Topsportschool

Report
Topsportschool
zwemmen
14/03/2014
Koen Van Buggenhout – topsportcoördinator VZF
S
Inhoud
S Missie en visie VZF topsport
S Missie en visie VZF topsportschool
S Sportief programma topsportschool
S Begeleiding topsportschool
S Kostprijs topsportschool
VZF14-03-14
Inhoud
S Elitezwemmers
S Elitestudenten
S Selectie topsportschool
S Vragen
VZF14-03-14
Missie VZF
S Zwemsport in Vlaanderen in al zijn aspecten bevorderen
S Basisopdrachten
S Extra subsidie mogelijk voor facultatieve opdrachten
S Facultatieve opdracht topsport: integraal topsportbeleid
VZF14-03-14
Missie VZF topsport
Federaties worden inzake topsport gesubsidieerd voor (1):
S Structurele topsportwerking
S Begeleiding en omkadering van geregistreerde elitesporters,
beloftevolle jongeren en jonge sporttalenten
S Voorbereiding en deelname aan internationale wedstrijden
VZF14-03-14
Missie VZF topsport
Federaties worden inzake topsport gesubsidieerd voor (2):
S Programma’s van talentdetectie en talentontwikkeling
buiten de topsportschool (FT, TdT)
S De participatie in een topsportschool
S (organisatie van EK, WK, …)
VZF14-03-14
Missie VZF topsport
S Binnen topsportfederaties verschillende categorieën
S Zwemmen = focussport (categorie 1)
S Behalen van medailles en finales (top 8) op OS, EK en WK
in Olympische disciplines (doelstelling topsportactieplan)
S Topsportschool is deel van integraal topsportbeleid
VZF14-03-14
Visie VZF topsport
S Nieuwe topsportcoördinator – topsportcommissie
S Elitewerking en jeugdwerking
S Interdisciplinaire benadering
S Eén campus model
S Transparantie en communicatie
VZF14-03-14
Missie VZF topsportschool
S Voortrekkersrol op het vlak van talentontwikkeling
S Mogelijkheden om door te stromen naar de elitewerking
S Wedstrijdresultaten op Europese Jeugdkampioenschappen
zwemmen of andere jeugdtornooien zijn géén einddoel
S Voorbereiding op hoger onderwijs
VZF14-03-14
Visie VZF topsportschool
S Jeugdcoördinator topsport
S Coaches topsportschool
S Interdisciplinaire benadering
S Meerjarenplanning ifv talentontwikkeling
S Transparantie en communicatie (3-4 oudercontacten)
VZF14-03-14
BJK evolutie laatste 10 jaar
Dames
01.02.03
11.12.13
Prog
Heren
01.02.03
11.12.13
Prog
100 Cr
1:02,55
1:01,15
2,24%
100 Cr
0:57,18
0:56,43
1,31%
400 Cr
4:41,21
4:43,38
-0,77%
400 Cr
4:26,04
4:26,71
-0,25%
100 Rg
1:12,30
1:10,09
3,06%
100 Rg
1:06,38
1:05,64
1,11%
100 Ss
1:20,25
1:18,75
1,87%
100 Ss
1:14,08
1:10,26
5,16%
100 Vl
1:10,34
1:10,15
0,27%
100 Vl
1:04,94
1:02,57
3,65%
200 Ws
2:31,47
2:36,61
-3,39%
200 Ws
2:22,29
2:16,55
4,03%
0,54%
Gemiddeld
Gemiddeld
2,50%
VZF14-03-14
BJK evolutie laatste 10 jaar
S Gemiddeld progressie, gemiddeld achteruitgang op 200
wisselslag en 400 vrije slag
S Progressie meisjes is kleiner als progressie jongens (1/5)
S Om tot elite te komen is de stap langs EJK bijna een must,
maar geen zekerheid (manier waarop… MP)
S Meisjes ondervertegenwoordigd in jeugdselecties en elite
VZF14-03-14
Meerjarenplanning VZF topsport
S Ontwikkelingsleeftijd en groeisprint
S Multifunctionele ontwikkeling vs vroegspecialisatie
S Gevoelige fysiologische- en fysieke ontwikkelingsfasen
S Verschillen tussen jongens en meisjes
S Mentale, cognitieve en emotionele ontwikkeling
VZF14-03-14
Meerjarenplanning VZF topsport
S Overzichtstabel
S Ontwikkelingslijnen op elk niveau
S Sportief programma op elk niveau
S Under construction!!
