Sunum için tıklayınız. - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Report
Ortak Eğitim
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Uygulamalı Eğitim Modeli
Doç.Dr. Erdoğan Doğdu
Erasmus Koordinatörü
5 Kasım 2010
Erasmus Güz Toplantısı
Başlıklar
•
•
•
•
•
•
Ortak eğitim modeli nedir?
TOBB ETÜ Ortak Eğitim Modeli
İstatistik ve iyi örnekler
Erasmus ile Ortak Eğitim
İstatistikler
Gelecek için öngörüler ve yapılması gerekenler
Ortak Eğitim
• Co-Op, Cooperative Education
• İş eğitiminin (staj) üniversite eğitiminin
(müfredat) ağırlıklı bir parçası olması
• Dönemlik stajlar
• Uygulama modelleri farklılaşabiliyor
Ortak Eğitim Tarihi
• Herman Schenider (1872-1939)
– University of Cincinnati, 1906
•
•
•
•
Northeastern University, 1909
>150 üniversite, 1965
World Assoc. for Cooperative Education (WACE)
İyi örnekler: GaTech, Drexel, Waterloo, …
– 18 ay - 24 ay co-op
TOBB ETÜ Ortak Eğitim
• 2004’ten beri
• Prof.Dr. Süleyman Sarıtaş
– Drexel Üniversitesi
• Müfredatın bir parçası
– 3 dönem ortak eğitim
• Bütün öğrenciler için zorunlu
• 1. yıl Ortak Eğitime Giriş dersi
• 2. yıldan itibaren gidilir
TOBB ETÜ Ortak Eğitim Modeli
Hazırlık
1.Yıl
2.Yıl
3.Yıl
4.Yıl
Güz
Bahar
Yaz
Eylül-Aralık
Ocak-Nisan
Mayıs-Tem
H1
1.1
2.2
OE
4.1
H2
1.2
OE
3.2
4.2
2.1
3.1
OE
Ortak Eğitim (OE): 3 dönem = 3 x 3.5 ay = 10.5 ay
TOBB ETÜ Ortak Eğitim Modeli
• Asgari net aylık ücret (~650 TL) + kaza sigortası
• Dünya Ortak Eğitim Derneği (WACE) üyesi
Programın İşleyişi
• Ortak Eğitim ve Kariyer Geliştirme
Koordinatörlüğü
– Firmaların/kurumların bulunması, ziyaret
– Protokol imzası
– Düzenli ziyaretler
• Erasmus Placement
– Erasmus Koordinatörlüğü/Dışilişkiler Mdr.
• Üniversite Ortak Eğitim Komisyonu
Bilgi Sistemi
• Web tabanlı sistem
• Firma/kurum veritabanı
• Öğrenciler dönem öncesinde firma tercihi
yapar (online)
• Firma/kurum tercih eden öğrencileri inceler,
mülakat yapabilir, tercihte bulunabilir
• Eşleştirme otomatik yapılır
– Yüksek ortalama, tercih sırası, firma tercihi, vb.
Programın İşleyişi
•
•
•
•
Öğrenci tam zamanlı 3.5 ay çalışır
İş yeri amiri denetiminde projelere katılır
Akademisyen/danışman işyerinde ziyaret eder
Dönem sonu
– İş yeri amiri değerlendirme raporu
– Öğrenci ortak eğitim raporu
– Öğrenciler dönem sonu sunumu yaparlar
– Danışman tüm raporu değerlendirir ve Geçti/Kaldı
notu verir
Ortak Eğitimin Avantajları
• Öğrenciler için
–
–
–
–
–
Uygulamalı eğitim
Motivasyon
Kariyer hedefleri oluşturma
Mezuniyet sonrası yüksek iş bulma şansı
Mesleki olgunluk kazandırma
• İşverenler için
– Esnek iş gücü (ucuz iş gücü )
– Eğitilmiş iş gücü bulma (eğitim sonrası)
– Eğitim programlarına girdi sağlama fırsatı
Mezunlar
Rakamlarla Ortak Eğitim
•
•
•
•
•
Anlaşmalı firma/kurum sayısı: 694
Toplam öğrenci kontenjanı: 1530
Toplam katılan öğrenci sayısı (2004’ten): 3077
2010 yılında katılan öğrenci sayısı: 1046
Ortak eğitim yaptığı kurumda
– İş teklifi alanların oranı: ~ %55
– İşe başlayan öğrenci oranı: ~ %30
• Öğrenci anketlerinde “ortak eğitim” TOBB ETÜ
tercihinde 1. neden
Ortak Eğitim Öğrenci Sayıları
1200
1000
800
Yaz
600
Bahar
Güz
