layouts

Report
‫עירן דנן‬
‫מבוא‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬בפלטפורמת אנדרואיד ישנו אוסף של אובייקטי ‪ View‬שמשמשים‬
‫כ"מיכלים" לרכיבים אחרים‪.‬‬
‫‪ ‬המיכלים האלו נראים ‪.Layout Managers‬‬
‫‪ ‬כל ‪ Layout Manager‬מנהל את הרכיבים שהוא מכיל באופן‬
‫אחר‪ ,‬מבחינת מיקום וגודל‪.‬‬
LinearLayout

,‫ המיכל הזה מארגן את הרכיבים שהוא מכיל אחד אחרי השני‬
.‫ שלו‬orientation ‫ בהתאם לערך השדה‬,‫בצורה אופקית או אנכית‬
:LinearLayout ‫ דוגמא להגדרת‬
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:orientation="horizontal"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content">
<TextView android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="First Name:" />
<TextView android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text=“Almoni" />
</LinearLayout>
‫‪weight‬‬
‫‪‬‬
‫‪ – Weight ‬משקל‪ ,‬היא תכונה המשפיעה על כמות המקום שיקבל‬
‫רכיב מסוים מתוך המקום הפנוי‪ ,‬במקרה שיש מקום פנוי‪ .‬המשקל‬
‫הוא הגורם בו גודל הרכיב יוכפל כאשר גודל החלון גדול מסכום‬
‫גודלי ילדיו‪.‬‬
‫‪gravity‬‬
‫‪‬‬
‫‪ – gravity ‬כשמה כן היא‪ ,‬מדמה כח משיכה‪ Gravity .‬בתוך רכיב‬
‫מסוים תקבע את מיקום כל בניו‪ ,‬כלומר את הנטייה של כל בניו‬
‫למעלה למטה או לצדדים‪.‬‬
‫‪TableLayout‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬ה‪ TableLayout‬מסדר את הרכיבים שהוא מכיל בשורות‬
‫ועמודות‪ .‬שורה במיכל היא גם כן מיכל‪ ,‬מסוג ‪.TableRow‬‬
‫‪ ‬תכונת מספר העמודות נקבע לפי מספר העמודות המקסימלי בכל‬
‫שורה שהיא‪.‬‬
‫‪ ‬ה‪ TableLayout‬יכול להכיל גם רכיבים שאינם ‪,TableRow‬‬
‫ובמקרה זה הרכיבים נפרסים לאורך כל השורה‪.‬‬
TableLayout

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TableLayout android:id="@+id/TableLayout01" android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
<TableRow android:id="@+id/TableRow01" android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content">
<Button android:id="@+id/Button01" android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content" android:text=“knock knock">
</Button>
<TextView android:id="@+id/TextView01" android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content" android:text=“who’s there">
</TextView>
</TableRow>
<TableRow android:id="@+id/TableRow02" android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content">
<Button android:id="@+id/Button02" android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content" android:text=“boo. Boo who?">
</Button>
<TextView android:id="@+id/TextView02" android:layout_height="wrap_content"
android:text=“cry baby" android:layout_width="fill_parent">
</TextView>
</TableRow>
</TableLayout>
‫‪Padding‬‬
‫‪‬‬
‫‪ – Padding ‬ריפוד‪ ,‬היא התכונה הקובעת כמה מרווח יהיה בין‬
‫תוכן הרכיב – או ה ‪ – Layout‬לבין גבולותיו‪ .‬אפשר לבחור את‬
‫כיוון הריפוד – למעלה‪ ,‬למטה‪ ,‬ימין‪ ,‬שמאל או הכל‪ .‬כמו כן ניתן‬
‫לבחור את יחידת המרחק‪ ,‬כלומר פיקסלים ‪ ,px -‬אינצ'ים – ‪in‬‬
‫‪,‬מילימטרים – ‪ mm‬או יחידות מרחק סטנדרטיות של ‪Android‬‬
‫שנקראות ‪.dip‬‬
‫‪ Dip ‬הינן יחידות מרחק יחסיות‪ .‬לכל מסך‪ ,‬בלי קשר לגודלו‪ ,‬יש‬
‫‪ 160 dip‬לרוחב‪.‬‬
‫‪RelativeLayout‬‬
‫‪‬‬
‫המיכל הזה מאפשר לנו לסדר רכיבים אחד ביחס כלשהו לשני‪ ,‬בעזרת‬
‫השדות ‪:‬‬
‫‪ - layout_alignParentTop ‬קובע אם הרכיב הנתון יהיה בראש‬
‫המיכל‪.‬‬
‫‪ – layout_below ‬קובע מתחת לאיזה רכיב ימצא הרכיב הנוכחי‪.‬‬
‫‪ ‬בדומה ישנם ‪.layout_toRightOf ,layout_toLeftOf‬‬
RelativeLayout

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent"
android:background="@drawable/yellow" android:padding="6px" >
<TextView android:id="@+id/labeltext" android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content" android:text="Enter Your Name:" />
<EditText android:id="@+id/enteredtext" android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"android:layout_below="@id/labeltext"
android:layout_marginTop="10px"/>
<Button android:id="@+id/submit_bt" android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content" android:layout_below="@id/enteredtext"
android:layout_alignParentRight="true" android:layout_marginLeft="12px"
android:layout_marginTop="8px" android:text="Submit" />
<Button android:layout_width="wrap_content" android:id="@+id/cancel_bt"
android:layout_height="wrap_content" android:layout_toLeftOf="@id/submit_bt"
android:layout_alignTop="@id/submit_bt" android:text="Cancel" />
</RelativeLayout>
‫‪AbsoluteLayout‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬זהו מיכל בו נשתמש אם אנחנו מעוניינים לציין את מיקומו‬
‫המדויק של כל רכיב בתוך המיכל שלנו‪ .‬כלומר לכל רכיב ניתן ערך‬
‫‪ X‬וערך ‪ Y‬בו הוא ימצא‪.‬‬
‫‪FrameLayout‬‬
‫‪‬‬
‫‪ FrameLayout ‬הינו מיכל שעוצב בכדי להכיל רכיב אחד בלבד‪.‬‬
‫השימוש בו לריבוי רכיבים אינו מומלץ‪.‬‬
‫‪ ‬שימוש במיכל זה מומלץ כאשר יש לנו כמה רכיבים גרפיים ביניהם‬
‫אנו רוצים להחליף עבור אירוע כלשהו‪ .‬ילדי המיכל – הרכיבים‬
‫שבו – מנוהלים במחסנית (בניגוד לעץ‪ ,‬כמו בשאר המיכלים)‪.‬‬
‫‪ ‬גודל המיכל יהיה גודל הילד הגדול ביותר שלו‪.‬‬
‫‪TabLayout‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬זהו מיכל המאפשר לנו להציג כמה טאבים‪ ,‬כאשר כל אחד יכול‬
‫להציג מסך שונה‪ ,‬בין אם ‪ View‬שונה או אפילו ‪ Activity‬שונה‪.‬‬
‫‪ ‬כאשר טאב נלחץ מוחלף תוכן המסך שמעל הטאבים בהתאמה‪.‬‬
‫‪ ‬תוכן הטאבים מוצג ב‪.FrameLayout‬‬
‫‪ ‬שורת הטאבים – שיכולה להיות מוצגת למטה או למעלה –‬
‫מנוהלת ע"י אובייקט ‪ .TabWidget‬הטאבים יכולים להכיל‬
‫טקסט ותמונות‪.‬‬
‫*דוגמאות קוד לכל המיכלים מצורפות באתר‪.‬‬

similar documents