pendik ilçe milli eğitim müdürlüğü

Report
PENDİK İLÇE
MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
PROJENİN MALİYETİ VE İSTANBUL
KALKINMA AJANSINDAN İSTENEN
DESTEK TUTARI
PROJENİN TOPLAM
UYGUNLUK MALİYETİ
642.932,52
İSTANBUL KALKINMA
AJANSINDAN İSTENEN
DESTEK TUTARI
PROJENİN TOPLAM
UYGUN MALİYETİNİN
YÜZDESİ
540.641,96 %84,09
PROJENİN AMACI
Projemiz; Pendik ilçesinde bulunan Sülüntepe,
Ramazanoğlu, Kurtköy Şeyhli mahallerinde
yaşayan 12-18 yaş arası dezavantajlı çocuk ve
gençlere psikolojik destek sağlamanın yanı sıra,
bu gençlerin hukuki hizmetlere ulaşmalarına
olanak sağlamayı hedeflemektedir.
Ayrıca proje kapsamında yapılması
planlanan aktivitelerle, bu mahallelerdeki
gençlerin gerek merkezde gerekse merkez
dışında sosyal, kültürel ve sportif
etkinliklere katılımlarının artırılması
planlanmaktadır.
Proje kapsamında haftanın belirli
günlerinde adı geçen mahallelerde
yaşayan ve kaynaştırma eğitimi alan
bireylere eğitim desteği sağlanacaktır
Gençlere ve ebeveynlerine yönelik
• İLETİŞİM,
• ERGEN PSİKOLOJİSİ,
• İSTİSMAR
• CİNSEL EĞİTİM
Konularında konferans ve sohbetler
düzenlenecektir.
Proje kapsamında özel bilgisayarlarla
donatılmış internet odasında görme engelli
gençlerin de internete ve teknolojiye
ulaşmaları sağlanacaktır.
Gençlerin kendi ilgi ve yetenekleri
doğrultusunda doğru meslekleri
seçebilmeleri amacıyla toplam 16 mesleğin
tanıtılacağı mesleki tanıtım faaliyetleri
yapılacaktır.
Projemiz faaliyetleri mülkiyeti İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’ne kullanım hakkı ise Pendik Belediyesi’ne ait
olan eski İSMEK binasında hayata geçirilecektir. Proje
merkezinde
• PROJE OFİSİ
• DANIŞMA BÖLÜMÜ
• ÇOCUK OYUN SAHASI
• TOPLANTI ODASI
• EĞİTİM ODASI
• ARAŞTIRMA ODASI
• RESİM ATÖLYESİ
• MÜZİK ODASI
• INTERNET ODASI
• PSİKOLOJİK SERVİS ODASI
• HUKUK SERVİSİ ODASI bulunacaktır.
Proje kapsamında,












1 adet Danışma Görevlisi
1 adet Temizlik Görevlisi
1 adet Güvenlik Elemanı
1 adet Tam Zamanlı Psikolog
1 adet Yardımcı Öğretmen
1 adet Yarı Zamanlı Resim Öğretmeni
1 adet Yarı Zamanlı Müzik Öğretmeni
2 adet Yarı Zamanlı Beden Eğitimi Öğretmeni
1 adet Yarı Zamanlı Özel Eğitim Öğretmeni
1 adet İdari Destek Personeli
1 adet Muhasebe Elemanı
1 adet Yarı Zamanlı Avukat
İstihdam edilecektir.
PROJE EKİBİ
Mustafa SARICA
Genel Koordinatör
Göksu MÜFTÜOĞLU Proje Koordinatörü
Necmettin ÇARKACI Proje Asistanı
İsmail AKÇAY
Proje Sekreteri ‘nden oluşmaktadır.
