PRET

Report
SIMULARE DECIZIONALĂ DE GESTIUNE
- Strategii şi sisteme informaţionale
financiar contabileJOC DE INTREPRINDERE
Prof. dr. Bogdan IONESCU
Modele de estimare a evoluţiei cererii de
produse pe piaţă
În termenii cei mai generali, elasticitatea reprezintă
măsura în care o variabilă oarecare „răspunde” la
modificarea unei alte variabile.
Particularizând, elasticitatea cererii exprimă măsura în care
cantitatea cerută se modifică în funcţie de modificarea
unuia dintre factorii săi de influenţă.
Coeficientul de elasticitate a cererii se determină ca raport
între modificarea procentuală a cantităţii cerute şi
modificarea procentuală a unui factor de influenţă a cererii.
Modele de estimare a evoluţiei cererii de
produse pe piaţă
Q
Q % Q0 Q p0
Ecp 



p % p p Q0
p0
Modele de estimare a evoluţiei cererii de
produse pe piaţă
În modelul utilizat în simularea decizională cererea
previzionată (studiu de piață) este determinată după
următoarea formulă :
Cx = Ax * exp(2 – exp((2 – T)/3) – exp((T – 3)/6))
unde:
Cx – cererea pentru produsul x
Ax – cererea medie pentru produsul x
T – perioada de timp
Modele de estimare a evoluţiei cererii
Functia f(x)= a la puterea x este o functie exponentiala:
• daca f(x) > 1 (supraunitar) atunci exponentiala este o functie
crescatoare;
• daca f(x)=1, atunci functia este constanta;
• dacă f(x)< 1 functia este descrescatoare
Functia f(x) este definita pe R si cu valori in (0, plus infinit).
În simulare se consideră cererea medie pentru schiuri = 1.350 mii unități
în timp ce pentru rachete aceasta va avea o valoare de 2.450 mii unități.
Simularea este proiectată pentru un număr total de 9 perioade de joc,
pentru a ilustra evoluția cererii de produse pe durata de viață a
produsului.
Astfel că, utilizând formula anterior ilustrată vor fi generate următoarele
previziuni:
Modele de estimare a evoluţiei cererii de
produse pe piaţă
Modele de estimare a evoluţiei cererii de
produse pe piaţă
Modelul de stabilire a cotei de piaţă
Într-o simulare, cota de piață a fiecărui concurent nu poate fi
determinată ca și în practică prin simpla însumare a tuturor
veniturilor, ci aceste venituri sunt determinate pe baza unei
formule matematice
Ideea care stă la baza acestei formule de calcul este aceea
că cifra de afaceri se determină pe baza cererii de
produse (în mii bucăți) care se împarte între firmele
participante la simulare cu ajutorul formulei de calcul, iar
care apoi se înmulțeşte cu preţul de vânzare stabilit de
fiecare firmă în parte, determinându-se astfel cifra de
afaceri pe produs a fiecărei firme.
Modelul de stabilire a cotei de piaţă
Elementele ce influențează vânzările unei firme și care sunt
componente ale formulei de calcul a cifrei de afaceri sunt
următoarele:
1. Preţul produsului, conform legilor economice un
preț considerat mic sau acceptabil de către un
consumator va determina o creștere a vânzărilor, în
timp ce un preț mare şi neaccesibil consumatorului
va determina o scădere a venitului din vânzări;
2. Publicitatea făcută produsului poate să fie privită ca
o componentă a gradului de pătrundere a produsului
în consum.
Modelul de stabilire a cotei de piaţă
3. Insatisfacţia consumatorului reprezintă atitudinea sa față
de cum percepe produsul.
În simularea decizională se consideră insatisfacția
consumatorilor a fi egală cu cota de piață anterioară
perioadei de joc curente ridicata la puterea coeficientului
de elasticitate.
Această formulă a fost acceptată în simulare, deoarece în
practică aceasta depinde de factori subiectivi ce nu pot fi
utilizaţi într-o formă concretă, valorică, decât prin
considerarea vânzărilor anterioare ca fiind rezultatul
preferințelor clienților.
Funcția pentru determinarea cotei de piață

