ppp STAR - Groen Proeven

Report
Middag Presentatie - docenten
Wat:
We gaan elkaars filmfragmenten bekijken van het voeren van het
RG met de leerling.
Hoe:
 Herhaling stappen in GP
 Herhaling STAR
 Filmmateriaal van elkaar bekijken in groepjes
 Tijd: 30 minuten kijk- en bespreektijd per filmpje.
 Bespreek minimaal 2 filmpjes en maximaal 3. Start met filmpje
van team dat vanochtend minstens aandacht heeft gehad.
Beoordeling binnen GP
Voorbereiden
- Organisatie
- Werkplanning
- rolwisseling
Eindgesprek
- Feedback
Groen
Proeven
Reflectiegesprek
- STAR
- LSD, OMA
Observeren
- WAKKER
- proeve+
Wakker
Beoogde leeropbrengsten middag
 Reflecteren op hoe goed voer ik nu eigenlijk een reflectiegesprek met
de leerling?
 Reflecteren op hoe goed voer ik de STAR eigenlijk uit en stel ik wel
goede (open en relevante) vragen aan de leerling, dat mij een beeld
geeft of de leerling bewust heeft gehandeld bij de uitvoering van de
proeve.
 Handvatten voor hoe een beoordeling kan leiden tot ontwikkelpunten
voor de leerling via feedback
Reflectiegesprek mbv STAR
Situatie: waar speelde het zich af? Met wie werkte je samen? Wanneer was
het? Wat was jouw rol?
 Samenvatting
Taak: wat was je taak of opdracht?
 Samenvatting
Actie: wat heb jij uiteindelijk gedaan? Waarom pakte je het op die manier
aan? Wat deed je eerst en wat daarna?
 Samenvatting
Resultaat: welk resultaat hadden je acties? Wat ging volgens je planning?
Wat zou je de volgende keer anders doen?
 Samenvatting
LSD en OMA’s thuislaten
Doel – Reflectiegesprek opdracht
Focus van deze opdracht:
 Hoe is de STAR, LSD en OMA’s toegepast in het reflectiegesprek?
 Hoe heb je boven tafel gekregen of de leerling bewust gehandeld
heeft?
 Welke vragen heb je daarvoor specifiek gesteld?
 Heb je van te voren bedacht welke aanvullende informatie je nog
wilde krijgen in het RG?
 Wat voegt het RG toe aan de observatie?
Aanpak RG opdracht (gespreksleidraad RG)
Neem de gespreksleidraad voor het RG erbij
Stap 1: Introductie bij het filmpje door het inbrengende team
Stap 2: gezamenlijk bekijken van filmpje en iedereen vult tabel in
Stap 3: “roddelen” over onderstaande vragen door de ‘kijkers’. Inbrengers
luisteren alleen.
Stap 4: 2 Inbrengers reageren op “roddelen”. Wat herken je wel of juist
niet? Wat neem je mee als leerpunten?
Stap 5: Alle kijkers geven hun ingevulde tabel aan de inbrengers, zodat zij
dit als feedback kunnen meenemen naar huis!
Beoordeling binnen GP
Voorbereiden
- Organisatie
- Werkplanning
- rolwisseling
Eindgesprek
- Feedback
Groen
Proeven
Reflectiegesprek
- STAR
- LSD, OMA
Observeren
- WAKKER
- proeve+
Wakker
De twee kanten van de beoordeling
 Summatief: Kan de leerling het?
 Terugkijkend en cijfer dmv het beoordelingsformulier. Telt mee
voor diploma, rapport, enz.
 Formatief gebruiken van de summatieve PvB beoordeling
 Dit doe je door in te steken op:
- het stimuleren van leren en ontwikkeling bij de leerling. Dus:
Wat kan nog beter? Waar moet de leerling nog aan werken?
Beoordelingsformulier “De Klant in de Bloemenwinkel “
Naam leerling:
Klas en leerweg:
……………………………………….
……………………………………….
Examinator(en):
1.……………………………………….
Datum: ……………………………...
2.……………………………………….
Is de leerling competent?
Ja
Nee
Kan de leerling deze praktijksituatie aan?
Heeft hij/zij hierin de 4 competenties laten zien?
Beoordelingsaspecten
Behaalde
Maximaal
punten
aantalpunten
…..
Voorbereiding (werkplanning)
1
10
Uitvoering
Proces
…………..
40
………….
20
………….
30
- Kan de leerling het niveau van de situatie aan?
-
- Hoe voert de leerling de werkprocessen uit?
Vul ik dit
eigenlijk wel in?
- Neemt de leerling de juiste beslissingen; maakt hij/zij de
juiste keuzes?
Product
- Levert de leerling de gevraagde resultaten ten aanzien van
de werkprocessen en competenties?
Reflectie
Heeft de leerling zicht op eigen prestatie (handelen) en
vermogen (denken)?
Totaal behaalde punten
……………..
100
Eindoordeel in woorden:
Hier kun je trots op zijn:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Hier moet je nog aan werken:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………..
Eindoordeel in cijfer:
Handtekeningen
Leerling
e
1 examinator
e
2 examinator
Hoe kan ik de
leerling ECHT
iets meegeven?
Eindoordeel in woorden:
Hier kun je trots op zijn:


