Shodnost trojúhelníků

Report
Shodnost trojúhelníků
Konstrukce trojúhelníků
Věta usu
Matematika – 7. ročník
Shodnost
Dva geometrické útvary v rovině nazýváme shodné mají stejný
tvar a stejnou velikost.
Dva geometrické útvary v rovině nazýváme shodné, právě když
je lze přemístit (položit na sebe) tak, že se navzájem kryjí.
Pokud jsou geometrické útvary shodné, mohou být shodné
přímo nebo nepřímo.
Shodnost trojúhelníků
Věta usu
usu – úhel, strana, úhel
Shodují-li se dva trojúhelníky v jedné straně a v obou úhlech
k ní přilehlých, pak jsou shodné.
K
a=k
k
l
b=l
m
b
m
M
g=m
c
a

g
C
l
A
k
b
L
∆ ≅ ∆ ()
Konstrukce trojúhelníků
Postup při konstrukcích trojúhelníků:
1) Pozorně si přečteme a analyzujeme zadání úlohy.
2) Náčrt a Rozbor úlohy, kde si načrtneme a zakreslujeme postup budoucí
konstrukce.
3) Postup konstrukce je přesný postup zapsaný pomocí matematických
značek - symbolů, písmen a čísel.
4) Konstrukce – samotné (přesné) narýsování trojúhelníku.
5) Důkaz – ověření, zda sestrojený trojúhelník odpovídá zadání.
6) Diskuze – zjištění možného počtu řešení za daných podmínek
(využití především od 8. ročníku)
Konstrukce trojúhelníků
Věta usu
Sestrojte trojúhelník ABC je-li: a = 53 mm; b = 69° a g = 56°.
1) Pozorně si přečteme a analyzujeme zadání úlohy.
Abychom trojúhelník mohli sestrojit musí být součet velikostí
zadaných úhlů menší než 180°.
b + g < 180°
69° + 56° < 180°
125° < 180°
∆  
Konstrukce trojúhelníků
Věta usu
Sestrojte trojúhelník ABC je-li: a = 53 mm; b = 69° a g = 56°.
2) Náčrt a Rozbor úlohy, kde si načrtneme a zakreslujeme postup budoucí konstrukce.
3) Postup konstrukce je přesný postup zapsaný pomocí matematických značek - symbolů,
písmen a čísel.
Rozbor:
Postup konstrukce:
Y
1. BC; |BC| = 53 mm
A
2. ∢BCX;| ∢BCX| = 56°
X
3. ∢CBY;| ∢CBY| = 69°
4. A; A ∈ ↦BY ∩ ↦CX
c
5. △ ABC
b
∈  leží na; je prvkem; náleží
g
b
B
∩  průnik; průsečík
a
↦  polopřímka
C
Konstrukce trojúhelníků
Věta usu
Sestrojte trojúhelník ABC je-li: a = 53 mm; b = 69° a g = 56°.
4) Konstrukce – samotné (přesné) narýsování trojúhelníku.
Konstrukce:
X
A
Y
Postup konstrukce:
1. BC; |BC| = 53 mm
2. ∢BCX;| ∢BCX| = 56°
3. ∢CBY;| ∢CBY| = 69°
b
c
4. A; A ∈ ↦BY ∩ ↦CX
5. △ ABC
a
B
C
Konstrukce trojúhelníků
Věta usu
Sestrojte trojúhelník ABC je-li: a = 53 mm; b = 69° a g = 56°.
5) Důkaz – ověření, zda sestrojený trojúhelník odpovídá zadání.
Konstrukce:
X
A
Ověříme (měřením), zda je délka strany a a velikost úhlů b a g
v souladu se zadáním.
Y
6) Diskuze – zjištění možného počtu řešení za daných podmínek.
Počet řešení závisí na počtu průsečíků polopřímek CX a BY.
Vzhledem k tomu, že průsečík v jedné polorovině (určené
přímkou BC) je pouze jediný, má úloha (v jedné polorovině)
jediné řešení.
b
c
a
B
C

similar documents