link

Report
‫آشنای ی با آنوآع کابلهای آرتباطی در شبکه‬
‫کابل هم محور‬
‫‪COAXIAL‬‬
‫انواع كابل كواكسيال‬
‫دو نوع كابل كواكسيال وجود دارد كه عبارتند از‪:‬‬
‫‪ -1‬نازك ( ‪) Thinnet‬‬
‫‪ -2‬ضخيم ( ‪) Thicknet‬‬
‫کابل ‪ thinnet‬یک کابل با ضخامت ‪ 25‬اینچ‬
‫میباشد این کابل سیگنال را تا ‪ 185‬متر‬
‫تقریبا‬
‫بدون‬
‫افت‬
‫دامنه‬
‫و‬
‫استفاده‬
‫از‬
‫تقویت کننده انتقال می دهد و مقاومت سیم‬
‫برابر با ‪ 50‬اهم می باشد ( امپدانس ) ‪.‬‬
‫کابل های‬
‫‪RG-58‬‬
‫‪ thinnet‬در خانواده اب به نام‬
‫قرار‬
‫دارند‬
‫که‬
‫اختالف‬
‫آنها‬
‫در‬
‫کابل ‪ thicknet‬یک کابل ضخیم به قطر ‪5‬‬
‫اینچ و معروف به کابل ‪ Ethernet‬به دلیل‬
‫بار‬
‫در‬
‫معمعاری‬
‫معروف‬
‫اینکه‬
‫اولین‬
‫شبکه‬
‫‪ Ethernet‬استفاده شد این کابل‬
‫سیگنال بیشتری را نسبت به کابل ‪thinnet‬‬
‫حمل میکند تقریبا ‪ 500‬متر بدون تقویت‬
‫کننده سیگنال ‪.‬‬
‫بررسی ساختمان‬
‫کابل هم محور‬
‫اتصال کابل های هم محور‬
‫‪ BNC‬مخفف )‪ )bayonet Neill-Concelman‬است‪ .‬این‬
‫کانکتور برای اتصال کابلهای ‪Coaxial‬‬
‫استفاده می شود‪.‬‬
‫این کانکتور در دو مدل ‪ 50‬و ‪ 75‬اهم‬
‫می باشد که مدل اصلی آن ‪ 50‬اهم است و‬
‫به ترتیب در فرکانس های ‪ 4‬و ‪2‬‬
‫گیگاهرتز موزد استفاده قرار میگیرد‪.‬‬
‫مزایای کابل های کواکسیال‬
‫‪ -1‬قابلیت اعتماد باال‬
‫‪ -2‬ظرفیت باالی انتقال ‪ ،‬حداکثر پهنای باند‬
‫‪ 300‬مگاهرتز‬
‫‪ -3‬دوام و پایداری خوب‬
‫‪ -4‬پائین بودن مخارج نگهداری‬
‫‪ -5‬قابل استفاده در سیستم های آنالوگ و‬
‫دیجیتال‬
‫‪-6‬هزینه پائین در زمان توسعه‬
‫‪-7‬پهنای باند نسبتا" وسیع که مورد استفاده‬
‫اکثر سرویس های مخابراتی از جمله تله‬
‫کنفرانس صوتی و تصویری است ‪.‬‬
‫معایب کابل های کواکسیال‬
‫‪-1‬مخارج باالی نصب‬
‫عنوان کابل ‪RG-8/U :‬‬
‫قطر کابل ‪405/0" :‬‬
‫امپدانس ‪50 :‬‬
‫تقلیل ‪1.9 :‬‬
‫اتصال دهنده ‪N :‬‬
‫نوع پروتکل‪Thick Ethernet :‬‬
‫عنوان کابل ‪RG-62A/U :‬‬
‫قطر کابل ‪242/0" :‬‬
‫امپدانس ‪93 :‬‬
‫تقلیل ‪2.7 :‬‬
‫اتصال دهنده ‪BNC :‬‬
‫نوع پروتکل‪ARCnet :‬‬
‫عنوان کابل ‪RG-58/U RG- :‬‬
‫‪58A/U‬‬
‫قطر کابل ‪195/0" :‬‬
‫امپدانس ‪50 :‬‬
‫تقلیل ‪4.5 :‬‬
‫اتصال دهنده ‪BNC :‬‬
‫نوع پروتکل‪Thick Ethernet :‬‬
‫عنوان کابل ‪RG-59/U :‬‬
‫قطر کابل ‪242/0" :‬‬
‫امپدانس ‪75 :‬‬
‫تقلیل ‪3.4 :‬‬
‫اتصال دهنده ‪F :‬‬
‫نوع پروتکل‪Cable Tv :‬‬
‫* ‪ /U‬نشانگر کابل با هسته مسی گرد و یک تکه است‪.‬‬
‫* ‪ A/U‬نشانگر کابل با هسته مسی به هم تابیده است‪.‬‬
‫کابل زوج به هم تابیده‬
‫‪Twisted-pair‬‬
‫کابل های زوج به هم تابیده‬
‫این نوع کابل ها بیشتر در شبکه های با توپولوژی حلقوی‬
