Huang he

Report
Samhället växte upp runt området
Huang He 6000 år f.kr.
HUANG HE

Det fanns mycket bra
områden att odla och plantera
och det fanns stora områden
HUANG HE
det fanns olika slags jobb
t.ex odling och ta hand om
boskapen
HUANG HE
dom gjorde silkesmasker
och lärde sig framställa silke
till sidentyger
HUANG HE
 det var för att många
som flyttade dit för det
fanns jobb
HUANG HE
 Karta över samhället

similar documents