Resourses - Biztalkusergroup.se

Report
<Disclaimer>
Jag avser inte att ljuga, med det jag säger
är inte nödvändigtvis sant
</Disclaimer>
Richardson’s Maturity Model *
Level 4 – Hypermedia
Level 3 – HTTP Verbs
Level 2 - Resourses
Level 1 - POX
*Developed by Leonard Richardson
Källa: http://martinfowler.com/articles/richardsonMaturityModel.html
Level 4 – Hypermedia
Level 3 – HTTP Verbs
Level 2 - Resourses
Level 1 - POX
Level 4 – Hypermedia
Level 3 – HTTP Verbs
Level 2 - Resourses
Level 1 - POX
Level 4 – Hypermedia
Level 3 – HTTP Verbs
Level 2 - Resourses
Level 1 - POX
<Person>
<id>16</id>
<FirstName>Mikael</FirstName>
<LastName>Håkansson</LastName>
<Children>
<Person>
<id>20</id>
<FirstName>Linus</FirstName>
<LastName>Håkansson</LastName>
</Person>
<Person>
<id>21</id>
<FirstName>Pontus</FirstName>
<LastName>Håkansson</LastName>
</Person>
<Person>
<id>22</id>
<FirstName>Matilda</FirstName>
<LastName>Håkansson</LastName>
</Person>
</Children>
</Person>
<Person>
<id href="Person(16)">16</id>
<FirstName>Mikael</FirstName>
<LastName>Håkansson</LastName>
<Children href="Person(16)/Children"/>
</Person>
<Persons>
<Person>
<id href="Person(20)">20</id>
<FirstName>Linus</FirstName>
<LastName>Håkansson</LastName>
</Person>
<Person>
<id href="Person(21)">21</id>
<FirstName>Pontus</FirstName>
<LastName>Håkansson</LastName>
</Person>
<Person>
<id href="Person(22)">22</id>
<FirstName>Matilda</FirstName>
<LastName>Håkansson</LastName>
</Person>
</Persons>
http://services.odata.org/Northwind/Northwind.svc
Level 4 – Hypermedia
Level 3 – HTTP Verbs
Level 2 - Resourses
Level 1 - POX

similar documents