REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 1.5 Baik Pulih dan Penyenggaraan a. Penyenggaraan alatan tangan Alatan tangan yang dibekalkan di bengkel Kemahiran Hidup adalah untuk kemudahan.

Report
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
1.5 Baik Pulih dan Penyenggaraan
a. Penyenggaraan alatan tangan
Alatan tangan yang dibekalkan di bengkel Kemahiran Hidup adalah
untuk kemudahan dan kegunaan semasa melakukan aktiviti dan
projek.
Alatan tangan ini perlu dijaga dengan baik dan cermat. Oleh itu,
murid-murid perlu mengetahui cara-cara yang betul untuk
menyenggara dan membaik pulih perkakas dan alatan tangan.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
Alatan tangan perlu disenggara dengan baik supaya :
Sentiasa berada dalam keadaan baik
Tersusun dan teratur
Mudah diambil untuk digunakan
Tahan lebih lama
Selamat digunakan dan terhindar daripada kemalangan
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
1.5 Baik Pulih dan Penyenggaraan
a. Penyenggaraan alatan tangan
i.
Kerja-kerja penyenggaraan perkakas dan alatan tangan dapat dilakukan
dengan cara :
Membersih
ii. Meminyak
iii. Menyimpan
Aras 1
• Mengenal pasti bahan dan agen pembersih
- Bahan dan agen pembersih seperti minyak tanah, thinner, minyak
pelincir dan sabun
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
1.5 Baik Pulih dan Penyenggaraan
a. Penyenggaraan alatan tangan
Aras 1
• Membersih alatan tangan
- Perkakas dan alatan tangan mudah dicemari oleh kotoran seperti
habuk, kesan minyak, cat dan karat
- Sabun dan cecair pencuci digunakan untuk membersihkan perkakas
dan alatan tangan
- Terdapat dua jenis minyak yang sesuai untuk digunakan iaitu :
a. Minyak pelincir : untuk mencegah karat pada alatan tangan
b. Minyak gris
: untuk melicinkan dan mengelakkan pengaratan
pada mesin bergerak
- Cara-cara untuk menyenggara perkakas dan alatan bergantung kepada jenis
kotoran
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
1.5 Baik Pulih dan Penyenggaraan
a. Penyenggaraan alatan tangan
Aras 1
• Membersih alatan tangan
• Meminyak untuk tujuan perlindungan dan perlinciran
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
1.5 Baik Pulih dan Penyenggaraan
a. Penyenggaraan alatan tangan
Aras 1
• Membersih alatan tangan
• Meminyak untuk tujuan perlindungan dan perlinciran
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
1.5 Baik Pulih dan Penyenggaraan
a. Penyenggaraan alatan tangan
i.
Kerja-kerja penyenggaraan perkakas dan alatan tangan dapat dilakukan
dengan cara :
Membersih
ii. Meminyak
iii. Menyimpan
Aras 1
• Menyimpan alatan tangan
- Perkakas dan alatan tangan yang telah digunakan perlulah disimpan
disimpan di tempat yang khas dan selamat.
- Tempat menyimpan alatan perlulah dilabel dengan nama alatan dan
kuantiti supaya mudah diambil dan direkod jika berlaku kehilangan.
- Tempat yang paling sesuai untuk menyimpan perkakas atau alatan
tangan adalah di dalam bekas alatan atau di dalam almari.
- Pemeriksaan perlu dilakukan dari semasa ke semas untuk memastikan
perkakas dan alatan tangan berada dalam keadaan baik dan dapat
mencegah kehilangan.
- Jika terdapat perkakas atau alatan tangan yang hilang, perkara
tersebut hendaklah dilaporkan kepada guru dan direkodkan.

similar documents