PowerPoint Sunusu - 5.temel eğitim sempozyumu

Report
SİSTEM
OLMADAN
EKOSİSTEM
OLUR MU?
Ziya Se lç uk
[email protected]
TED Üniversitesi-Mütevelli Bşk Yrd.
@ziyaselcuk
MEM-Direktör
[email protected]
Maya Koleji- Kurucu
[email protected]
?
BİR HİZA TAŞINIZ YOKSA…

Yaptığımız işe soru sormak…
HİZA TAŞI: ULUSAL PROGRAM
Süreç
Yapı
AT
MOS
FER
Amaç
META-MAKRO SİSTEM
Global ekonomi, Uluslararası ilişkiler, Uluslararası kurumlar,
Evrensel kültür, Hakim uygarlık
MAKROSİSTEM
Politik rejim, Savunma, Sosyo-ekonomik politikalar, Uluslararası
ilişkiler, Kültür, ideoloji, Politik istikrar, İnançlar, Gelenekler
EXOSİSTEM
Geniş aile, Kamu hizmetleri, Kitle iletişim araçları, Eğitim
sistemi, Teknoloji, STK, Hükümet, Din, Endüstri
MEZOSİSTEM
Okul, öğretmen, sosyal çevre, fiziksel çevre, sağlık ocağı
MİKROSİSTEM
Aile, akranlar, komşular
İNSAN
Genetik faktörler, cinsiyet,
mizaç
META-MAKRO SİSTEM
Global ekonomi, Uluslararası ilişkiler, Uluslararası kurumlar,
Evrensel kültür, Hakim uygarlık
MAKROSİSTEM
Politik rejim, Savunma, Sosyo-ekonomik politikalar, Uluslararası
ilişkiler, Kültür, ideoloji, Politik istikrar, İnançlar, Gelenekler
EXOSİSTEM
Geniş aile, Kamu hizmetleri, Kitle iletişim araçları, Eğitim
sistemi, Teknoloji, STK, Hükümet, Din, Endüstri
MEZOSİSTEM
Okul, öğretmen, sosyal çevre, fiziksel çevre, sağlık ocağı
MİKROSİSTEM
Aile, akranlar, komşular
İNSAN
Genetik faktörler, cinsiyet,
mizaç
META-MAKRO SİSTEM
Global ekonomi, Uluslararası ilişkiler, Uluslararası kurumlar,
Evrensel kültür, Hakim uygarlık
MAKROSİSTEM
Politik rejim, Savunma, Sosyo-ekonomik politikalar, Uluslararası
ilişkiler, Kültür, ideoloji, Politik istikrar, İnançlar, Gelenekler
EXOSİSTEM
Geniş aile, Kamu hizmetleri, Kitle iletişim araçları, Eğitim
sistemi, Teknoloji, STK, Hükümet, Din, Endüstri
MEZOSİSTEM
Okul, öğretmen, sosyal çevre, fiziksel çevre, sağlık ocağı
MİKROSİSTEM
Aile, akranlar, komşular
İNSAN
Genetik faktörler, cinsiyet,
mizaç
META-MAKRO SİSTEM
Global ekonomi, Uluslararası ilişkiler, Uluslararası kurumlar,
Evrensel kültür, Hakim uygarlık
MAKROSİSTEM
Politik rejim, Savunma, Sosyo-ekonomik politikalar, Uluslararası
ilişkiler, Kültür, ideoloji, Politik istikrar, İnançlar, Gelenekler
EXOSİSTEM
Geniş aile, Kamu hizmetleri, Kitle iletişim araçları, Eğitim
sistemi, Teknoloji, STK, Hükümet, Din, Endüstri
MEZOSİSTEM
Okul, öğretmen, sosyal çevre, fiziksel çevre, sağlık ocağı
MİKROSİSTEM
Aile, akranlar, komşular
İNSAN
Genetik faktörler, cinsiyet,
mizaç
META-MAKRO SİSTEM
Global ekonomi, Uluslararası ilişkiler, Uluslararası kurumlar,
Evrensel kültür, Hakim uygarlık
MAKROSİSTEM
Politik rejim, Savunma, Sosyo-ekonomik politikalar, Uluslararası
ilişkiler, Kültür, ideoloji, Politik istikrar, İnançlar, Gelenekler
EXOSİSTEM
Geniş aile, Kamu hizmetleri, Kitle iletişim araçları, Eğitim
sistemi, Teknoloji, STK, Hükümet, Din, Endüstri
MEZOSİSTEM
Okul, öğretmen, sosyal çevre, fiziksel çevre, sağlık ocağı
MİKROSİSTEM
Aile, akranlar, komşular
İNSAN
Genetik faktörler, cinsiyet,
mizaç
Arkadaşlar
%5/10
Öğrencinin
Doğuştan Sahip
Olduğu
(Genetik,Kişilik,
Aile, vb)
%50
META-MAKRO
SİSTEM
MAKRO
SİSTEM
EXO
SİSTEM
MESO
SİSTEM
Okul ve Müdür
%5-10 Ev
%5-10
Öğretmen
%30
MİKRO
SİSTEM
HATTİE: ÖĞRENCİLERİN
AKADEMİK PERFORMANSINI EN
ÇOK ETKİLEYEN FAKTÖLER
Arkadaşlar
Okul ve
%5-10
Müdür
%5-10
Öğrencinin
Doğuştan
Sahip Olduğu
(Genetik,Kişili
k, Aile, vb)
%50
Ev
%5-10
Öğretmen
%30
Etnik barış
Dini okullar
Refah politikaları
Uyuşturucu
“MEB Yasa Tasarısı” olarak bilinen “Millî Eğitim Temel Kanunu
“Sınav” Dersaneler makrosistemimizi oluşturan kültürde kabul görmektedir.
Yasal değişikliklerinin çoğunun ekzosistem katmanında yer aldığı, bunun dışındaki
sistemlerin ve etkileşimlerin sürece dahil edilmediği görülmektedir.
Birçok çocuğun mikrosisteminde yer alan dershanelerin kapatılması ya da dönüştürülmesi
ile ilgili yasada yer alan maddeler ekzosistemde yapılan düzenlemelerdir.
Ancak, yansımaları sadece bu iki sistemle sınırlı kalmayacak; çocuğun kendisinde, ailesinde,
öğretmenlerinde, arkadaş çevresinde, okulunda, yaşadığı çevrede de görülecektir.
Sınav kaygısı. Ailelerin hissettiği baskı, Öğretmenler üzerindeki baskı, (mikrosistem,
mezosistem).
Dershanelerde çalışan 50000 öğretmenin kariyerleri ile ilgili belirsizliğe sürüklenmesi aile
huzurunu, dolayısı ile toplum refahını etkileyebilir (mikrosistem, makrosistem).
Bu durum, istihdam ile ilgili problemleri de beraberinde getirecektir (egzosistem,
makrosistem).
Durum Çalışması: FORM I
9. sınıf öğrencisi Cenk potansiyel sahibi, fakat notları zayıf olan düzgün bir gençtir. Pasaklı
ve derslerde uyukluyor.
Biyo-ekolojik sisteme göre öğrencinin durumu nasıl değerlendirilebilir?
FORM I:
Mikrosistem





