Vejle kommune - samarbejdet mellem lærere og pædagoger

Report
Samarbejdet mellem
medarbejderne i skolen.
Petersmindeskolen
[email protected]
Pædagog og lærersamarbejde i skolen
- hvorfor og hvordan?
Lone Lauritzen, lærer
Karin Dahl, pædagog
Birgitte Vind, ledende pædagog
Gitte D. Rosenlund, afd.leder
Reformens 3 overordnede politiske mål
1)
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,
de kan.
2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i
forhold til faglige
resultater.
3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet
gennem respektfor professionel viden og praksis.
Professionernes traditionelle identitet
Læreren formidler viden til børn
Kirken – det skrevne ord
Pædagogen skaber rammer for børns udvikling
Fröbel - aktiv handlen er udgangspunkt for
refleksion, og legen er central i læreprocessen.
Mødet mellem to professionskulturer
Nærvær går aldrig af mode
SMTTE
Status : Hvordan ser virkeligheden ud?
Mål: Hvilken tilstand vil vi gerne opnå?
Tegn: Hvilke tegn er der på at vi er på vej? mod målet?
Tiltag: Hvilke tiltag er nødvendige? Og hvor længe?
Evaluering: Ny status – hvordan ser virkeligheden ud
– hvad har været virksomt, hvad skal vi gøre mindre/ mere af?
Lone og Karin
En unplugged fortælling fra det virkelige liv.
Rammer og tydelige forventninger
Hvad er dette?
Hvad er din kerneopgave?
Skolens kerneopgave
Skolens kerneopgave
Lærerne: Undervisning
Pædagogerne: Relationer og trivsel
”Rengøringsassistenterne”: Rengøring
Sekretær: Orden og struktur
12
Skolens kerneopgave
Trivsel
Rene lokaler
Orden
Undervisning i dansk
13
Skolens kerneopgave
Lærerne: Undervisning
Pædagogerne: Relationer og trivsel
”Rengøringsassistenterne”: Rengøring
Sekretær: Orden og struktur
Hvad hvis disse opgaver er i
modstrid med hinanden?
14
Skolens kerneopgave
Kerneopgave:
Børns og unges læring og udvikling
Lærere, pædagoger, rengøringsassistenter, sekretærer, pedeller, ...
bidrager alle hertil med hver deres profession.
15

similar documents