FAALİYET PLANI
FAALİYET
AY
UYGULAMA BİRİMİ
PROJE EKİBİNİN
KURULMASI
ARALIK
PENDİK
KAYMAKAMLIĞI
PROJE OFİSİNİN
OLUŞTURULMASI
ARALIK
PENDİK
KAYMAKAMLIĞI
FAALİYET
AY
UYGULAMA BİRİMİ
MERKEZ
DONANIMIN
SAĞLANMASI
OCAK
PENDİK
KAYMAKAMLIĞI
TANITIM VE
GÖRÜNÜRLÜK
FAALİYETLERİNİN
BAŞLATILMASI
OCAK
PENDİK
KAYMAKAMLIĞI
PENDİK BELEDİYESİ
PENDİK İLÇE MİLLİ
EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
SÜLEYMAN ŞAH
ÜNİVERSİTESİ
WEB SİTESİNİN
HAZIRLANMASI
OCAK
PENDİK
KAYMAKAMLIĞI
MERKEZ
ÇALIŞANLARININ
BELİRLENMESİ
OCAK
PENDİK
KAYMAKAMLIĞI
PENDİK İLÇE MİLLİ
EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET
AY
UYGULAMA BİRİMİ
MERKEZ
ÇALIŞANLARININ
BELİRLENMESİ
ŞUBAT
PENDİK
KAYMAKAMLIĞI
PENDİK İLÇE MİLLİ
EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
MERKEZ
DONANIMIN
SAĞLANMASI
ŞUBAT
PENDİK
KAYMAKAMLIĞI
WEB SİTESİNİN
HAZIRLANMASI
ŞUBAT
PENDİK
KAYMAKAMLIĞI
TANITIM VE
GÖRÜNÜRLÜK
FAALİYETLERİNİN
HIZLANDIRILMASI
ŞUBAT
PENDİK
KAYMAKAMLIĞI
PENDİK İLÇE MİLLİ
EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
PENDİK BELEDİYESİ
SÜLEYMAN ŞAH
ÜNİVERSİTESİ
FAALİYET
AY
UYGULAMA BİRİMİ
MERKEZ
DONANIMININ
SAĞLANMASI
MART
PENDİK
KAYMAKAMLIĞI
TANITIM VE
GÖRÜNÜRLÜK
FAALİYETLERİ
MART
PENDİK
KAYMAKAMLIĞI
PENDİK İLÇE MİLLİ
EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
PENDİK BELEDİYESİ
SÜLEYMAN ŞAH
ÜNİVERSİTESİ
WEB SİTESİ
HAZIRLANMASI
MART
PENDİK
KAYMAKAMLIĞI
ÇALIŞMA
PROGRAMININ
BELİRLENMESİ
MART
PENDİK
KAYMAKAMLIĞI
FAALİYET
AY
UYGULAMA BİRİMİ
PSİKOLOJİK DESTEK
FAALİYETLERİ
2013 NİSAN- 2013 KASIM
SÜLEYMAN ŞAH
ÜNİVERSİTESİ
HUKUKSAL DESTEK
FAALİYETLERİ
2013 NİSAN- 2013 KASIM
OKAN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL ,KÜLTÜREL VE
SPORTİF FAALİYETLER
2013 NİSAN- 2013 KASIM
PENDİK KAYMAKAMLIĞI
PENDİK BELEDİYESİ
PENDİK İLÇE MİLLİ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL EĞİTİM DESTEĞİ
2013 NİSAN- 2013 KASIM
PENDİK KAYMAKAMLIĞI
PENDİK İLÇE MİLLİ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİLENDİRME VE
BİLİNÇLENDİRME
FAALİYETLERİ
2013 NİSAN- 2013 KASIM
PENDİK KAYMAKAMLIĞI
PENDİK BELEDİYESİ
PENDİK İLÇE MEM
SÜLEYMAN ŞAH
ÜNİVERİSİTESİ
MESLEKİ TANITIM VE
YÖNLENDİRME
2013 NİSAN- 2013 KASIM
PENDİK KAYMAKAMLIĞI
PENDİK BELEDİYESİ
PENDİK İLÇE MİLLİ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
PENDİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ (ORTAK)
EKİP ÜYESİ: Projenin olağan toplantılara aksatmadan
katılabilecek, karar alma yetkisinde olan bir temsilci ve yazım
işlerinde görev alacak bir memur atanması
TANITIM VE GÖRÜNÜRLÜK FAALİYETLERİ :Duyuruların
yapılması, ilgili kurumlarla yazışmaların yürütülmesi, bölgedeki
okulları proje konusunda bilgilendirilmesi, basın yayın
organlarında proje faaliyetlerinin tanıtılması, web sitesinde
İstanbul Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı logolarının da
yer aldığı proje tanıtımı ,bu toplantılara başta İstanbul İl Milli
Eğitim Müdür olmak üzere komşu ilçe müdürlüklerinden üst
düzey katılımının sağlanması
PENDİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ (ORTAK)
MERKEZ ÇALIŞANLARININ BELİRLENMESİ: Merkezde çalışacak
öğretmen seçimlerinin yapılması için komisyon oluşturulması
SOSYAL KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER: Duyuruların
yapılması, faaliyetlerde öğrencilere eşlik edecek öğretmenlerin
belirlenmesi
BİLGİLENDİRME VE BİLİNÇLENDİRME FAALİYETLERİ:
Duyuruların ve mekan tahsisinin yapılması, yeterli katılımın
sağlanması için gerekli önlemlerin alınması
MESLEKİ TANITIM VE YÖNLENDİRME FAALİYETLERİ:
Duyuruların ve mekan tahsisinin yapılması, yeterli katılımın
sağlanması için gerekli önlemlerin alınması
SPOR SALONU TAHSİSİ: Merkeze başvuranların kullanımı için,
