Välkommen Maria Johansson IT Evangelist Michael Anderberg IT Evangelist Kommande evenemang IT Forum Barcelona 15-17 november www.mseventseurope.com/msitforum/05/pre/con tent Chattar varje månad www.microsoft.com/sverige/technet/chattar.asp 4 november: Deployment & SMS SQL Server Roadshow www.cornerstone.se/technetlabs Säkerhetslabbar www.truesec.se/events/labtour/

Report
Välkommen
Maria Johansson
IT Evangelist
Michael Anderberg
IT Evangelist
Kommande evenemang
IT Forum Barcelona 15-17 november
www.mseventseurope.com/msitforum/05/pre/con
tent
Chattar varje månad
www.microsoft.com/sverige/technet/chattar.asp
4 november: Deployment & SMS
SQL Server Roadshow
www.cornerstone.se/technetlabs
Säkerhetslabbar
www.truesec.se/events/labtour/
Uppföljning
Presentationer
http://blogs.technet.com/mariaj
http://blogs.technet.com/michand
Utvärderingar
Communities
www.itproffs.se
www.sqlug.se
SQL Server 2005
Maria Johansson
IT Pro Evangelist
SQL Server 2005
Lanseras 22 november i Stockholm
Fokusområden
Effektivare administration
Utvecklarproduktivitet
Business Intelligence
Integration med Visual Studio
Versioner
Enterprise
Standard
Workgroup
Express
Agenda
Tillgänglighetslösningar
Databasspegling
Klustring
Database Snapshot
Peer-to-peer replikering
Migrering/Uppgradering
Tillgänglighetsfaktorer
• Arbetsdag/Tidszoner
• Affärsprocesser
• Krav från användare och ledning
Tillgänglighetslösningar
Hårdvara
Tillgänglig
Databas
Applications
Applikationer
DBMS
Problem: Databasen går ner
Hårdvaran orsakar
Användare orsakar
Naturkatastrof
Problem: Applikationsfel
Modifiera data av misstag
Lagrad procedur orsakar fel
Exekverade uttryck
Koppling till fel DB
Problem: Samtidighet
Databas
Att behöva vänta på operationer
Göra förändringar mot datastrukturer
Failoverklustring
Åtta noder
~20 sekunder
för failover
Ingen committad
dataförlust
Klustrad
databas
Stöd för fler
SQL-tjänster
Implementera klustring
Privat
nätverk
Virtuell
Server
Delad Disk
Array
Klustrade
Servrar
Klienter
Effektivt men dyrt
Databasspegling
Mindre än 3
sekunder
Omdirigering av
klienter
Ingen committad
dataförlust
Max en spegel
per databas
Databasspegling Hårdvara
Inga
avståndsbegränsningar
Ingen speciell hårdvara
Spegling med automatisk failover
Spegelserver
Primär
Server
Klienter
Vittne
Spegelserver
Primär
Server
Peer-to-Peer Replikering
Erbjuder Hot
Standby
En tabell eller
hela databasen
Inga avståndsbegränsningar
Viss dataförlust
Ingen
konflikthantering
Feltolerans
Stockholm
Los Angeles
Taiwan
Lastbalansering
Läs / Skriv
Lastbalansering
Replikering
Läsa
Skriva
Applikationsserver
Read-Only
Lastbalansering
Applikationsserver
Topologier
A
B
C
A
B
C
D
Database Snapshots
Håller historisk data
• För rapporter
Skyddar data mot
• Administrativa fel
SQL Server 2005
Enterprise Edition
• Användarfel
Hur fungerar det?
30% kopierat
Oallokerat
Orginaldata
Uppdaterad data
Läsoperation på
snapshot
Databaskälla
Snapshot
Page
Page
Hur fungerar det?
