proje tanıtım sunusu

Report
PROJENİN HEDEF KİTLESİ
•
•
•
•
•
•
İlkokul
Ortaokul
Lise ve
Kuran Kurslarında öğrenim gören öğrenciler.
İlçemizde yaşayan gençler
ve yetişkinleri kapsamaktadır.
PROJENİN AMACI
İlkokul,ortaokul, lise ve Kuran kurslarında
okuyan öğrencilere, gençlere ve yetişkinlere;
•Okuma alışkanlığı kazandırmak,
•Okuma alışkanlığını sürekli kılmak,
•Okumayı engelleyici nedenleri ortadan
kaldırmak,
•Kütüphaneleri güncelleştirmek,
•Sportif faaliyet yapmak(Satranç Kursu)
PROJENİN SÜRESİ
2013 yılı Ekim Ayında başlamıştır.
2014 yılı Ekim Ayında sona erecektir.
PROJENİN HEDEFİ
• Proje ile Tekman’da yaşayan çocuk, genç ve
yetişkinlerin günde en az 30 sayfa kitap
okumasını
sağlamak,
kitap
okumayı
vazgeçilmez alışkanlık haline getirmektir.
PROJE SÜRESİNCE SÜRDÜRÜLECEK
FAALİYETLER
• Okul kütüphanelerinin ve İlçe Halk
Kütüphanesinin fiziki yapılarını iyileştirmek,
• Okul kütüphanelerinin ve İlçe Halk
Kütüphanesinin kitaplarını güncellemek,
• Her Ay en fazla kitap okuyan kişleri (çocuk,
genç,yetişkin kategorilerinde) ödüllendirmek
• Sportif Faaliyet (Satranç Kursları) düzenlemek,
• Gezi düzenlemek,
Okul ve İlçe Halk Kütüphanesinin
Fiziki Yapısını Geliştirme Faaliyetleri
• İlçe Halk Kütüphanesinde yaklaşık 420 metrekare alanın
laminant parke ile döşenmesi,
• İlçe Halk Kütüphanesine ‘‘ Okuma Salonu’’
kazandırılması
• 13 köy okulumuzda kütüphane oluşturulması için
yaklaşık 297 metrekare alanın laminant parke ile
döşenmesi
• İlçe Halk Kütüphanesinde ve okul kütüphanelerinde
kullanılmak üzere
 250 adet kitaplık
 250 adet sandalye ve
 50 adet masa alımı yapılacaktır.
İlçe Halk Kütüphanesi ve Okul
Kütüphanelerinin Kitaplarını Güncellemek
• İlçe
Halk
Kütüphanesi
ve
Okul
Kütüphanelerinin kitaplarını güncellemek için
toplam 10.000 adet kitap alımı yapılmış olup
kısa süre içinde okullarımıza ve ilçe halk
kütüphanesine dağıtımı yapılacaktır.
• 17 okulumuza 1 yıllık süre ile süreli yayın
aboneliği yapılmıştır.
ÖDÜLLENDİRME FAALİYETİ
• Her ay İlçe Halk Kütüphanesi, Okul Müdürlükleri
ve Kuran Kurslarından proje ofisine ulaştırılan
kitap okuma formları derlenmektedir.
• Çocuk, Genç ve Yetişkin kategorilerinde her ay en
fazla kitap sayfası okuyanlar belirlenmekte,
• Belirlenen öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından oluşturulan komisyon tarafından
değerlendirilerek kitap okuyup okumadıkları
tespit edilmektedir.
• Her kategoride 1. olan kişilere proje kapsamında
törenle tablet bilgisayar hediye edilecektir.
SPORTİF FAALİYETLER
• Proje bünyesinde en az 2 okulumuzda satranç
kursu düzenlenecektir.
• Kurs için gerekli malzemelerin temini proje
bütçesinden karşılanacaktır.
• 30 adet Satranç Takımı ve
• 5 adet analog satranç saati
• Kurs yerinin temini ve öğretici
görevlendirilmesi proje ortağı İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
GEZİ FAALİYETİ
• 11 ay boyunca gönderilecek kitap okuma
sayıları sonucunda 11 ay boyunca en fazla
kitap sayfası okuyan çocuklar, gençler ve
yetişkinler kategorisinden 14’er kişi Trabzon’a
yapılacak olan geziye gitmeye hak
kazanacaktır.
• İlk 14 kişi arasından geziye katılmak istemeyen
olması durumunda en fazla kitap sayfası
okuyanlar sıra ile çağrılacaktır.
Okullarımızda ve İlçe Halk
Kütüphanesinde İlk 20 Giren Kişilerin
Okuduğu Kitap ve Kitap Sayfa Sayıları
OKUNAN KİTAP
SAYISI
OKUNAN SAYFA
SAYISI
EKİM
735
122.202
KASIM
1.061
151.797
ARALIK
3.196
331.791
ÖDÜLLENDİRME
TÖRENİ
EKİM AYI BİRİNCİLERİ
KAÇ KİTAP
OKUDUĞU
ADI SOYADI
KAÇ SAYFA
KİTAP
OKUDUĞU
Çocuk
Kategorisi
Esma Rümeysa 6
GÖK
1378
Genç
Kategorisi
Yetişkin
Kategorisi
SEMİNE KOÇAK
2247
7
ABDURAHMAN 2
TOPAL
455
KASIM AYI BİRİNCİLERİ
ADI SOYADI KAÇ KİTAP
OKUDUĞU
KAÇ SAYFA
KİTAP
OKUDUĞU
Çocuk
Kategorisi
BERFİN
KÖSE
7
1674
Genç
Kategorisi
Yetişkin
Kategorisi
Sibel
KORKUT
BURCU
İÇELİ
6
1828
2
795
ARALIK AYI BİRİNCİLERİ
KAÇ KİTAP
OKUDUĞU
ADI SOYADI
Çocuk
Kategorisi
ÖZGE
KOÇAK
Genç
Kategorisi
Yetişkin
Kategorisi
AYŞENUR
7
BİNGÖL
RUKİYE
2
ERTUĞRUL
ALKAYA
84
KAÇ SAYFA
KİTAP
OKUDUĞU
2776
2458
819

similar documents