Routine Outcome Monitoring

Report
Beroepsbelangen sectie NVVS
16-05-2011
Routine Outcome Monitoring
Wat is ROM?
•
•
•
•
1 methodiek
Herhaalde meting
Gemeten bij individuele cliënt
Behandelaar kan gelijk bijstellen
Doel:
Klinische effectiviteit verbeteren
•
•
•
•
•
1 methodiek
Herhaalde meting
Vergelijking met controle groep
Te generaliseren over omschreven populatie
Beperkt te generaliseren voor klinische praktijk
Doel:
Effectiviteit aantonen van behandeling
De Beurs & Zitman (2007), MGv
Wat is een RCT?
Wat is benchmarking?
•
•
•
•
•
1 methodiek
Herhaalde meting (geen tussenmeting)
Individuele cliënt – landelijke normwaarde (benchmark)
Door middel van ROM
Referentiekader voor meten van prestatie
Doel:
Inzicht, verantwoording afleggen, toezicht vergemakkelijken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Inzicht
Gelijk toepasbaar in praktijk
Individuele cliënt ondersteunen
Evaluatie
Verbetering
Vergelijken
Bevorderen discussie
Benchmark-en
Wetenschappelijk onderzoek
Bron: GGZ Nederland
De voors van de ROM…….
•
•
•
•
•
•
•
•
Onrust (benchmark, privacy)
Uitkomst ≠ effect
Geen vergelijking andere cliënten
Slechts een middel
Niet procesgericht (RPM nodig)
Geen perspectief behandelaar
Geen objectieve observatie
Intercollegiale toetsing nodig
Dr. A. Hafkenscheid (GZpsychologie nr 8, 2010)
en de tegens…….
De meetinstrumenten:
Conclusie onderzoek:
Meer succesvolle behandelingen en minder ‘geen vooruitgang’
bij feedback aan behandelaar.
Bijv.: Harmon e.a. (2007), Lambert
e.a. (2003), Anker e.a. (2009)
• OQ-45 (de Jong e.a., 2007)
• ORS (Miller e.a., 2003)
• SRS ( Miller e.a., 2003)
Outcome Rating Scale (ORS)
Individueel
(De mate waarin u zich goed voelde over zichzelf)
Interpersoonlijk
(De mate waarin u zich goed voelde over de contacten met mensen
die dichtbij u staan)
I----------------------------------------------------------------------I
Sociaal
(De mate waarin u zich goed voelde over uw functioneren in de samenleving:
werk, opleiding, vriendschappen e.d.)
I----------------------------------------------------------------------I
Seksueel
(De mate waarin u zich goed voelde over uw seksuele functioneren)
I----------------------------------------------------------------------I
Algeheel
(De mate waarin u zich in het algemeen goed voelde)
I----------------------------------------------------------------------I
Miller e.a. (2003), Ilaniek Zantingh
subschaal Seksueel
I----------------------------------------------------------------------I
Behandelsessie evaluatie schaal
(SRS)
Behandelrelatie
We hebben niet
gewerkt aan of
gesproken over
datgene waar ik
aan wilde werken
of over wilde
spreken.
Ik voelde me
gehoord, begrepen
en gerespecteerd.
Doel en onderwerpen van gesprek(ken)
We hebben
gewerkt en
gesproken over
datgene waar ik
aan wilde werken
of over wilde
spreken.
Aanpak of methode
De manier van
werken van de
therapeut past
niet goed bij mij.
De manier van
werken van de
therapeut past
goed bij mij.
De sessie(s) in zijn geheel
Er miste iets in
de sessie van
vandaag of
sessies sinds de
vorige evaluatie.
De sessie(s)
sloot/sloten aan bij
mijn behoefte.
Duncan e.a. (2003)
Ik voelde me niet
gehoord,
begrepen of
gerespecteerd.
ROM en multidisciplinaire hulp ?
Cliënten moeilijk te vergelijken
Behandelingen moeilijk te vergelijken
Behandelaren moeilijk te vergelijken
Overeenstemming concepten
Conclusie eerder onderzoek*
Deze uitdagingen zouden ROM niet moeten uitsluiten, maar
ROM lijkt niet voor benchmarking geschikt.
* Greenhalgh e.a. (2008), BMC
Health Services Research
•
•
•
•
Wat willen seksuologen met de ROM?

similar documents