Slayt 1

Report
TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
Türk Kimya Sanayi
Timur Erk
Y.Kurulu Başkanı
Kimya Sanayi Bir çok Sektöre Katkı Sağlamaktadır
Diğer
16%
Nihai Tüketim
29%
Kağıt Baskı
Ürünleri
6%
Otomotiv
5%
İnşaat
6%
Hizmet
16%
Tekstil
6%
Tarım
7%
Metal,Maden,Mak
ine ve Elektronik
9%
DÜNYADA KİMYASAL SATIŞLARIN COĞRAFİ DAĞILIM
KARŞILAŞTIRMASI (2002-2012) *
Son 10 yılda kimyasal madde satışlarından AB ülkeleri 2002 yılında %30,5 pay alırken
2012 yılında aldığı pay %17,8’e düşmüştür. Buna karşılık Çin %8,7’den %30,5’e
yükselmiştir.
* Kaynak: CEFIC
2012 YILI DÜNYADA KİMYA SANAYİ İHRACAT VE İTHALAT
ORANLARI (%)
TÜRKİYE İHRACATI : % 0,44
2023 HEDEFİ
: %0,70 (50 MİLYAR $)
( KAYNAK: İKMİB )
TÜRK KİMYA SANAYİİ İTHALATI ($)
2010
Kimyasalların ve
Kimyasal Ürünlerin
İmalatı
Temel Eczacılık
Ürünlerinin ve
Eczacılığa Ait
Malzemelerin İmalatı
2011
2012
2013
2014
11. ay
22.309.364
28.204.899
27.405.787
29.057.726
27.720.193
4.770.114
5.065.194
4.326.149
4.469.440
4.231.710
3.493.202
4.483.930
4.476.646
4.983.866
4.648.735
30.572.680
37.754.023
36.208.582
38.511.033
36.600.637
İmalat Sanayi
İçindeki Payı (%)
20,98
20,49
20,48
19,50
21,4
İMALAT SANAYİ
TOPLAMI
145.714.811
184.272.373
176.809.838
197.514.451
171.240.999
16,48
15,68
15,31
15,30
16,6
185.544.332
240.841.676
236.545.141
251.650.560
220.450.411
Kauçuk ve Plastik
Ürünlerinin İmalatı
KİMYA SANAYİ
TOPLAMI
Genel İthalat İçindeki
Payı (%)
GENEL ÜLKE
İTHALATI
TÜRK KİMYA SANAYİİ İHRACATI ($)
2010
Kimyasalların ve
Kimyasal Ürünlerin
İmalatı
2011
2012
2014
11 ay
2013
5.123.778
6.153.780
6.621.984
6.813.587
6.521.571
606.099
615.477
714.776
811.827
762.297
4.908.302
6.261.334
6.450.420
7.121.653
6.993.806
10.638.179
13.030.561
13.787.180
14.747.167
14.277.675
İmalat Sanayi
İçindeki Payı (%)
10
10,3
9,6
10,3
10,4
İMALAT SANAYİ
TOPLAMI
106.347.366
127.005.051
144.305.936
142.530.657
136.228.041
Genel İhracat
İçindeki Payı (%)
9,3
9,6
9,0
9,7
9,9
GENEL İHRACAT
113.883.219
134.906.869
152.461.737
151.868.551
144.485.294
Temel Eczacılık
Ürünlerinin ve
Eczacılığa Ait
Malzemelerin
İmalatı
Kauçuk ve Plastik
Ürünlerinin İmalatı
KİMYA SANAYİ
TOPLAMI
2013 YILI CARİ AÇIK : 24 Milyar Dolar
TÜRK KİMYA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN SAYISI
2008
GENEL
TOPLAM
İmalat Sanayi
İmalat Sanayi
İçerisindeki
Payı (%)
KİMYA
SEKTÖRÜ
10.087.751
2009
2010
2011
2012
9.526.769 10.197.331 11.519.036 12.559.467
2.858.485
2.584.773
2.852.352
3.151.019
3.423.468
8,03
8,88
8,83
8,88
8,27
229.759
229.465
251.964
280.039
283.253
TÜİK verilerine göre 2006 yılında kimya sektöründe 212.513
kişi istihdam edilirken bu rakam beş yılda %31.77 artarak
2011 yılında 280.039’a ulaşmıştır. Kimya sektörü istihdamının
imalat sanayi içindeki payı 2006 yılında %7,91 iken, 2012
yılında %8,27 olmuştur.
TÜRK KİMYA SANAYİİNİN YILLARA GÖRE
AR-GE VERİLERİ
 Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması sonuçlarına göre kamu
kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve ticari sektördeki
anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve
personel dökümlerine dayalı olarak,
 Yurtiçi Ar-Ge Harcaması 2009 yılında bir önceki yıla
göre % 17,3 artarak 8.087.452.600 TL
 2010 yılında Yurtiçi Ar-Ge Harcaması bir önceki yıla
göre % 14,6 artarak 9.267.702 268 TL olmuştur
 2011 yılında Yurtiçi Ar-Ge Harcaması bir önceki yıla
göre % 14,6 artarak 11.154.000.000 TL olmuştur
TÜRK KİMYA SANAYİİNİN YILLARA GÖRE
AR-GE VERİLERİ
Cari Harcamalar
NACE Rev.2
2013
Yatırım Harcamaları
Toplam
Diğer Cari
Makine
Teçhizat
Sabit Tesis
Kok Kömürü ve Rafine
Edilmiş Petrol
Ürünleri, Kimyasalların 118.895.368
ve Kimyasal Ürünlerin
İmalatı
154.231.489
69.418.703
47.220. 257
389.765.817
Temel Eczacılık
Ürünlerinin ve
Eczacılığa İlişkin
Malzemelerin İmalatı
63.065.947
106.144.264
38.327.021
2.761.753
210.298.985
Kauçuk ve Plastik
Ürünlerin İmalatı
39.839.881
28.513.673
16.321.361
1.514.480
86.189.395
Personel
2012 yılında Türkiye’de ticari kesimde 52.233 Tam Zaman
Eşdeğeri (TZE) cinsinden Ar-Ge personeli çalışmaktadır. Ticari
kesimde çalışan Ar-Ge personelinin %6,95’i kimya sektöründe
çalışmaktadır.
AR&GE
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE AR-GE HARCAMALARI
(2010 YILI )
ÇİN
A.B.D
JAPONYA
RUSYA
HİNDİSTAN
TÜRKİYE
: 136 MİLYAR $
: 130 MİLYAR $
: 129 MİLYAR $
: 7,2 MİLYAR $
: 6,4 MİLYAR $
: 1,9 MİLYAR $
TÜRKİYE (2012) : 2,7 MİLYAR $
Kaynak : Dünya Bankası
Sanayi ve Eğitim
 bir sanayi ancak neyin ve neden üretildiğini
anlayan ve destekleyen bir toplumda başarılı
olabilir.
 bir sanayi ancak iyi yetiştirilmiş
başarılı olabilir.
elemanlarla
Sanayi ve Eğitim
toplumun desteğini engelleyebilecek nedenler:
 kişiler anlamadıkları şeylerden çekinirler
 kişiler modern toplumun temelinin bilim ve
teknolojinin oluşturduğunu anlamazlar
 kişiler modern yaşama bağlı olan RİSK’ler
konusunda yanlış anlayışa sahiptirler.
 kişiler
geleceğe güvenmez ve bilim
teknolojideki yeniliklerden korkarlar
ve
Sanayi ve Eğitim
Sanayi topluma en basitinden aşağıdaki faydaları sağlar:
 toplumun ihtiyaçları olan maddeleri ve servisleri
üretir ve bunların satışını sağlar
 devlete vergi öder, hissedarlarına kar payı dağıtır
 istihdam yaratır
 Sanayinin istihdamı :
– Bilim adamları ve mühendisler
– Diğer profesyoneller
– Destek elemanları
Sanayi ve Eğitim
 Kimya sanayi emek yoğun sanayi olmayıp sermaye ve
teknoloji yoğun bir sanayidir. Dolayısıyla bu sektörde
çalışacak olan elemanların iyi bir eğitim alarak yetkin
olmaları gerekmektedir.
 Temel eğitim almış kişilerin en azından sanayiye dönük ön
bilgilere de sahip olmaları gerekmektedir. Bundan dolayı
eğitim
politikalarında
bu
husus
göz
önünde
bulundurulmalıdır.
 Örneğin Türkiye Kimya sanayicileri Derneği İstanbul Teknik
Üniversitesi, Marmara Üniversitesi gibi Üniversitelerimizde
öğrencilere sanayi hakkında bilgi veren derslere
girmektedir. Bu yolla Üniversite-Sanayi işbirlikleri ile
öğrenciler sanayi hakkında bilgi sahibi olabilirler.
Sanayi ve İşgücü
Sanayide istihdam gereksinimleri değişmiştir !
Eğitimsiz ve iyi yetişmemiş elemanlara iş yoktur !
İstenen özellikler değişmiştir:
– iletişim ve takım çalışmasını bilen kişiler
– yeni bilgi ve kabiliyetleri sürekli almaya uyumlu
yetenekler
– temeli sağlam bilgi birikimine dayanan ve
problem çözme yeteneğine haiz kişiler
– özel yetenekler, ör. lisanLAR
Kimya Sanayiinin Zayıf Tarafları









