Det grønne og hel elektroniske energiselskapet e20 ved

Report
e20 - Det papirløse energiselskap
-Trust ID
-Trust Sign
-Trust Archive
- eFaktura B2C
- AvtaleGiro
- PVU
Karl-Anders Følstad, e20
Morten Pettersen, IntegrasjonsPartner
Nytt konsept i
strømmarkedet
•
•
•
•
Bevisstgjøring: Strømkostnad = volum x pris
– At du skal ha en rimelig strømpris er en selvfølge
– Du sparer mye mer ved å gjøre noe med forbruket.
e20 hjelper deg med å redusere strømforbruket
Papirløs, unik, elektronisk løsning i samarbeid med Nets
Miljøvennlig: om alle norske husholdninger reduserer
forbruket med 20% så tilsvarer det 15 Alta kraftverk
eller 8 mrd kroner pr år
Fredrikstad Energi er største eier i e20
Papirløs avtaleinngåelse
Fortell oss hvem du er
Personnummer
BankID: kode+passord
Kode + passord
Automatisk datafangst
BankID - Authentisering 
Nubix - målerdatabase
Innlogging med BankID har nå gitt oss….
Bekreft resultat - legg til…
Ditt navn og adresse
Målerpunktets adresse
Målerpunkt-ID og nettleverandør
Bekreft eller
registrer alternativt
målerpunkt manuelt
reg. målerstand
reg. e-post
reg. telefon
Bekreft og gå til signering
”e-signatur” på 1 -2 -3
1
2
Signatur, arkiv, KIS
BankID - Signatur 
KIS - kundeinformasjonssystem
Kunde og avtale registrert – uten administrasjon! – Nå til
PVU – aldri en papirfaktura
PVU – påmelding via utsteder
Identifikasjon, fakturaavtale
Bekreft fakturaavtale
Fullført ”blomst”
BankID - Signatur 
KIS - kundeinformasjonssystem
- 100 % selvbetjening – ingen administrasjon
- Sikkerhet og gyldig signatur – uten penn og papir
-Aldri en papirfaktura
Om oss
EDI
Forretnings
system
m. flere.
- Ordre
- ordrebekreftelse
- pakkseddel
- kontroll
- lagerstatus
- faktura
Bransjeløsninger
Takk for oppmerksomheten
IntegrasjonsPartner BITS AS
Stabburveien 18
1616 Fredrikstad
Noen av våre 500 kunder
[email protected]
Morten Pettersen
Daglig leder
Mobil: 928 50 936
E-post: [email protected]
”Vi har integrasjonsløsninger for eFAKTURA B2B og B2C”
”Spør oss om eFaktura til det offentlige”
”Webshop og nettløsninger med Trust Solutions”

similar documents