MEMASTIKAN PBS DILAKSANAKAN MENGIKUT PROSEDUR YANG DITETAPKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN BAGI MENJAMIN KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN SKOR PBS.

Report
MEMASTIKAN PBS DILAKSANAKAN
MENGIKUT PROSEDUR YANG DITETAPKAN
OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN BAGI
MENJAMIN KESAHAN DAN
KEBOLEHPERCAYAAN SKOR PBS
JAWATANKUASA PBS
JADUAL PELAKSANAAN PBS
PENJAMINAN KUALITI
PENYIMPANAN EVIDENS
JAWATANKUASA PBS
JADUAL PELAKSANAAN PBS
PENJAMINAN KUALITI
PENYIMPANAN EVIDENS
PERINGKAT KEMENTERIAN
PELAJARAN MALAYSIA
PERINGKAT JABATAN
PELAJARAN NEGERI
PERINGKAT PEJABAT
PELAJARAN DAERAH
PERINGKAT SEKOLAH
JAWATAN
PERSONEL
Pengerusi
Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
Naib Pengerusi
Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
(Sektor Dasar dan Pembangunan Pendidikan)
Setiausaha
Pengarah Lembaga Peperiksaan
Ahli Jawatankuasa
Pengarah-Pengarah Bahagian
JAWATAN
PERSONEL
Pengerusi
Pengarah Pelajaran Negeri
Naib Pengerusi
Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri
Setiausaha
Ketua Sektor, Sektor Penilaian dan Peperiksaan
Ahli Jawatankuasa
Semua Ketua Sektor JPN
Pengarah Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM)
Ketua Nazir, Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Negeri (JNJK)
Ketua Penolong Pengarah, Bahagian Teknologi Pendidikan
Negeri (BTPN)
Semua Ketua Penolong Pengarah, JPN
Semua Pegawai Pelajaran Daerah
YDP Majlis Pengetua
YDP Majlis Guru Besar
YDP Majlis Guru Cemerlang
JAWATAN
PERSONEL
Pengerusi
Pegawai Pelajaran Daerah
Naib Pengerusi
Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah
Setiausaha
Penolong PPD
Ahli Jawatankuasa
Semua Pengetua
Semua Guru Besar
Semua Penolong PPD
Semua Penyelaras Pusat Kegiatan Guru
JAWATAN
PERSONEL
Pengerusi
Pengetua/ Guru Besar
Naib Pengerusi
Penolong Kanan Pentadbiran (PS dan PP)
Penolong Kanan HEM (PPsi / Pembudayaan PBS)
Penolong Kanan Ko-Kurikulum (PAJSK)
Penyelia Petang (jika berkenaan)
Penolong Kanan Pendidikan Khas (jika berkenaan)
Setiausaha
Setiausaha Peperiksaan / Setiausaha PBS
Ahli Jawatankuasa
Ketua Panitia yang dilantik (Latihan / Penataran)
Ketua Panitia yang dilantik (Penyelarasan)
Ketua Panitia yang dilantik (Pementoran)
Ketua Panitia yang dilantik (Pemantauan)
Ketua Panitia yang dilantik (Pengesanan)
Ketua Panitia yang dilantik (PS dan PP)
Guru Cemerlang
Guru Disiplin
Guru Bimbingan dan Kaunseling (PPsi)
Guru Penolong yang dilantik (PAJSK)
Jurulatih Utama (Setiap mata pelajaran)
MENGADAKAN MESYUARAT PERINGKAT KPM/JPN/PPD/SEKOLAH
MENJALANKAN PENATARAN
MENJALANKAN AKTIVITI PENJAMINAN KUALITI PENGENDALIAN PBS
MENYEDIAKAN LAPORAN PELAKSANAAN
MERANCANG DAN MENJALANKAN PEMBUDAYAAN PBS
MENGADAKAN MESYUARAT PERINGKAT KPM/JPN/PPD/SEKOLAH
