Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post

Report
Afsendersystemer
Sådan sendes post til Digital Post
Lars Sommer – [email protected]
Kommunernes Landsforening
Anders Krabbe Møller – [email protected]
Digitaliseringsstyrelsen
Afsendersystemer - overblik
• Når et brevdannende system har fået tilknyttet et
afsendersystem, skal dette tilsluttes Digital Post.
Dette sker ved:
– at leverandøren af afsendersystemet åbner en
forbindelse til Digital Post via de snitflader som e-Boks
stiller til rådighed
– afsendersystemet bliver oprettet og konfigureret i
Administrationsportalen. Dette omfatter:
• Oprettelse af selve afsendersystemet
• Oprettelse af mindst ét materiale
• Oprettelse af en tilmeldingsgruppe
Centrale begreber
Begreb
Brevdannende system
Afsendersystem
Forklaring
Et system der danner breve. Er typisk: Word, ESDH og fagsystemer
Fagsystem
Et system der er i stand til at sende breve til Digital Post. Er typisk
”fjernprintsystemer” (output management) eller e-mail systemer
Tilmeldingsgruppe
Når en slutbruger tilslutter sig forskellige forsendelser i Digital Post, gør
vedkommende det via tilmeldingsgrupper. I praksis kan man i dag kun
tilmelde sig alle offentlige tilmeldingsgrupper under ét via ”tilmeld alt”,
men teknisk set er det stadig individuelle tilmeldingsgrupper som borgerne
og virksomheder tilmeldes.
Materiale
Under alle tilmeldingsgrupper, men skjult for borgerne, ligger der
ét eller flere materialer.
Til højre kan man se hvad borgere og virksomheder får vist i Digital Post, til venstre
de tilsvarende tilmeldingsgrupper som de ser ud i Administrationsportalen.
Sådan virker det trin for trin
• Et brevdannende (løn)system har generet en
”lønspecifikation” og ønsker at sende til et
CPR ”111111-1111” i Digital Post.
• Lønsystemet kontakter et ”Afsendersystem A”.
• Afsendersystem A kontakter nu Digital Post og
spørger – ”kan du genkende mig og vil du
godkende at jeg taler med dig”?
Sådan virker det trin for trin
• Digital Post tjekker om der er lavet en
registrering af Afsendersystem A i
Administrationsportalen
• Hvis ja, tjekkes det certifikat, der er uploadet i
konfigureringen af Afsendersystem A:
– Først tjekkes om certifikatet er udløbet. Hvis ja
afvises kommunikationen. Hvis nej…
– tjekkes om det matcher det certifikat som er
installeret i Afsendersystem A. Hvis ja kan der
etableres kommunikation.
Sådan virker det trin for trin
• Afsendersystem A laver en forespørgsel til Digital Posts
tilmeldingsliste.
• Til brevtypen ”lønspecifikation” har leverandøren af
afsendersystem A knyttet et ID (f.eks. ”123”). Dette ID
svarer til det ID (”123”) der er knyttet til et specifikt
materiale ”lønspecifikation”.
• Afsendersystem A tjekker om det pågældende CPR
”111111-1111” har tilmeldt sig materiale ID’et
”lønspecifikation”:
– Hvis nej kan lønspecifikationen ikke sendes til Digital Post.
– Hvis ja sendes lønspecifikationen til det pågældende CPRs
indbakke i Digital Post.
Afsendersystemer i Adm. portalen
• Der er tre måder at man kan oprette et
afsendersystem i Digital Post
Administrationsportalen:
1. Den letteste og mest sikre måde at oprette et
afsendersystem er hvis leverandøren og e-Boks
gør dette i fællesskab
2. Tilslut et ”Standardafsendersystem”
3. Tilslut ”eget” afsendersystem fra bunden
Afsendersystemer i Adm. portalen
• Hvis du selv opretter et eget systemet skal du
igennem følgende trin i
administrationsportalen:
1. Opret et afsendersystem
2. Opret et materiale
3. Opret en tilmeldingsgruppe
4. Tilknyt materiale til tilmeldingsgruppen
Opret et afsendersystem
Sæt ALTID flueben her! Gør du ikke
det vil du ikke kunne fremsøge
meddelelser
Sørg for at det er leverandøren
der leverer et certifikat så
dette er det samme på tværs
af kunder og at leverandøren
er ansvarlig for at certifikatet
bliver fornyet!
Opret en tilmeldingsgruppe
Sæt ALDRIG flueben her
Opret et materiale
• Du skal igennem følgende trin for at oprette et
materiale:
– Materiale
– Leverandør
– System
– Svarmulighed
– Godkendelse
Vælg altid ”meddelelse” med
mindre at du er ved at oprette et
materiale til et system der sender
NemSMSer
Overvej at fjerne fluebenet her. I
mange tilfælde giver
”materialenavn” ingen som helst
værdi for slutbrugeren
Dette er stærkt misvisende. Det er
IKKE nødvendigt at vælge et emne
for at en meddelelse kan besvares.
Dette kan styres via DKALmetadatafilen. Som hovedregel
bør man IKKE indsætte et emne
her.
Tilknyt materiale til tilmeldingsgruppen
• Du nu tilknytte materialet til
tilmeldingsgruppen. Dette gøres her:
Særlige opmærksomhedspunkter
• Sørg for at oprette jeres sikre e-mail system som
myndighedens standardsystem – I kan IKKE
benytte ”simpelt retursvar” hvis i ikke har
udpeget e-mail systemet som standard
• Hvis et system skal kunne sende til både borgere
og virksomheder skal der oprettes:
– En tilmeldingsgruppe til både borgere og
virksomheder
– Det skal være samme materiale (materiale ID) der er
knyttet til begge tilmeldingsgrupper
Sådan ser det ud
Med foranstillet materiale navn
Uden foranstillet materiale navn
Øvelse
• I arbejder sammen. Mindst to. En kan åbne en vejledning en anden
Administrationsportalen
•
•
•
•
Første øvelse: Opret et afsendersystem
Anden øvelse: Opret et materiale
Tredje øvelse: Opret en tilmeldingsgruppe
Fjerde øvelse: Knyt materiale og tilmeldingsgruppe sammen
• Annuller oprettelse før i gemmer
• Relevant vejledning: Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post
• I finder den her: www.DIGST.dk / Digital Post / Kom godt i gang / Løsninger
og Teknik / Digital Post / Vejledninger

similar documents