= + ∗ ∗ 
∗ ∝ ∗  ∗ ∗ 
−
CPx – cota de piaţă a firmei x
Utilitatea cererii
Dp – decizia de producţie (bucăți)
Insatisfacţia consumatorului
S – stoc de produse finite (bucăţi)
P– preţ vânzare produs
EP – coeficient de elasticitate preţ
Pub – cheltuiala cu publicitatea produsului
EPub - coeficient de elasticitate publicitate
T – perioada de simulare
α, β – coeficienţi
CPxN-1 – cota de piaţă a firmei în perioada anterioară
Eisc - coeficient de elasticitate insatisfacţie clienţilor
Modele de estimare a evoluţiei cererii de
produse pe piaţă
Bilanţul initial
Sumele posturilor bilanţiere se împart la numărul
de echipe participante la SIMULARE
Pregătire decizii
Pregătire decizii
Comunicare decizii
Introducere decizii : TEHNICE
Achizitia / vanzarea de unități de producție pentru schiuri și
rachete
Stabilirea producției de schiuri si rachete
Stabilirea cheltuielilor de cercetare pentru materia prima
Introducere decizii : COMERCIALE
Stabilirea prețului la schiuri și rachete
Stabilirea cheluielii cu publicitatea pentru fiecare din cele
două produse
Tipuri de decizii : FINANCIARE
Rezultate : COTE DE PIAŢĂ

= + ∗ ∗ 

∝
∗ ∗  ∗ ∗ −
Rezultate : BILANŢ
Rezultate : CONTUL DE P&P
Rezultate : TREZORERIA
Decizia N+1
BILANŢ
CONTABIL
CONT DE P&P
Analiza echilibrului
financiar:
-FR
-NFR
-TN
Analiza:
- SIG
- CAF
Calcul şi interpretare
indicatori de:
-Structură;
-Lichiditare;
-Solvabilitate;
-Rentabilitate;
-Risc de faliment
Susţinere EXAMEN : 50%
1. De redactat la nivelul fiecărei echipe de
simulare raport de gestiune in care să se
efectueze şi să se comenteze argumentat:
– Esenţa deciziilor + politica financiară a firmei +
politica de marketing
– Analiza economico-financiara (Excel) a firmei
(indicatori de rentabilitate, solvabilitate,
lichiditate, risc de faliment, tablourile fluxurilor de
trezorerie, soldurile intermediare de gestiune,
analiza echilibrului financiar, etc.)
Susţinere EXAMEN : 50%
2. De conceput şi implementat un model informatic
care să răspundă următoarelor cerinţe:
a)
b)
c)
d)
e)
Gestionarea automată a fişelor de decizii;
Efectuarea de grafice relevante, scenarii, optimizări, previziuni
plecând de la datele din Bilant si Contul de P&P;
Calcularea de agregate financiare aferente posturilor bilanţiere si ale
contului de P&P, pe baza informaţiilor din fişele de decizii şi pe baza
tabelelor cu date generale asociate simulării
Modelarea cererii şi a cotelor de piaţă;
Dezvoltarea unui modul al simulării (de exemplu, un modul financiar
de analiză a acordării creditelor pe baza bonităţii firmelor, un model
de preluare a capitalului unei societăţi concurente, un model de
completare a repartizării cotelor de piaţă, etc);
Opţional : un model relaţional care să răspundă cerinţelor unei simulări
de gestiune
PREDARE LUCRARE PENTRU EVALUARE
FINALA
• CU O ZI INAINTE DE DATA EXAMENULUI
(26 ian 2014) in format electronic, pe
adresa [email protected]
SUCCES !

similar documents