Přídavná jména

Report
Přídavná jména přivlastňovací
1
Jel jsem na výlet s Petrovým bratrem. Slyšel jsem o
Janiných starostech. Okolo malých dědečkových
stromečků chodíme opatrně. K tatínkovým věcem se
nepřibližoval.
Vyhledej př. jména

tvrdá

měkká

přivlastňovací



tvrdá – malých
měkká –
přivlastňovací –
Petrovým, Janiných,
dědečkových,
tatínkovým
2
Přídavná jména přivlastňovací
Ptáme se ČÍ?
Tvoříme od názvů
osob
maminka – maminčin
David – Davidův
ředitel – ředitelův
vzory
– otcův (otcova,
otcovo)
– matčin (matčina,
matčino)
Máme v sešitě Přehled
3
Př. jm. přivlastňovací







i-y v koncovce se řídí podle vzoru mladý
o Matějov…ch synech
mladých – Matějových
s učitelov…m… radami
mladými – učitelovými
bez hercov…ch úspěchů
bez mladých – bez hercových
4
Př. jm. přivlastňovací
i-y v koncovce se řídí podle vzoru
mladý
o Matějových (mladých) synech
s učitelovými (mladými) radami
5
ovi x ovy?
1. zjistíme, zda je to podstatné
nebo přídavné jméno
 na přídavná jména se ptáme čí?
 na podstatná jména se nemůžeme
zeptat čí? (ptáme se komu, o
kom)
6
ovi x ovy?
Nejdříve zjistíme, zda je to podstatné
nebo přídavné jméno

na přídavná jména se ptáme čí?

na podstatná jména se nemůžeme
zeptat čí? (ptáme se komu, o kom)
Máme v sešitě Přehled
7
Urči, zda podtržená slova jsou
přídavná nebo podstatná jména:
jde k tatínkovi
tatínkovi přátelé
jde k tatínkovi
půjčím to Milanovi
podstatná jména
půjčím to Milanovi
Milanovi psi
Jirkovi králíci
tatínkovi přátelé
Milanovi psi
Jirkovi králíci
přídavná jména
8
Podst. jména: jen koncovka OVI

k dědovi, o bratrovi, o Otovi
9
Podstatná jména:
jen koncovka OVI
k dědovi, o bratrovi
Máme v sešitě Přehled
10
Přídavná jména:


OVI – jen 1. a 5. pád rodu muž.
životného (jakmile není splněna
jedna podmínka, píšeme OVY)
pomáháme si TI
11








přijdou tatínkovi kamarádi
(TI kamarádi) – 1. pád r. muž. živ.
přijdou tatínkovy sestry
(TY sestry) – r. ženský
viděl tatínkovy kamarády
(TY kamarády) – 4.pád
přinesl mi dědečkovy fotografie
(TY fotografie) – r. ž.
12
Přídavná jména:
OVI – pomáháme si TI
jen 1. a 5. pád rodu muž. životného






přijdou tatínkovi kamarádi
(TI kamarádi) – 1. pád r. muž. živ.
přijdou tatínkovy sestry
(TY sestry) – r. ženský
viděl tatínkovy kamarády
(TY kamarády) – 4.pád
Máme v sešitě Přehled
13
V dalším textu jsou jen přídavná
jména přivlastňovací. Doplň i – y:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dědečkov… brýle
jsou tady.
Znám Otov.. syny.
Nám se líbí Pavlov…
vlasy.
Přijdou Zdeňkov…
rodiče.
Zpěvákov… fanoušci
dlouho tleskali.
Zpěvákov… písně se
líbily všem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dědečkovy brýle jsou
tady.
Znám Otovy syny.
Nám se líbí Pavlovy
vlasy.
Přijdou Zdeňkovi
rodiče.
Zpěvákovi fanoušci
dlouho tleskali.
Zpěvákovy písně se
líbily všem.
14

similar documents