Elazığ Kentleşme (Yapı) Sektör Sunumu

Report
ELAZIĞ
KENTLEŞME (YAPI)
SEKTÖRÜ
Eylül 2014
Global Yapı Sektörü Trendleri
Türkiye Yapı Sektörü
Elazığ ve Yapı Sektörü
Demografik gelişmeler, global yapı sektörünün şekillenmesindeki
en önemli etkendir.
o 2050 yılında dünyada 9 milyar insan
• Batı dünyasında yaşayan 1.2 milyar insan sayısı sabit kalacak
• Büyüme gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanacak.
• Her yıl 76 mio nüfus artışının yarısı 6 ülke kaynaklı: Hindistan (22%), Çin (11%), Bangladeş, Endonezya, Nijerya ve
Pakistan (4%’er).
o 2050 yılına kadar 51 ülkede azalan nüfuslar
• Nüfusunun 20%’sinden fazlasını kaybedecek 10 ülkenin yarısı Karadeniz ülkeleri; Rusya 31 mio, Ukrayna 20 mio,
Romanya 5 mio, Bulgaristan 3 mio ve Gürcistan 1 mio nüfus kaybına uğrayacak. Bu ülkelerin göç almak üzere açık bir
politika izlemeleri kaçınılmaz olacak.
• AB üyesi İtalya, Polonya ve Almanya toplam 18 mio nüfus kaybına uğrayacak.
o 2050 yılına kadar ortalama yaşam süresinde 10 yıl uzama, 76 yıl
• 65 yaşının üzerindeki nüfusun toplam nüfusa orana 7%’den, 15%’e çıkacak.
• İtalya, İspanya ve Japonya gibi ülkelerin toplam nüfuslarının 1/3’ü 65 yaşının üstünde olacak.
o Büyük kısmı şehirlerde yaşayan toplumlar
• 1950 yılında 10 milyon nüfusu aşan tek şehir New York, bugün 31 şehir 10 mio üzerinde
o Artan uluslararası göç
• 1990 yılında doğduğu ülkenin dışında göçmen olarak yaşayanların sayısı 120 mio iken, bugün bu rakam 180 mio
• Gelişmiş ülkelere, nitelikli insan gücü için cazip göç imkanları
8,7 trilyon USD büyüklüğünde olan (2012) global inşaat sektörünün,
2025 yılında 15 trilyon USD’ye ulaşması beklenmektedir.
15
• Mevcut büyüklüğü ile inşaat sektörü global
ekonomik büyüklüğün %12’sine karşılık
gelmektedir. 2025 yılı rakamı ile, global
ekonominin %13,5’una ulaşması
beklenmektedir. Bu rakam yıllık %4,5
büyümeye karşılık gelmektedir.
• 2025 yılında inşaat sektörünün %25’lik
kısmının sadece Çin tarafından
gerçekleştirilmesi beklenmektedir.
12
8,7
7,2
2010
2012
(*) Global Construction 2025 – Oxford Economics
2020 (T)
2025 (T)
2025 yılına kadar olacak büyümenin %60’lık kısmı Çin, ABD ve
Hindistan kaynaklı olacaktır.
Kuzey Amerika
• 2025 yılına kadar %70 büyüme / 2025 yılına kadar ABD’de 20 mio yeni konut inşa ihtiyacı
Batı Avrupa
• 2025 yılında 2007’ye göre %5 daha küçük pazar / 2025 yılına kadar max. %2 yıllık büyüme
• 2025 yılında İngiltere 315 mil USD, Almanya 342 mil USD
Doğu Avrupa
• Yılda %4,6 büyüme / Türkiye ve Rusya’da yılda %5+ büyüme / Rusya 9. sıradan, 6. sıraya (2025)
Güney
Amerika
• Globalden daha yavaş büyüme (kentleşme yüksek ülkeler) / Brezilya’da yılda %2 büyüme (Olimpiyat
faktörüne rağmen) / Şili ve Kolombiya’da %4, Meksika’da %5 büyüme
• Uygunsuz koşullarda yaşayan 60 mio / Brezilya ve Meksika’da 2025 yılına kadar 27,5 mio yeni konut ihtiyacı
Sub Sahara
• 2025 yılında 1,2 milyar nüfus (%40 artış), kentleşme oranında %70 artış
• Nijerya yılda %8 büyüme / Her yıl 1,5 mio yeni ev inşa ihtiyacı / 2025 yılında 5. en büyük konut pazarı
Katar
• Yılda %10 büyüme ile en hızlı büyüyecek ülke (2022 Dünya Kupası) / 2020 sonrası yavaşlama
Hindistan
• Yılda %7,4 büyüme / 2022 yılında Japonya’nın 3. sıradaki yerini alacak
Güneydoğu
Asya
• Güney Kore yılda %3,5 büyüme / Endonezya yılda %6 büyüme, 10.sıradan, 5. sıraya (2025) / Filipinler ve
Vietnam yılda %5 büyüme
Çin
• 2010 yılında ABD’yi geçip, 1. sıra / Toplam pazarın %18’i / Mevcut %8,5 büyüme yavaşlayarak %6 / Global
pazarın %25’i (2025)
Japonya
• Yılda %1 büyüme (azalan nüfus etkisi)
Avusturalya
• Maden yatırımları çoğunlukla tamamlanıp, işletme dönemine geçildiğinden, mevcut yıllık %4,4 büyüme
(2005 yılında %12) yavaşlayarak %1,3
(*) Global Construction 2025 – Oxford Economics
Global Yapı Sektörü Trendleri
Türkiye Yapı Sektörü
Elazığ ve Yapı Sektörü
Türkiye ekonomisinin büyüdüğü tüm yıllarda (2012 hariç) inşaat
sektörü, GSYH’dan daha fazla büyümüştür.
