Завантажити

Report
УЗАГАЛЬНЕННЯ
ЛАБІРИНТ «ЖИВІ ОРГАНІЗМИ»
ЗАВДАННЯ . ЗНАЙДІТЬ ВИХІД
Старт
Живим
організмам
притаманні
дихання і
живлення
так
ІЗ ЛАБІРИНТУ
Вегетативне
розмноження
здійснюється за
допомогою
частин тіла
так
До живих
організмів
належать
рослини,
тварини, гриби
ні
так
Живі організми
ведуть
нерухомий
спосіб життя
так
ні
Живі організми
не пристосовані
до умов життя
так
ні
так
так
ні
ні
так
Живі організми
розмножуються
статево
В основі росту
живих
організмів є
розмноження
клітин
так
В основі
статевого
розмноження є
утворення
статевих клітин
так
так
ні
Статеві
клітини
утворюються у
вегетативних
органах
Статеві клітини
утворюються у
спеціальних
органах
розмноження
так
ні
Усі живі
організми
утворюються з
клітин
так
Наука про живі
організми біологія
ВІДПОВІДЬ
Старт
Живим
організмам
притаманні
дихання і
живлення
так
ні
так
ні
так
так
так
ні
ні
так
так
ні
Живі
організми
розмножують
ся статево
«ЖИВІ ОРГАНІЗМИ»
так
ні
так
До живих
організмів
належать
рослини,
тварини, гриби
ДО ЛАБІРИНТУ
так
В основі
статевого
розмноження
є утворення
статевих
клітин
так
Статеві клітини
утворюються у
спеціальних
органах
розмноження
так
ні
Усі живі
організми
утворюються з
клітин
так
Наука про живі
організми біологія
ЗНАЙДИ «ДОМІВКУ»

Завдання. Визнач середовище існування вказаних
організмів, назви їх пристосувальні ознаки та значення
лелека
тюлень
кактус
Живі
організми
Дощовий
черв'як
короп
зебра
РОЛЬОВА ГРА «ШПАРГАЛКА ДЛЯ ДРУЗІВ»


Завдання.Використовуючи свої знання, допоможіть друзям
розмножити організми.
Друзі з іншої планети взяли кошик з подарунками, але забули
книжку, де написано як їх розмножувати.
Вміст
кошика
Бульба
Цибул
ина
Коренев
ище
конвалії
Річков
ий рак
Насіння
чи плоди
квіткових
рослин
Вуса
суниці
Кролик
Куряче
яйце
Жаба
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ДИКТАНТ

Учитель зачитує визначення, а учні записують номери
термінів (записані на дошці), які відповідають цим
визначенням.
Варіант I
Варіант II
1.Орган
2.Середовище
існування
3.Дихання
4.Поведінка
1.Фотосинтез
2.Розмноження
3.Гетеротроф
4.Аероб
Учні здійснюють
взаємоперевірку й оцінювання
«МЕНЮ» ДЛЯ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ


На роздаткових картках написано назви живих організмів і
можливі об'єкти живлення.
Вкажіть харчові ресурси живих істот (стрілочками).
Роздаткові картки
Варіант I
Варіант II
1. Липа
А.Пилок
1. Миша
А. Розчинені
мінеральні
речовини
2. Ведмідь
Б.Риба
2. Акула
Б.Комахи
3. Чайка
В.Малина
3. Ластівка
В. Риба
4. Метелик
Г.Вуглекисл
ий газ, вода
4. Калина
Г. Пшениця
ТЕСТИ. ОРГАНІЗМ ЯК ЖИВА СИСТЕМА
I рівень
Виконайте тести:
1.Клітина належить
до систем:
а) природних;
б) штучних;
в) неживих.
2. Із названих
штучними системами
є:
а) ліс;
б) годинник;
в) рослина;
г) фабрика.
3. Водорості належать
до рослин:
А) нижчих;
Б) вищих;
В) сухопутних.
Варіант 1
II рівень
Вставте пропущені слова:
1. Підземним органом
рослини є…
2. Тіло риби складається з
…
3. Під час дихання рослина
поглинає …
III рівень
Виконайте 1-2 завдання на
вибір:
1. Розподіліть органи
рослин на вегетативні і
генеративні:корінь,
квітка, стебло, листок,
плід.
2. 2. Що таке фотосинтез?
Які досліди це
підтверджують?
3. 3. Назвіть рослин і
тварин, які живуть у зоні
мішаних і
широколистяних лісів.
IY рівень
Виконайте одне завдання
на вибір:
1. Порівняйте
пристосування до
життя грунтових і
водних тварин.
2.Порівняйте автотрофне
і гетеротрофне живлення.
3. Опишіть статеве
розмноження у тварин.
4.У чому особливості
поведінки у тварин?
ТЕСТИ. ОРГАНІЗМ ЯК ЖИВА СИСТЕМА
Варіант 2
I рівень
Виконайте тести:
1.Ліс належить до
систем:
а) природних;
б) штучних;
в) неживих.
2. Із перерахованих
виберіть штучні
системи:
а) клітина;
б) літак;
в) інтернет;
г) поле.
3. Сосна належить до
рослин:
а) вищих;
б) нижчих;
в) водних.
II рівень
Вставте пропущені слова:
1. Пагін належить до …
органів рослини.
2. 2. Тіло птаха
складається з …
3. При фотосинтезі
рослина вбирає…
IIIрівень
Виконайте 1-2 завдання
на вибір:
1. Розподіліть організми
за живленням на
автотрофні і
гетеротрофні: береза,
собака, сова, малина,
людина.
2. 2. Що таке дихання?
Які досліди
підтверджують
дихання у рослин?
3. 3. Назвіть рослин і
тварин, які живуть у
зонах степів і пустель.
IY рівень
Виконайте одне завдання
на вибір:
1. Порівняйте
пристосування до
життя наземних і
літаючих тварин.
2. Порівняйте ріст і
розвиток живих
організмів.
3. Опишіть способи
вегетативного способу
розмноження у рослин.
4. У чому особливості
поведінки тварин?
Скласти кросворд або написати казку про
вивчений матеріал
• Використана література:
• 1. Природознавство 5-6 класи.Навчальна програма для
загальноосвітніх навчальних закладів (12-річна школа) // Хімія.
Біологія. – 2005. - №15.
• 2. Третяк Т. Гра як засіб розвитку творчого мислення учнів //Хімія.
Біологія. – 2003. - №60
• 3. Цингер А.В.Занимательная ботаника . – М.: Сов. Наука, 1981.
• 4. Брем А. Життя тварин. – К.: Школа, 2004.
• 5. Кошель П. Популярная школьная энциклопедия. Биология – страна
вечных загадок. – М.: Олма-пресс, 2001.
• 6. Мороз І.В., Гришко – Богменко Б.К. Ботаніка з основами екології:
Навч. Посіб. – К.: Вища шк., 1994.

similar documents