Hammaddede dışa olan bağımlılık.
Operasyonel verimsizlik.
Gereksiz ve pahalı karayolu nakliyeleri.
ARGE ve İnovasyon için yetersiz bütçe ve yetişmiş
insan.
Yeni yatırımların yapılmaması.
Liman ve iskeleler ile demiryolu taşımacılığı yok.
Kümelenme yok.
Düşük kar marjı
Sürekli ithalat artışı.
CHEMPORT
KİMYA İHTİSAS ENDÜSTRİ BÖLGESİ
KÜMELENME PROJESİ
CHEMPORT PROJESİ
Tercih Edilen Bölgenin Avantajları
 İstanbul-Bursa-Sakarya merkezi kümelenmesine olan yakınlık.
 Kara-demir ve deniz yolu bağlantıları ile lojistiğin kuvvetli, hızlı, ucuz







ve emniyetli ulaşım ağları ile yapılması.
Liman için uygun bir coğrafi yapının olması.
Kaliteli iş gücü çekebilmek için bölgenin sosyal alt yapısının uygun
olması (okul, hastane, konut, üniversite, AVM ...)
Bölge,İl Çevre Düzeni Planında sanayi alanı ilan edilmek üzere.
Araştırılmış bölge,Orman ve koruma alanı değil,kuş göç yolu,
SİT yok,TEAŞ hattı ve yeni yol geçmiyor.Rüzgar verileri var.
Jeofizik raporları uygun.
Yakın çevrede hızla gelişen havalimanları mevcut.
BOTAŞ Genel Müdürlüğü Doğal Gaz ve Petrol Boru Hatları
Mevcut Proje Örnekleri – Rotterdam / Hollanda
TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
Üretim veya maliyet lideri olmak istiyorsanız
öncelikle kimya lideri olmalısınız ! (CEFIC).
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
SORULAR ?
www.tksd.org.tr

similar documents