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
11
12
13
8,8%
2,1%
4,0%
İnşaat Sektörü Büyümesi -17,4% 13,9% 7,8% 14,1% 9,3% 18,5% 5,7% -8,1% -16,1% 18,3% 11,3% 0,6%
7,1%
GSYH Büyümesi
01
02
-5,7% 6,2%
03
04
05
06
07
5,3%
9,4%
8,4%
6,9%
4,7%
GSYH Büyümesi
08
09
10
0,7% -4,8% 9,2%
İnşaat Sektörü Büyümesi
• 2010 yılında %18,3’lik, 2011 yılında %11,3’lük büyümelerin ardından sektör
2012 yılında yavaşlamış, 2013 yılında 2012’ye göre biraz daha hızlanmıştır.
İnşaat sektörünün GSYH içindeki payı %4,5 seviyesindedir, bu oran
son 10 yıl içinde önemli dalgalanmalar göstermemiştir.
Milyar TL
(cari fiyatlar ile)
80
69
70
58
60
50
30
20
37
36
40
46
45
41
62
29
4,4%
4,7%
4,9%
4,7%
05
06
07
08
3,8%
4,2%
4,5%
4,4%
4,4%
09
10
11
12
13
10
0
GSYH İçi Pay
(*) INTES İnşaat Sektör Raporu
İnşaat Sektörü Büyüklüğü
• İnşaat sektörü, ülke
ekonomisinin büyüdüğü
dönemlerde, ülke
ekonomisinden hızlı
büyümekte ancak
ekonominin küçüldüğü
dönemlerde de
ekonomiden hızlı
küçülmektedir.
• Bu durum toplam GSYH
içi payın dengede
kalmasına neden
olmaktadır.
GSYH içi pay göreceli olarak sabit kalmakla birlikte, sektörün
toplam istihdam içi payında istikrarlı bir artış söz konusudur.
8,4%
7,5%
7,8%
7,9%
7,9%
8,6%
8,4%
8,9%
7,0%
İstihdam (mio kişi)
16
05
1
1
1
06
07
Tarım Dışı İstihdam
(*) TUİK
16
16
16
15
08
09
10
İnşaat Sektörü İstihdam
11
2
2
2
1
1
1
18
17
20
19
12
13
İnşaat Sektörü Payı
• Tarım dışı istihdamın
%10’a yakın kısmı inşaat
sektörü tarafından
yapılmaktadır.
• 2005-2013 döneminde
tarım dışı istihdam
rakamı toplamda %27
artarken, inşaat sektörü
istihdam rakamı
toplamda %50 artmıştır.
2013 yılında yeni başlanılan yapı sayısı olarak 2006 yılı değerlerinin
üzerine çıkılmıştır.
Verilen Yapı
Ruhsatlarına Göre
Yeni Konut Sayıları
160
140
20
120
100
15
20
15
80
60
40
99
14
15
13
17
120
92
81
87
79
92
Toplam m2
Alan (mio)
37
46
43
30
30
35
23
30
139
93
90
06
07
74
78
08
09
Konut
104
20
94
10
11
116
129
12
13
Diğer
140
0
06
07
08
09
Konut
10
11
12
13
Diğer
• Büyümenin tetikleyicisi konut sektörü gibi görülse
de, diğer yapıların değere katkısı yüksektir.