Goed gedaan kerel!
Sterk staaltje samenwerking!
Zo zien we
het vaak
Hier moet je nog aan werken:
 Volgende keer doe je het gewoon beter, dat weet ik
zeker!
 Klant
Maar hier leert de leerling natuurlijk veel meer van!
Eindoordeel in woorden:
Hier kun je trots op zijn:
 Je stelde goede open vragen aan de klant, zodat je alle informatie die je nodig
heb te weten kwam!
 Knap hoe je mij goed kon uitleggen waarom je voor gele en rode bloemen had
gekozen in je biedermeier. Je kon je gemaakte keuzen goed aan mij uitleggen.
Super!
Hier moet je nog aan werken:
 Overleggen met je collega hoe jullie de taken gaan verdelen.
 Nog eens oefenen met het goed schuin afsnijden van de bloemen
Ben jij een tipper of een topper?
Reflectie-momentje
Kijk je meer naar wat goed gaat of wat niet goed gaat?
Voorbeelden van tips en tops
Growth Mindset
 Growth Mindset: complimenteer (top) voor INZET en niet
voor INTELLIGENTIE (fixed mindset)
 Voorbeeld: je hebt die proeve prima gedaan, je zult je wel
goed voorbereid hebben, je zult je ingezet hebben, je hebt
hard gewerkt, etc…
in plaats van…
 je ben een slimmerik, je bent intelligent, of maar jij bent hier
ook altijd goed in, ik had het niet anders verwacht.
 Noteer je leerpunten als input voor het locatiecontract
Zaalindeling uitwisseling teams (15.30 uur)
Locaties van
Naar zaal
Met workshopleiders en
experts
Bisschopszaal (Voorhuis)
Liesbeth
Ton, Nicolle, Jaspert, Jan
Groene Welle
Van Lodesteijn
AOC Terra
Hooischuur
Linda
Roland, Bert, Ineke
Wellantcollege
Clusius College
SG Stevensbeek
Boerenlandzaal
Bart
Chris Jan, Riekele
AOC Oost
Nordwin College
Groenhorstcollege
Haarsezaal (Voorhuis)
Judith
Jos, Peter, Marjolein, Loes
Lentiz
Prinsentuin
Edudelta
Helicon
Teamafsluiting
 Wissel leerpunten uit. Betekent dit een aanpassing van
jullie locatiecontract?
 Wissel vragen die nog open staan uit, probeer ze
samen te beantwoorden of stel deze aan een ander
team of een GP expert
 Dan nog steeds niet beantwoord, zet ze op de
vraagmuur met je visitekaartje. En zet je voucher in!
(tot uiterlijk 1 mei 2013)
Dag 4: feestelijke afsluiting op 30 mei 2013
 Van de leergang én van het project Groen Proeven in zijn huidige
vorm (Groen Proeven verdwijnt natuurlijk niet !)
 30 mei ‘13: Kasteel Groeneveld in Baarn
 11.45 uur
inlooplunch
 12.30 – 16.00 uur
leergangdeel
 Verdieping in de vorm van workshops
 Delen en inspireren
 Vieren!
 16.15 uur
belevingsroute Groen Proeven!
 17.15 uur
met genodigden proosten op GP
 17.45 uur
dinerbuffet en feestelijk afsluiten
 15/4 uitnodigingen uit. Wel inschrijven svp in verband met de
catering.
De vrienden van Groen Proeven; daar wil je toch bij horen?!
Opdracht dag 4
 Neem je wow-en wonder schilderij mee naar je locatie, ‘pimp’
jullie schilderij de komende tijd zoveel je wilt en neem het
schilderij 30 mei weer mee naar de leergang. Daar maken ze o.a.
deel uit van de ‘museumroute’ voor de genodigden.
 Maak af waar je nog aan wilt werken of niet aan toe gekomen
bent (evaluatie PvB, filmpje, beoordelingsformulier)
 Maak van je locatiecontract een plan voor het komend jaar. Kijk
terug en blik vooruit. Heb je bereikt wat je wilde bereiken? Welke
nieuwe of aangescherpte doelen stel je je als team?
 Want Groen Proeven stopt wel als project in zijn huidige vorm,
maar Groen Proeven is natuurlijk niet meer weg te denken.
 Borging van wat we hebben bereikt (o.a. PvB bank, z.m.
netwerk)
 Verdieping en verbreding van de ambities (bv. GP i.r.t. OGW)
Tot ziens op 30 mei ‘13 bij Kasteel Groeneveld in Baarn!

similar documents