‫و ستارهای استفاده میشوند‬
‫کابل های به زوج هم تابیده بر دو نوع ‪:‬‬
‫‪(Unsheilded Twisted-pair) UTP – 1‬‬
‫‪(Shielded Twisted-pair) STP – 2‬‬
‫تفاوت این دو نوع کابل در الیه محافظ آلمینیومی آن است‬
‫که برای دفع نویز استفاده می شود‬
‫دلیل به هم تابیده شدن زوج سیم های دفع نویز حاصل از‬
‫زوج سیم های دیگر و منابع مغناطیسی دیگر‬
‫‪UTP‬‬
‫‪CAT1‬‬
‫این نوع کابل فقط برای انتقال صوت استفاده می شود(کابل تلفن)‬
‫‪CAT2‬‬
‫در این نوع کابل داده ها با سرعت ‪ Mbps4‬انتقال می یابند( ‪)Token Ring‬‬
‫‪CAT3‬‬
‫در این نوع کابل داده ها با سرعت ‪ Mbps10‬انتقال می یابند (حداکثر ‪ 100‬متر)‬
‫‪CAT4‬‬
‫در این نوع کابل داده ها با سرعت ‪ Mbps20‬انتقال می یابند (حداکثر ‪ 200‬متر)‬
‫‪CAT5‬‬
‫در این نوع کابل داده ها با سرعت ‪ Mbps100‬انتقال می یابند‬
‫‪CAT5e‬‬
‫در این نوع کابل داده ها با سرعت ‪ Gbps1‬انتقال می یابند‬
‫‪CAT6‬‬
‫در این نوع کابل داده ها با سرعت ‪ Gbps10‬انتقال می یابند‬
‫‪CAT6a‬‬
‫در این نوع کابل داده ها با سرعت ‪ Gbps10‬انتقال می یابند‬
‫‪CAT7‬‬
‫این کابل ها در شبکه اترنت و با سرعت ‪ Gbps10‬انتقال می یابند‬
‫توسط موسسه ‪ EIA‬به گروه های باال تقسیم شدند‬
‫در کابل های ‪CAT3 ,CAT4‬و‬
‫‪CAT5‬از چهار زوج کابل‬
‫مسی استفاده شده است ‪.‬‬
‫‪CAT5‬نسبت به ‪ CAT3‬دارای‬
‫تعداد بیشتری پیچش در‬
‫هر اینچ می باشد ‪.‬‬
‫بنابراین این نوع از‬
‫کابل ها سرعت و مسافت‬
‫بیشتر ی را حمایت می‬
‫‪STP‬‬
‫کابل های ‪ STP‬براساس نوع جنس حفاظ به دسته های زیر‬
‫تقسیم میشود ‪:‬‬
‫‪o CAT 1A‬‬
‫‪o CAT 2A‬‬
‫‪o CAT 6A‬‬
‫‪o CAT 9A‬‬
‫* که از موارد فوق استاندارد ‪T568-A‬فقط دو مورد از‬
‫انواع کابل ‪ STP‬را میشناسد‪.‬‬
‫‪ o‬نوع ‪ A 1‬برای استفاده در زیر ساختها (سیمهای افقی)‪.‬‬
‫‪ o‬نوع ‪ A 6‬برای تکه کابلها مورد استفاده در شبکه‪.‬‬
‫مزایای کابل های بهم تابیده‬
‫‪-1‬سادگی و نصب آسان‬
‫‪-2‬انعطاف پذیری مناسب‬
‫‪ -3‬دارای وزن کم بوده و براحتی بهم تابیده می‬
‫گردند‪.‬‬
‫معایب کابل های بهم تابیده‬
‫‪-1‬تضعیف فرکانس‬
‫‪ -2‬بدون استفاده از تکرارکننده ها ‪ ،‬قادر به حمل‬
‫سیگنال در مسافت های طوالنی نمی باشند‪.‬‬
‫‪-3‬پایین بودن پهنای باند‬
‫‪ -4‬بدلیل پذیرش پارازیت در محیط های الکتریکی‬
‫مزایا و معایب کابل ‪ TP‬نسبت به ‪Coaxial‬‬
‫‪ -1‬کابل ‪ TP‬توانایی انتقال باالتری نسبت به‬
‫کابل ‪ Coaxial‬دارد‪.‬‬
‫‪ -2‬نویز اثر بیشتری روی ‪ TP‬دارد‪.‬‬
‫‪ -3‬مشکل همشنوایی(نوعی اختالل در سیگنال‬
‫ها) در ‪ TP‬وجود دارد‪.‬‬
‫‪ -4‬کابل ‪TP‬نسبت به کابل ‪Coaxial‬ارزان تر‬
‫است‪.‬‬

similar documents