• Konut dışı yapıların toplam içi payı, yapı sayısı
olarak %16, değer olarak %26’dır.
(*) TUİK
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
120
Toplam Değer
(milyar TL)
100
32
80
19
60
40
20
28
21
14
17
43
45
43
42
06
07
08
09
17
12
81
62
80
94
0
Konut
10
Diğer
11
12
13
Yapıların birim alan büyüklükleri ve değerleri yıllar itibarı ile
büyümeye devam etmektedir.
200
180
1,6
160
140
1,4
1,2
Yapı Alanı (mio m2)
0,8
100
0,6
Yapı Sayısı (Bin)
0,4
0,2
60
40
0,0
Yapı Değeri (milyar TL)
Ortalama m2 (Bin)
06
20
0
06
(*) TUİK
%107
1,0
120
80
%31
07
08
09
10
11
12
13
07
08
Ortalama Değer (mio TL)
09
10
11
12
13
Konut amaçlı binalarda ortalama daire sayısı artmakta, daire
büyüklükleri benzer seviyelerde kalmaktadır.
m2
Daire Sayısı
160
8,3
155
155
6,2
6,0
150
7,6
155
6,5
151
6,3
7,6
8,0
8
7
151
154
153
6
5
148
145
9
4
140
3
142
2
135
1
130
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Dairelerin Ortalama Büyüklükleri
Bina Başına Ortalama Daire Sayısı
(*) TUİK
2012
2013
Konut dışı yapılarda farklı yapı türleri arasında dengeli bir dağılım
görülmektedir.
Mio m2
50
45
6
Diğer
40
35
10
Sanayi Binaları ve
Depoları
30
25
9
Trafik ve İletişim
Binaları
Ticaret Binaları
20
7
15
Ofis Binaları
10
7
Otel, vb.
5
5
Halka Açık İkamet
Yerleri
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(*) TUİK
Kamu Binaları
Mevcut daire stoğunda kümülatif artış söz konusudur.
2013
2014 (7 Ay)
Konut
Satışı (Bin)
1.157
610
1.El Konut
Satışı (Bin)
529
281
Oran
46%
46%
Daire Sayısı
(Bin)
1000
900
800
• 1.El Satış Kayıtları son 2 yıl için mevcuttur.
• 2 yılın ortalama oranı olan %46 varsayımından hareket
ile geçmiş yılların 1.el satış rakamları tahmin edilmiştir.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 (7 Ay)
(*) TUİK
Konut
Satışı (Bin)
1.El Konut
Satışı (Bin)
427
555
607
708
702
1.157
610
196
255
279
325
322
529
281
700
600
500
400
Oran
Yeni Yapı İzinleri
300
200
100
1. El Daire Satış Tahmini
0
08
46%
46%
09
10
11
12
13
Son 6,5 yıl içinde satılan (1.el ve 2.el birlikte olmak üzere)
dairelerin %50’den fazlası ilk 5 ilde gerçekleşmiştir.
İSTANBUL
ANKARA
İZMİR
ANTALYA
BURSA
DİĞER (76)
İLK 5 İL PAYI
(*) TUİK
2008
103.503
87.087
26.627
24.821
10.244
174.823
59%
2009
2010
2011
2012
2013
2014 (7 Ay)
140.573 153.897 169.015 167.110 234.789
123.678
104.285 106.006 117.908 106.019 137.773
70.336
34.828 39.702 44.876 46.429 72.421
38.028
30.602 31.419
35.451 34.555 59.478
33.379
14.879 19.966 24.092 24.724 40.894
22.287
230.017 256.108 316.933 322.784 611.835
322.169
59%
58%
55%
54%
47%
47%
Nüfus başına satılan konut sayısı değerlendirmesi (İstanbul,
Ankara, İzmir çıkarılmıştır).
İstanbul, Ankara, İzmir
olmadan Türkiye
ortalaması
3.000.000
Bursa
2.500.000
Adana
Şanlıurfa
Nüfus
(2013)
Antalya
Konya
2.000.000
Gaziantep
Mersin
Diyarbakır
Kocaeli
1.500.000
Kayseri
1.000.000
Eskişehir
Tekirdağ
Elazığ
500.000
Yalova
0
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
Son 20 Ay (2013 + 2014 (7 Ay)) İçinde Satılan Konut Sayısı
90 000
100 000
Yabancılara yapılan satışlar, piyasaya katkı sağlamakla birlikte, bu
katkıdan Antalya ve İstanbul faydalanmaktadır.