hafta içi sabah ve öğleden sonra ve hafta sonu kullanılmak
üzere, bir okulun spor salonunun tahsis edilmesi
PENDİK BELEDİYESİ(ORTAK)
EKİP ÜYESİ: Projenin olağan toplantılara aksatmadan katılabilecek,
karar alma yetkisinde olan bir temsilci atanması
YER TAHSİSİ: Proje merkezi için yer tahsis edilmesi
TANITIM VE GÖRÜNÜRLÜK FAALİYETLERİ :Tüm faaliyetlerin
duyurularını yapılması, ilgili kurumlarla yazışmaların yürütülmesi,
basın yayın organlarında proje faaliyetlerinin tanıtılması, web
sitesinde İstanbul Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı
logolarının da yer aldığı proje tanıtımının yapılması, Açılış ve
Kapanış toplantılarında mekan tahsisi ve ikram yapılması, bu
toplantılara başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak
üzere komşu belediye başkanlarının ,ilçede ve ilçe dışında faaliyet
gösteren ilgili sivil toplum kuruluşlarının üst düzey katılımının
sağlanması
SOSYAL KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER: Bu faaliyetlerde
ulaşım ve ağırlama desteğinin sağlanması
SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ (ORTAK)
EKİP ÜYESİ: Projenin olağan toplantılara aksatmadan katılabilecek,
karar alma yetkisinde olan bir temsilci r atanması
TANITIM VE GÖRÜNÜRLÜK FAALİYETLERİ :Tüm faaliyetlerin
duyurularını yapılması, ilgili kurumlarla yazışmaların yürütülmesi,
basın yayın organlarında proje faaliyetlerinin tanıtılması, web
sitesinde İstanbul Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı
logolarının da yer aldığı proje tanıtımının yapılması, bu
toplantılara kendi bünyesinde çalışan öğretim görevlilerinin ve
diğer vakıf üniversitelerinin üst düzey katılımının sağlanması
PSİKOLOJİK DESTEK SERVİSİ: Toplum ve İnsan Bilimi Fakültesi
Psikoloji Bölümünde görev yapmakta olan bir öğretim görevlisini
haftada 2 gün merkezde psikolojik destek ve yönlendirme
faaliyetlerinde görevlendirecektir.
OKAN ÜNİVERSİTESİ (DESTEKÇİ)
EKİP ÜYESİ: Projenin olağan toplantılara aksatmadan katılabilecek,
karar alma yetkisinde olan bir temsilci atanması
TANITIM VE GÖRÜNÜRLÜK FAALİYETLERİ :Tüm faaliyetlerin
duyurularını yapılması, ilgili kurumlarla yazışmaların yürütülmesi,
basın yayın organlarında proje faaliyetlerinin tanıtılması, web
sitesinde İstanbul Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı
logolarının da yer aldığı proje tanıtımının yapılması, bu
toplantılara kendi bünyesinde çalışan öğretim görevlilerinin ve
diğer vakıf üniversitelerinin üst düzey katılımının sağlanması
HUKUKSAL DESTEK SERVİSİ: Hukuk Fakültesi nde öğrenim
görmekte olan bir öğrenci yada öğretim görevlisinin haftada 1
gün merkezde hukuksal destek ve yönlendirme faaliyetlerinde
görevlendirecektir.
İŞKUR PENDİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (DESTEKÇİ)
EKİP ÜYESİ: Projenin olağan toplantılara aksatmadan
katılabilecek, karar alma yetkisinde olan bir temsilci
atanması
PERSONEL ALIMLARINDA DESTEK: Proje kapsamında
yapılacak personel alımlarında oluşturulacak kurulda bir
adet danışman personel sağlanması beklenmektedir.
MAL MÜDÜRLÜĞÜ (DESTEKÇİ)
EKİP ÜYESİ: Projenin olağan toplantılara aksatmadan
katılabilecek, karar alma yetkisinde olan bir temsilci
atanması
SATIN ALMA İŞLEMLERİNDE TEKNİK DESTEK : Proje
kapsamında yapılacak satın alma iş ve işlemlerinde teknik
destek sağlayacak bir elemanın tahsis edilmesi
beklenmektedir.
Pendik Kaymakamı Sn. Cafer ODABAŞ adına;
• İMZA YETKİLİSİ ve GENEL KOORDİNATÖR: Mustafa SARICA (İlçe Milli
Eğitim Şube Müdürü)
[email protected]
• PROJE KOORDİNATÖRÜ: Göksu MÜFTÜOĞLU
[email protected]
• PROJE ASİSTANI: Necmettin ÇARKACI
[email protected]
• PROJE SEKRETERİ: İsmail AKÇAY
i.akç[email protected]

similar documents