Prezentacija - Kukci

Report
Claudia Kuzmić , 7. b
KUKCI
Kukci su vrstama najbrojniji razred velike grupe
člankonožaca. Većina ih živi na kopnu a dobro
naseljavaju i kopnene vode, dok ih svega par vrsta
živi u moru.
 Opisano ih je, iz svih krajeva svijeta, više od
1.000.000 vrsta, prema nekima i 1.200.000 vrsta,
s daleko većim brojem opisanih podvrsta.
 Istraživanja probnih površina u tropskim kišnim
šumama navode na moguću brojku od očekivanih
5 – 30 milijuna vrsta kukaca.

Ova vrstama najbrojnija grupa životinja uopće,
istovremeno je i najslabije istražena.
 Gotovo svako pravilo kod kukaca ima svoje
izuzetke, pa se brojne tvrdnje odnose na većinu
predstavnika ovoga razreda.

SLIKE KUKACA
Gusjenica
Pauk
Skakavac
Jelenak
DIJELOVI
KUKCA
SELIDBE
Većina kukaca preživljava zimu u stadiju mrtvila.
 Međutim neke od najvećih vrsta kukaca sposobne su se
seliti i prevaliti velike udaljenosti kako bi izbjegle zimsku
hladnoću.
 Jedan od najboljih primjera jest leptir monarh. Svake
godine deseci milijuna jedinki prelaze 400 km od Kanade
do istočnog dijela Sjedinjenih Američkih Država kako bi
prezimili u Kaliforniji i Meksiku.

Leptir Monarh
POPULACIJA
Nekoliko je razloga zašto su kukci tako uspješni.
 Kako su mali, mogu zauzeti mikrostaništa koja su
nedostupna drugim životinjama.
 U povoljnim uvjetima u stanju su se brzo razmnožavati,
te tako brzo reagirati na obilje dostupne hrane.
 Tako npr. jedan par kornjaša sjemenara teoretski može
zauzeti Zemlju u 432 dana.
 U stvarnosti se to ne događa, jer je količina hrane
ograničena i postoji kompeticija među jedinkama iste
vrste i različitih vrsta.
ŽIVOTNI CIKLUS
Kukci započinju život kao jaje.
 Kad se mladi jednom izlegnu iz jajeta, mogu se na
nekoliko načina razviti u odrasle - od jednostavnog rasta
do toga da prolaze potpunu preobrazbu cijelog tijela ili
samo dijela tijela.
 Duljina pojedinog stadija tijekom razvoja razlikuje se od
vrste do vrste.
 Tako, npr. jedan sjevernoamerički cvrčak treba 17
godina kako bi se razvio u odraslu jedinku, dok je nekim
voćnim mušicama potrebno samo dva tjedna.
 Kad kukac jednom dosegne spolnu zrelost, počinje se
razmnožavati.

Udvaranje može uključiti produkciju posebnih spolnih
mirisa zvukova ili svjetlosnih znakova.
 Kod većine kukaca oplodnja je unutarnja.
 Oplođena jaja uglavnom se polažu blizu izvora hrane.
 Kod parazitskih vrsta ona se mogu odložiti na tijelo
domadara ili u njega.

Člankonošci
ostali životinjski
svijet
člankonošci
Više od 3/4 životinjskog svijeta pripada člankonošcima s oko 930 000 vrsta.
Člankonošci pripadaju tipu organizacije mnogokolutićavcima. Tri su glavne
skupine: 1. trorežnjaci, fosilna skupina ( Trilobitomorpha )
2. klještari (Chelicerata )
3. čeljusnici (skupina Mandibulata )
IZVOR
Slike:
 http://images.google.hr/images?hl=hr&source=hp
&q=kukci&gbv=2&aq=f&oq=
 http://www.biol.pmf.hr/eskola/odgovori/odgovor255.htm
Tekst:
 http://hr.wikipedia
 http://www.biol.pmf.hr/eskola/odgovori/odgovor202.htm

similar documents