Konut Sayısı
1.800
1.600
Yabancılara yapılan konut
satışlarının %66’sı Antalya ve
İstanbul’da gerçekleşmiştir.
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
O
Ş
Antalya
M
N
İstanbul
M
Aydın
H
T
Muğla
A
Mersin
E
E
Bursa
K
Yalova
A
O
İzmir
Ş
Ankara
M
N
Sakarya
M
H
Diğer iller
T
İnşaat sektörü güven endeksi son 4 yıldır aşağı yönlü seyir
izlemektedir.
120
100
80
60
40
20
0
1
OCAK
2011
(*) TUİK
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43
Türkiye’de yapı sektöründe etkili olan 4 konu.
1. Kentsel Dönüşüm: Temel amaç 20 yıl içinde 6,5-7 milyon
konutun dönüşümünü sağlamak
2. Mütekabiliyet: İlk yıl 2013: 12.181 konut, 2014 (7 Ay): 9.980 konut
3. KDV Değişikliği: 1%’den 8%’e (500 – 1.000 TL m2) ve 18%’e (1000+
TL m2)
4. 2B Arazilerinin Satışı
Yurtiçi yapı sektörü kadar büyüklük, yurtdışı taahhüt firmaları
tarafından üretilmektedir.
Proje Bedeli
(milyar USD)
Global Yapı Sektörü Trendleri
Türkiye Yapı Sektörü
Elazığ ve Yapı Sektörü
Türkiye genel trendi ile uyumlu giden Elazığ konut satışları, 2013
yılında genel trende oranla yavaşlamıştır.
Satılan Konut
Sayısı (Bin)
Satılan Konut
Sayısı (Bin)
1.400
14
1.200
12
1.000
10
800
8
Elazığ
600
6
Türkiye
400
4
200
2
0
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0,8%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
Toplam Konut Satışları İçi Pay
1,0%
Elazığ birinci el konut satışları boyutunda, Türkiye’de 30-31. sırada
yer almaktadır, ikinci el pazarı ilde daha aktiftir.
2013 ve 2014 ilk 7 Ay Satışlarına Göre
1. EL SATIŞLAR
(Konut Sayısı – Bin)
2.EL SATIŞLAR
(Konut Sayısı - Bin)
1.EL SATIŞLAR
(1000 Kişi Başına)
2.EL SATIŞLAR
(1000 Kişi Başına)
1
İstanbul (160)
İstanbul (199)
Eskişehir (23,2)
Yalova (48,8)
2
Ankara (82)
Ankara (126)
Tekirdağ (22,8)
Tekirdağ (28,2)
3
İzmir (44)
İzmir (66)
Yalova (19,3)
Ankara (24,9)
18
Elazığ (12,9)
27
30
31
Elazığ (7,3)
Elazığ (6,1)
Elazığ (10,8)
Elazığ, nüfusa oranla konut satış faaliyetleri açısından yoğun bir
bölgede bulunmaktadır.
• Sadece 1. El satışlar değerlendirilmiştir.
• 2013 yılı ve 2014 yılı ilk 7 ay toplam verisi kullanılmıştır.
• Rakamlar söz konusu dönemde satılan «Bin konutu»
göstermektedir.
1000 kişiye satılan konut rakamı 20+
1000 kişiye satılan konut rakamı 10-20
Elazığ ilinde, ekonomik faaliyetlerde bulunma düzeyi açısından,
inşaat şirketlerinin payı yüksek seviyelerdedir.
30%
Bina İnşaatı
Toplam Şirket Sayısı İçinde
İnşaat Şirketleri Oranı
767
25%
Malatya
20%
Bina Dışı
Yapılar
İnşaatı
125
239
Özel
İnşaat
Faaliyetleri
Elazığ
Manisa
15%
Adıyaman
Bursa
10%
5%
0%
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81
İller
(*) SGK Veritabanı
Bölgesindeki illerde bulunan inşaat şirketleri sayısı ile
karşılaştırıldığında, Elazığ orta boyuttadır.
(*) SGK veritabanı
Bina yapım şirketi başına satılan konut sayısı son 20 ay için
(İstanbul, İzmir, Ankara hariç) 6,5 olarak gerçekleşmiştir.
45.000
Antalya
40.000
İstanbul, Ankara,
İzmir olmadan
Türkiye
ortalaması
35.000
Son 20 Ay
(2013 + 2014
(7 Ay))
İçinde
Satılan
Konut Sayısı
30.000
Bursa
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Bina Yapım
Şirketi Sayısı
3.500
4.000
4.500
5.000

similar documents