80% kopierat
Oallokerat
Orginaldata
Uppdaterad data
Läsoperation på
snapshot
Databaskälla
Snapshot
Page
Page
Användningsområden
Spegling för rapportering
Återställ från administrativa fel
Ögonblicksrapportering
Skydda mot applikation- eller
användarfel
Demo
Database Snapshots
Snapshot Isolation Level
Databas
TempDB
Kopia av datat vid transaktionens början
Tillåter läsning av committad data
Läsare blockerar inte läsare eller skrivare
-SELECT använder versionshantering på radnivå
Demo
Låsningar i Activity Monitor
Uppgradering/Migrering
Uppgradering
Uppdaterar en befintlig installation men
behåller användardata
Instansnamnen är samma
Automatiserad process
Migrering
Startar med en ny installation
Ny och gammal instans sida vid sida
Objekt kopieras från den gamla till den nya
instansen
Till största del en manuell process
Uppgradering vs. Migrering
Före
Efter
SQL Server 2005
Instans: foo
SQL Server 7.0/2000
Instans: foo
Uppgradering
Migrering
Upgradera
SQL Server 7.0/2000
Instans: foo
SQL Server 7.0/2000
Instans: foo
SQL Server 2005
Instans: bar
Vad kan uppgraderas/migreras?
Versioner
SQL Server 7.0 (senaste service pack)
SQL Server 2000 (senaste service pack)
Komponenter
Databasmotorn
Analysis Services
Reporting Services
Notification Services
Data Transformation Services -> Integration Services
Versioner
Desktop, Workgroup, Personal, Standard, Developer, Enterprise
Plattformar
32-bit & 64-bit
Språk
Alla SQL Server 7.0 och SQL Server 2000 språk
Migrering + & Fördelar
Migrering ger mer detaljerad kontroll över
processen
Att ha nya och gamla instanser sida vid sida
hjälper till med test och verifiering
Gamla instanser är online under migrering
Nackdelar
Kan kräva ny eller extra hårdvara
Applikationer måste omdirigeras till den nya
instansen
Uppgradering + & Fördelar
Enklare, snabbare för mindre system
Kräver ingen extra hårdvara
Applikationer pekar fortfarande mot gamla
instanser
Nackdelar
Mindre detaljerad kontroll över processen
Instanser är offline under delar av
uppgraderingen
Inte Best Practices för alla komponenter
AS-kuber rekommenderas att migreras
Upgrade Advisor Tool
Förenklar uppgraderingen till SQL Server 2005
Undviker överraskningar under eller efter
uppgradering
Analyserar SQL Server 2000 och SQL 7.0
instanser
Stöder alla komponenter
Analyserar servrar, scripts och filer
Genererar rapport med upptäckta problem
Presenterar guider när problem måste rättas till
Länkar till dokumentation för mer information
Demo
Upgrade advisor
Verktyg för uppgradering
Setup utför uppgradering för
Database Engine
Analysis Services
Reporting Services
Verktyg för migrering
Guide för migrering
Analysis Services
DTS till Integration Services
Flera migreringstekniker för databasmotorn
Detach/Attach
Backup/Restore
Copy Database Wizard, DTS
Manuella script
Specifika konfigurationsverktyg för migrering
Reporting Services
Notification Services
Data Transformation Services
DTS-paket kan köras parallellt med SSIS
Utnyttjar ej nya funktioner
Paket kan migreras till SSIS med DTS
Migration Wizard
Migration Wizard kopierar DTS-paket och
återskapar dem i SSIS
Gamla paket behålls oförändrade
En del paket kommer behöva skrivas om
SQL Server Migration Assistant
Migrerar från Oracle till SQL Server
Oracle 8 och senare
SQL Server 2000 & 2005
Automatiserar processen
80% mindre manuellt jobb
Laddas ner gratis på
http://www.microsoft.com/sql/migration
Databasmigrering
Bedöma
migrationsprojekt
Migrera schema
och affärslogik
Migrera data
Testa konverterad
databas
Konvertera
applikation
Testa, integrera och
produktionssätt
Databasmigrering med SSMA
Migration Analyzer
Bedöma
migrationsprojekt
Schema Migrator
Migrera schema
och affärslogik
Data Migrator
Migration Tester (SQL 2005)
Migrera data
Testa konverterad
databas
Konvertera
applikation
Testa, integrera och
produktionssätt
Sammanfattning
Tillgänglighetslösningar för hot standby
Klustring
Databasspegling
Peer-to-peer replikering
Database Snapshot
Snapshot Isolation
Migrering/Uppgradering
Upgrade Advsor Tool
SQL Server Migration Assistant
[email protected]

similar documents