MENJALANKAN PENATARAN
MENJALANKAN AKTIVITI PENJAMINAN KUALITI PENGENDALIAN PBS
MENYEDIAKAN LAPORAN PELAKSANAAN
MERANCANG DAN MENJALANKAN PEMBUDAYAAN PBS
DIPENGERUSIKAN OLEH PENGETUA/GURU BESAR
MEMBINCANGKAN DASAR PELAKSANAAN
MENYEDIAKAN PENGAGIHAN TUGAS DAN CARTA ORGANISASI
MEMBINCANGKAN JADUAL PENGOPERASIAN
MEMBINCANGKAN PENJAMINAN KUALITI
MEMBINCANGKAN KES-KES KHAS (KES MURID CBK/ MURID SAKIT
BERPANJANGAN)
MEMBINCANGKAN PEMBUDAYAAN PBS/ SEKOLAH CONTOH
MENGADAKAN MESYUARAT PERINGKAT KPM/JPN/PPD/SEKOLAH
MENJALANKAN PENATARAN
MENJALANKAN AKTIVITI PENJAMINAN KUALITI PENGENDALIAN PBS
MENYEDIAKAN LAPORAN PELAKSANAAN
MERANCANG DAN MENJALANKAN PEMBUDAYAAN PBS
TARIKH
PROGRAM
SASARAN
28 Disember 2011
Taklimat Awal PBS oleh JU
Pentadbir Sekolah
29 Disember 2011
Taklimat Awal Guru semasa Mesyuarat
Guru
Guru Sekolah
30 Disember 2011
Pendaftaran Tingkatan 1
Ibu bapa, PIBG dan Murid
Januari hingga Jun
Taklimat di perhimpunan pagi
Guru dan Murid
Januari hingga Jun
Pameran Poster, Phamplet dan Bunting
Ibu bapa, PIBG dan Murid
Guru menghadiri kursus oleh PPD/JPN
Guru
Perkongsian Pintar antara guru
Guru/ Ketua Panitia
Lawatan Penanda Aras ke sekolah lain
SEMUA
PELAJAR
MENGADAKAN MESYUARAT PERINGKAT KPM/JPN/PPD/SEKOLAH
MENJALANKAN PENATARAN
MENJALANKAN AKTIVITI PENJAMINAN KUALITI
PENGENDALIAN PBS
MENYEDIAKAN LAPORAN PELAKSANAAN
MERANCANG DAN MENJALANKAN PEMBUDAYAAN PBS
MENGADAKAN MESYUARAT PERINGKAT KPM/JPN/PPD/SEKOLAH
MENJALANKAN PENATARAN
MENJALANKAN AKTIVITI PENJAMINAN KUALITI PENGENDALIAN PBS
MENYEDIAKAN LAPORAN PELAKSANAAN
MERANCANG DAN MENJALANKAN PEMBUDAYAAN PBS
MENGADAKAN MESYUARAT PERINGKAT KPM/JPN/PPD/SEKOLAH
MENJALANKAN PENATARAN
MENJALANKAN AKTIVITI PENJAMINAN KUALITI PENGENDALIAN PBS
MENYEDIAKAN LAPORAN PELAKSANAAN
MERANCANG DAN MENJALANKAN PEMBUDAYAAN PBS
• CORAL SPEAKING BAHASA ARAB
• TARIAN MURID
JAWATANKUASA PBS
JADUAL PELAKSANAAN PBS
PENJAMINAN KUALITI
PENYIMPANAN EVIDENS
JAWATANKUASA PBS
JADUAL PELAKSANAAN PBS
PENJAMINAN KUALITI
PENYIMPANAN EVIDENS
PERKARA
TEMPOH
TINDAKAN
Mengedarkan surat pekeliling/ surat
siaran
Mengikut keperluan
KPM/LP/JPN/PPD
Mesyuarat JK PBS
Jan- Mac
April- Jun
Julai- September
Oktober- Disember
LP/JPN/PPD/
Sekolah
Pendaftaran SPPBS
Januari - Februari
Sekolah
Tempoh Pelaksanaan PBS
Mengikut jadual yang
ditetapkan oleh LP
Sekolah
Penjaminan kualiti
Sepanjang tempoh
pelaksanaan PBS
KPM/LP/JPN/PPD/
Sekolah
Pengumpulan penguasaan murid
dalam SPBS
Sehingga hari akhir
persekolahan
Sekolah
Pelaporan murid
Sekolah
JAWATANKUASA PBS
JADUAL PELAKSANAAN PBS
PENJAMINAN KUALITI
PENYIMPANAN EVIDENS
PEMENTORAN
PENYELARASAN
PEMANTAUAN
PENGESANAN
JAWATANKUASA PBS
JADUAL PELAKSANAAN PBS
PENJAMINAN KUALITI
PENYIMPANAN EVIDENS

similar documents