400
200
0
2006
2007
2008
2009
2010
Firma-İl Sayıları
Firma Sayısı
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Firma Sayısı
Anlaşmalı Kurumlar
• Koç, Sabancı, Zorlu, Kale, Ülker, Sanko, Siemens,
Nurol, Dinçkök, Akfen, TAV, Coca-Cola, Toyota
gibi fima ve holdingler
• Savunma sanayi kuruluşları: TAI, Havelsan,
Roketsan, FNSS, …
• Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, İktisadi
Kalkınma Vakfı, DEİK, TİKA, RTÜK,TEPAV ve Dış
Politika Enstitüsü gibi kurumlar
• Türk Tarih Kurumu, Devlet Arşivleri Genel
Müdürlüğü ve T.C Halk Bankası gibi kamu
kurumları
Başarı Hikayeleri
• Emrah Karakaya
–
–
–
–
–
–
–
–
Makine Müh. 2008
Erasmus – Bremen
Erasmus - Daimler
Arçelik Buzdolabı Fabrikası
(2007)
“Optik Sensörlü Şişelik” buluşu
firma tarafından lisanslandı
Patent başvurusu
Ödül
Erasmus Mundus –
Almanya+İspanya Y.Lisans
Başarı Hikayeleri
• Sedat Kılıç, Makine Müh.
• Alse Makine Tic.San.Ltd.Şir. kurucusu
• “Gaz Altı Kaynak Makinelerinde Gaz Tasarruf
Sistemi” buluşu
• Yüzlerce firmada kullanılıyor
Erasmus Staj Hareketliliği
•
•
•
•
•
•
2007’den beri katılıyoruz
96 öğrenci yararlandı
~30 firma/kurum, ~100 kontenjan
3-3.5 ay (dönem) staj
Erasmus hibe + burs + barınma bursu
Hibe kullanma oranı %98
Anlaşmalı Kurumlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Daimler, Almanya
Almanya Türkiye Araştırmaları Vakfı, Alm.
Aktuelle, Almanya
TDB, Almanya
IFM Enerji, Almanya
Aydın Erdi, Almanya
Daimler, Almanya
ABHaber, Belçika
SME Union, Belçika
Fédération des Chambres de Commerce
et d'Industrie de Belgique, Belçika
TURBO, Belçika
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GUESS, İtalya
İKV, Belçika
Eurpean Enterprise Inst., Belçika
Plovdiv Ticaret Odası, Bulgaristan
Ivan Vazov Milli Kütüphanesi, Bulgaristan
Dedeman Plovdiv, Bulgaristan
DETUR, Finlandiya
OMSAN, Fransa
DETUR, İsveç
G79, İtalya
UNICORN, Polonya
OZEL STEEL, Romanya
UTS, Slovakya
…
Ortak Bulma
• TOBB ve iştirakleri
• Türkçe Konuşan Girişimciler Toplantısı
• Türkiye’de şubesi veya merkezi bulunan
işletmeler
• Dışişleri Bakanlığı
• İş ilişkileri
• Çok çalışkan bir dış ilişkiler ofisi
Erasmus ile Ortak Eğitim
Erasmus Ortak Eğitim Öğrenci Sayısı
35
30
25
20
15
10
5
0
Erasmus Ortak Eğitim
Öğrenci Sayısı
Erasmus Ortak Eğitim Öğrenci Sayıları
yunanistan
italya
romanya
isveç
finlandiya
slovakya
ingiltere
çek cumhuriyeti
hollanda
fransa
bulgaristan
polonya
belçika
almanya
Erasmus Ortak Eğitim
Öğrenci Sayıları (ülke)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
“Placement” in EU
• 2007-2008, ~20 bin öğrenci
• 2008-2009, ~30 bin öğrenci (%50 artış)
– Erasmus öğrencisi 198 600 (%15 placement)
– Ortalama 272 €/ay
• Placement ortalama 4.5 ay
• Placement ortalama 432 €/ay
• Kaynak: europa.eu
Öneriler
• Ortak eğitim teşvik edilmeli
• Üniversiteler benimsemeli, müfredatlarına
dönemlik stajlar eklemeli
• Erasmus Placement bütçe oranları artırılmalı
– Placement’i başarılı şekilde yürütenler farklı bütçe
oranlarına sahip olabilmeli
– Değerlendirmeler çıktılar üzerinden (rapor vb.)
olmalı
– “Placement” kalitesi ölçülmeli
Teşekkürler

similar documents