Entreeopleidingen (Monique van de Ven)

Report
Programma
•
Even terughalen: waarom Entree en voor wie?
•
Wat is gerealiseerd? Wat gebeurt er nog?
•
Entreeopleiding:
•
Opzet (uitvoering en inhoud)
•
Intake en aanmelding
•
Vragenronde
•
Tot slot: nieuw traject!
Entreeopleiding
•
Niveau 1 wordt Entreeopleiding, apart van Mbo
2,3 en 4
•
Niveau 1 wordt een nieuwe opleiding (met 1
kwalificatiedossier)
•
Zonder diploma geen toelating in 2,3,4
(toelatingsonderzoek)
•
Betere bekostiging, apart zichtbaar in budget
Einddoel
• Uitstroom naar werk (contract 12 uur, half jaar
geen VSV)- vakdiploma
• Uitstroom naar vervolgonderwijs (doorstroomrecht
met 2F taal en rekenen)-doorstroomdiploma
Drempelloze instroom
• geen diploma
• 16 jaar op 31-7-2014
• nog geen 2 jaar op niveau 1 gezeten
• Aandacht: onderwijs en geen zorg, overbelasting,
jongeren met meer capaciteiten
Wat per 1-8-2014?
•
Entreeopleiding als verzamelnaam niveau 1
•
Intensivering (600 Begeleide Onderwijs Tijd)
•
Intake en aanname (RMC en leerplicht een rol)
•
Drempel in 2,3 en 4 (toelatingsonderzoek)
•
Invoeren van studieadvies
Wat per 1-8-2015?
• Positionering en regie niveau 1 bij School 23
• Nieuwe opleiding van start (nieuwe
kwalificatiedossier Entree): van 26 niveau 1
opleidingen naar 1 kwalificatiedossier
Nieuwe kwalificatiedossier
• Basisdeel (50%)
Werkt als assistent in een organisatie (kerntaak 1)
Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap
• Profieldeel (35%)
Bijv. Logistiek: maakt goederen verzendklaar
• Keuzedeel (15%)
• Remediërend (bijv. beroepsgericht rekenen, Nederlands)
• Beroepsgericht (bijv. Schoonmaak, Vorkheftruck, Kassa)
• Doorstroomgericht (bijv. ICT, beroepsgericht Engels)
Kwalificatiedossier:
1 dossier en 9 uitstroomprofielen
•
Assistent (groene) verkoop/retail
•
Assistent logistiek
•
Assistent procestechniek
•
Assistent bouwen en wonen
•
Assistent installatie- en constructietechniek
•
Assistent horeca/voeding/voedingsindustrie
•
Assistent plant en groene ruimte (i.s.m. Helicon)
•
Assistent zorg en dienstverlening
•
Assistent mobiliteitsbranche (niet)
bol (leren en
stage)
bbl (werken en
leren)
Entree-Assistent horeca, voeding
of voedingsindustrie
Entree-Assistent logistiek
School 23
-
School 23
Entree-Assistent dienstverlening
en zorg
Entree-Assistent verkoop/retail
Entree-Assistent bouwen, wonen
en onderhoud
Entree-Assistent installatie- en
constructietechniek
Entree-Assistent procestechniek
School 23
Transport &
Logistiek
-
School 23
School 23
School 23
-
School 23
-
-
Procestechniek
Uitgangspunten Onderwijs
• Ruime taakopvatting
• Loopbaanbegeleiding
• Contextrijk
• Diversiteit-maatwerk
• Sterk verbonden met de omgeving
• Structuur en verbondenheid
• Gezonde leerdruk
• Intensieve begeleiding
• Maatschap van professionals
Onderwijs
• Vaste stamgroep met mentor
• In stamgroep (Basisdeel: Werknemerschap, Loopbaan en
Burgerschap, Nederlands en rekenen)
• Periode 1 (8 weken):
• Basisdeel en oriëntatie op alle profielen
• Periode 2:
• Basisdeel en profieldeel op maat
(praktijklessen en BPV)
• Studieadvies
• Periode 3: Basisdeel, profieldeel en keuzedeel op
maat en tenslotte examinering
Intake en aanmelding
• Voor meer informatie: www.school23.nl
• BOL bij School 23, BBL bij betreffende school
(behalve retail)
• Uitzondering: Horeca assistent (BOL en BBL)
• Plant en groene leefomgeving in samenwerking
met Helicon: houd site School 23 in de gaten.
• Bij twijfel: laat intake via School 23 lopen
• Vragen?
Contactgegevens:
School 23
Van Vorststraat 50
5622 CX Eindhoven
tel.: 040-2695950
www.school23.nl
mail: [email protected]

similar documents