Ebeveynler ne kadar ilgili?
Ailenin gelir düzeyi?
Kardeşler?
Takım sporu yapıyor mu?
Müfredat dışı aktivite yapıyor mu? Hobisi var mı?
Mezosistem



Öğrencinin mikro sistemi öğretmeniyle ilişkisini nasıl etkiliyor?
Öğrencinin mikrosistemi okuldaki performansını nasıl etkiliyor?
Öğrencinin mikro sistemindeki diğer insanlarla (örn:ebeveyn, akran, kardeş)
etkileşimini geliştirmesine nasıl yardımcı olursunuz?
Egzosistem

Milli Eğitim politikası öğrencilerinizle etkileşiminizi nasıl etkiliyor?

Öğrencinin okul dışındaki, içinde olduğu topluluğun durumu nasıl?

Nerede yaşıyorlar? Ev kira mı? Kendilerinin mi?
Makrosistem

Bir öğrencinin hangi coğrafi bölgeden geldiği sınıf içindeki performansını ve
etkileşimlerini nasıl etkiliyor?

Öğrenci ne tarz müzikler dinliyor?

Öğrenci hangi TV programlarını izliyor?

Öğrencinin ünlülerden rol modelleri kim?

Kendini nasıl ifade ediyor (giyinme tarzı, sosyal grup)
META-MAKRO SİSTEM
Global ekonomi, Uluslararası ilişkiler, Uluslararası kurumlar,
Evrensel kültür, Hakim uygarlık
MAKROSİSTEM
Politik rejim, Savunma, Sosyo-ekonomik politikalar, Uluslararası
ilişkiler, Kültür, ideoloji, Politik istikrar, İnançlar, Gelenekler
EXOSİSTEM
Geniş aile, Kamu hizmetleri, Kitle iletişim araçları, Eğitim
sistemi, Teknoloji, STK, Hükümet, Din, Endüstri
MEZOSİSTEM
Okul, öğretmen, sosyal çevre, fiziksel çevre, sağlık ocağı
PISA
İbrahim
Hakkı
Teknoloji
Auguste
Comte,
Hangi
nesil?
4+4+4
TEOG
Matem
atik 100
MİKROSİSTEM
Aile, akranlar, komşular
İNSAN
Genetik faktörler, cinsiyet,
mizaç
Zeka
Testi

similar documents