Tarihçe - TED İstanbul Koleji

Report
THE DUKE OF EDINBURGH’S
INTERNATIONAL AWARD - TÜRKİYE
İÇERİK
Giriş
Tarihçe
Ödül Programı Bölümleri
Kategoriler
Süreler
THE DUKE OF EDINBURGH’S
INTERNATIONAL AWARD ULUSLARARASI
GENÇLİK ÖDÜLLERİ NEDİR?
2014 – 140 ülke
Kategoriler
Bronz:
14 yaş ve üzeri
En az 6 ay
(26 hafta)
Gümüş:
15 yaş ve üzeri
en az 12 ay
(52 hafta)
Altın:
16 yaş ve üzeri
en az 18 ay
(78 hafta)
Süreçler
ÖDÜL
TARİHÇESİ
Tarihçe – Dünyada Ödül Programı
Dr. Kurt Hahn’ın Eğitim Felsefesi:
‘’Gençlerin eğitimlerinde en az akademik
çalışmalar kadar akademik olmayan, sosyal,
okul dışı faaliyetlerin de bilinçli olarak göz
önünde bulundurulması ve gençlerin ilgi
duydukları alanlara doğru yönlendirilmesi
gereklidir.’’
Kurt Matthias Robert Martin Hahn
( 1886 - 1974)
Tarihçe – Dünyada Ödül Programı
Gordonstoun Okulu / İngiltere
Tarihçe – Dünyada Ödül
1956- Pilot proje “ERKEKLER” 14-18
1958- İlk altın “Altın’’ verildi.
1958- Pilot proje “KIZLAR”
1959- Kızlar dahil edildi.
1969- Kombine proje 14-21 yaş “GENÇLİK”
1980- 14-24 yaş arasındaki gençler
1971 - 31 ülke
1988 - “The Duke of Edinburgh’s
Award International Association”
1989 - 48 ülke
2012- ‘Tek Ödül, Tek Dünya’
2014- 140 ülke
Prince Philip,
Duke of
Edinburgh
Tarihçe – Dünyada Ödül Programı
El-Hassan Youth Award
PRÉMIO INFANTE D. HENRIQUE
ESKİ LOGOLAR
YENİ LOGO
Tarihçe – Dünyada Ödül Programı
ÖDÜL
BÖLÜMLERİ
Ödül Bölümleri
• Fiziksel Gelişim
• Beceri Geliştirme
• Toplum Hizmeti
• Toplumsal Uyum Projesi (Sadece Altın Kategoride)
• Macera ve Keşif
Beceri Geliştirme
Amaç
Gençlerin yeteneklerini ve yeni ilgi alanlarını
keşfetmelerini sağlamak ve becerilerini geliştirmek.
Fiziksel Gelişim Bölümü
Amaç
Gençleri spor yapmaya teşvik etmek
Toplum Hizmeti
Amaç
Başkalarına ve topluma yararlı bir hizmette bulunmaya
özendirmek.Bu bölüm, toplumun bireylerinin birbirlerine ihtiyacı
olduğunu vurgulamakta ve bu nedenle gönüllü yardımın önemini
göstermeyi amaçlamaktadır.
Toplumsal Uyum Projesi
Amaç
Gençlerin daha önce hiç birlikte olmadıkları kişiler
ile yabancı bir ortamda en az 5 günlük, bir amaca yönelik faaliyette
bulunarak yaşam becerilerini geliştirme becerilerini sağlamak.
Macera ve Keşif
Amaç ve Hedefler
• Macera ve keşif ruhunu geliştirme
• Özgüveni ve azmi artırma, takım çalışması ve
işbirliği özellikleri kazandırma
ÖDÜL TÖRENLERİ
İngiltere Büyükelçiliği ev sahipliğinde,
Türkiye Eski Dışişleri Bakanı ve İngiltere
Dışişleri Bakanı’nın katılımıyla
gerçekleştirilen Uluslararası Gençlik Ödülü
Programı Ödül Töreni.
TEŞEKKÜR EDERİZ
HABERLEŞME VE İLETİŞİM KANALLARI
/InternationalAwardTR
/intawardTR
/intawardTR
The Duke of Edinburgh’s International Award-Türkiye
[email protected]
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:
www.intaward.org.tr

similar documents