VZF14-03-14
Visie VZF topsportschool
S Jeugdcoördinator topsport
S Coaches topsportschool
S Interdisciplinaire benadering
S Meerjarenplanning ifv talentontwikkeling
 sportief programma
VZF14-03-14
Sportief programma
topsportschool
Op basis van (ontwikkelings-)leeftijd, uren + inhoud:
S Zwemtrainingen
S Droogtrainingen
S Stagemomenten
S Mentale sessies, voedingssessies, testmomenten, …
VZF14-03-14
Sportief programma
topsportschool
Mogelijkheden uren zwem-/droogtrainingen meisjes
Leeftijd
Uren zwem
Uren droog
13
12
5
14
14
6
15
16
7
16
18
7
17
20
8
18
20
8
VZF14-03-14
Sportief programma
topsportschool
Mogelijkheden uren zwem-/droogtrainingen jongens
Leeftijd
Uren zwem
Uren droog
15
14
6
16
16
6
17
18
7
18
20
8
VZF14-03-14
Sportief programma
topsportschool
S Trainingsstages van de jeugdselecties
S Trainingsstages tijdens schoolvakanties
(uitzondering voorbereiding EJK)
S Trainingsstage voorbereiding internationaal zomertornooi
S Trainingsstage voorbereiding BJK
VZF14-03-14
Begeleiding topsportschool
S Coördinator topsportschool: Kim Van Malderen
S Jeugdcoördinator topsport en coach: Inge Leeten
S Coaches: Brigitte Becue, Sven Vereecken & Sven Verschoren
S Droogtrainingen: Stefan Deckx en Kim Van Malderen
S Kiné en paramedische begeleiding: Kim Van Malderen
VZF14-03-14
Begeleiding topsportschool
S Fysiologie: Jan Olbrecht
S Mentale begeleiding: Nathan Kahan
S Voedingsbegeleiding: Kelly Van Meerbeeck
S Medische begeleiding: Vincent Vanbelle
S Domeinexperts Bloso
VZF14-03-14
Kostprijs topsportschool
S Kostprijs eerste graad:
S 190 euro boeken, eten via internaat (4,5 euro)
S 200 euro zwemgeld
S Kostprijs tweede + derde graad:
S 165 euro boeken, eten via school (4,5 euro)
S 300 euro zwemgeld
VZF14-03-14
Kostprijs topsportschool
S Kostprijs internaat:
S 21 euro (verzekering, copies, huur locker)
S 11 euro per dag
S Andere kosten?
S Uitstappen school of VZF: 50 – 100 euro
S Trainingsstage voorbereiding BJK: 500 euro (facultatief)
VZF14-03-14
Elitezwemmers
S Jasper Aerents
S Louis Croenen
S Kim Janssens
S Jolien Sysmans
S Lander Hendrickx
VZF14-03-14
Elitestudenten
S Basispakket: 4u wiskunde + 1u extra mogelijk
S Belang van studieresultaten
S Nemen van eigen verantwoordelijkheid
S Studieresultaten ex-leerlingen topsportschool
VZF14-03-14
Selectie topsportschool
VZF14-03-14
Selectie topsportschool
S Aanmelden voor 1 mei 2014
S [email protected]
S Talentidentificatietesten 14 mei 2014
S Evaluatiecommissie topsportschool
VZF14-03-14
Selectie topsportschool
S Voordracht in mei of in augustus
S Selectiecommissie Bloso 21 mei
S Feedback 22 mei
S Topsport in de kijker 24 mei
S Opendeurdag eerste graad 26 april
VZF14-03-14
Vragen
VZF14-03-14
Bedankt
VZF14-03-14
VZF14-03-14

similar documents