatékony integrálására a tanítási és a
tanulási folyamat fejlesztése érdekében
• Képesség az információk hatékony beszerzésére, ellenőrzésére,
elemzésére, mérlegelésére; továbbá képesség a rendelkezésre álló
információkra való építésre
A tanári kompetenciák és képesítések közös európai
alapelvei (Európai Bizottság, 2005)
Tanári ismeretek
1. Tantárgyi ismeretek
6. Fejlődéspszichológia
2. Tantárgypedagógiai ismeretek
7. A befogadáshoz és a sokféleséghez
kapcsolódó témák
8. Korszerű technológiák
3. Pedagógiai ismeretek
9. Oktatási irányelvek, oktatáspolitika
(kontextusfüggő, intézményi és szervezeti
vonatkozások)
4. Tantervi ismeretek
5. Neveléstudomány (történelmi, filozófiai,
pszichológiai, szociológiai vonatkozások stb.)
10. Csoportdinamika, tanuláselméletek és a
motivációval kapcsolatos témák
11. A felmérés és az értékelés folyamatai és
módszerei
Szakirodalmi áttekintés a központi tanári
kompetenciákról (Európai Bizottság, 2011)
Tanári készségek
1. A tanítási folyamat megtervezése, irányítása és
koordinálása
2. Tanítási segédanyagok és technológiák
használata
3. A diákok és a diákok csoportjainak irányítása
4. A tanulási folyamat megfigyelése és kiértékelése
5. Együttműködés a kollégákkal, a szülőkkel és a
szociális intézményekkel
6. Tárgyalási készségek
7. A szakmai közösségekben folytatott
tanulást elősegítő együttműködési,
elemző és interperszonális készségek
8. Képesség a többszintű folyamatokhoz
való alkalmazkodásra (a kormányzati
folyamatoktól a tanulói szintű, a tantermi
és az iskolai folyamatokig)
9. Képesség a rendelkezésre álló tények
és adatok értelmezésére építve
következtetéseket levonni és döntéseket
hozni
Szakirodalmi áttekintés a központi tanári
kompetenciákról (Európai Bizottság, 2011)
Tanári attitűdök/értékek
1. Elkötelezettség a saját tantárgy(ak) iránt; tájékozottság annak történelmi fejlődése,
jelenlegi helyzete, továbbá az egyéb témakörökhöz való viszonya tekintetében
2. Képesség és hajlandóság a változásokhoz való alkalmazkodásra
3. Elkötelezettség az összes diák tanulásának előmozdítása iránt
4. Képesség és hajlandóság a diákok demokratikus polgárokká való nevelésére
5. Képesség és hajlandóság az egész életen át tartó tanulásra
6. Képesség és hajlandóság az önreflexióra és a saját módszerek megkérdőjelezésére
Szakirodalmi áttekintés a központi tanári
kompetenciákról (Európai Bizottság, 2011)
Szeretné fejleszteni kompetenciáit?
KeyCoNet online kurzus:
„Competences for 21st
Century Schools”
(Kompetenciák a 21. századi
iskolákban)
A kurzus kezdete: 2014.
november 17.
Már lehet jelentkezni a
http://www.europeanschooln
etacademy.eu/web/keyconet
weboldalon
Vegyen részt az
eTwinning program
monitoring
tevékenységében, és
ez által ellenőrizze,
hogy milyen módon
fejlődnek saját
kompetenciái
Kezdés: 2014. október
13-ának a hete
KeyCoNet záró
konferencia a
kompetencia-alapú
tanulás oktatásba
való integrálásáról
2014. november 2526.
Regisztráció:
http://keyconet.eun.
org/conference

similar documents