PM proces: fasering, mijlpalen, plateaus

Report
PM proces: fasering, mijlpalen, plateaus
Project Initiatie Dossier
PID
Fase 1
Initiatie
Fase 2
Definitie
Uitleg en PMP,
groep
Business case
vaststellen Eisen
Fase 3
Roll Out
Project Close
RO
PC
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Ontwerp
Voorbereiding
Realisatie
Nazorg en evaluatie
Ontwerp
Detailplan
Test
Acceptatie
Mensen en middelen
Ingericht project omgeving
Pilots
Goedgekeurd resultaten
Opleiden/trainen
Ingericht Functioneel Beheer
Uitrollen
Afhandelen restpunten
Archivering
Decharge project
Overdracht aan lijn
Maandelijkse vergadering stuurgroep
Twee-wekelijk overleg projectgroep
Inregelen after sales of functioneel beheer
P1: Visie2pilots
P1: Visie2pilots
P1: Visie2pilots
P2:Basisplatform
P3: <6 Opl/diensten
P4:Alle Opl/diensten
P=Plateaus

similar documents