ayşin akdoğan

Report
Kötü Ovaryan Yanıtlı Olgularda
DHEA Yeri ve Kullanımı
Op Dr. Ayşin Akdoğan
Ege Üniversitesi Aile Planlaması Araştırma
ve Uygulama Merkezi
İzmir
DHEA’ lar
DHEA
sulfataz
• DHEA S
DHEA
androjen
ve östrojenler
• DHEA over teka hücreleri ve adrenal
kortekste yapılır.
• Kadınlarda 6–8 mg/gün DHEA ve 3.5–20
mg/gün DHEAS üretimi vardır ve yaşla
azalır.
• DHEAS serum kons. daha yüksektir ve
yarı ömrü uzundur.
• DHEA androjen (AR) ve östrojenβ (ERβ)
reseptörlerine bağlanarak etki gösterir.
• Vasküler endotelde reseptörleri vardır
• Tam reseptör –etki mekanizması
anlaşılamamıştır.
• Direk ve GHRH - GH aracılıklı IGF-1
yapımını menopozal kadınlarda artırır.
• 6-8 yaşta artarak adrenarşı başlatır
maximum seviyelere 20-30 civarı gelir ve
bu yaştan sonrada azalmaya başlar.
• “fountain of youth”
• Diyet desteği : kognitif fonksiyonlar, libido
ve atletik performans.
Erkeklerde;
• T.....spermatogenez supresyonu
• E2...ginekomasti, impotans ve
spermatogenez bozukluklrı
• E2 ve DHT....benign prostatik hipertrofi ve
prostat kanseri
• IGF -1 yapımını artırır (Casson 1998)
• Direk etki?
• PCOS benzeri ortam: primordial
folliküllerin primer foliküle geçişini artırarak
etki? (Barad&Gleicher 2006)
• Hayvan deneylerinde preantral follikül
yapımını artırarak folliküler atreziyi
engeller(Sen&Hammas2010)
Casson 2000
• Önceki silkusta zayıf cevaplı 5 hasta 2 ay
süre ile 80 mg /gün DHEA
• 1 ve 2 siklus karşılaştırması(IUI siklusları)
• Max E2 tedavili siklusta artmış
• 1 hastada gebelik eldesi
• 3x25mg/gün DHEA, ort 3.8 ay(gebelik testi
pozitifliğinde tedavi kesilmiş)
• Tedavi grubu yaş ortalaması 41.6±0.4 iken kontrol
grubu yaş ortalaması 40.0±0.4
• Basal FSH 16-13 mIU/ml
• DHEA alırken 6 hasta gebe kalmış
Prematur over yetmezliği (POA veya POI)
Bozulmuş over rezervi (DOR)Yaşa bağımlı
En erken 2 ayda cevap pik cevap 4-6 ay arası
Spontan gebelikler ++ fekundidete artış!
31 yaş, basal fsh 21ıu/ml -6 ay 25 mg tid Dhea-fsh:8.9ıu/ml: 35 hafta gebelik
30 yaş, basal fsh 16ıu/ml -4 ay 25 mg tid Dhea-fsh:5.1ıu/ml: 14 hafta gebelik
• Önceki sikluslarda zayıf cevap almış, hiç
DHEA kullanmamış 33 hasta:basal değerler
benzer
• 17 hasta 6 hafta 75mg/gün DHEA alarak 1.
siklus ve bundan 10-12 hafta sonra 2.
siklus(9):toplam 26 siklus
• 16 hastalık kontrol grubuna 1. ve 2. (9) siklus:
toplam 25 siklus
• 21. günden Long protokol:rFSH+rLH ile
indüksiyon
• 73 DHEA kullanan gebede düşük oranı
%15.1 (Amerikan ulusal IVF gebelik oranı
%17.6)
• Özellikle 35 üstü yaşlarda düşükleri
önlemede daha etkili
•
•
•
•
Zayıf cevaplı hastalar 22 tedavi/44 kontrol
25mg/gün 4-12 hafta
Pgd:x,y, 13,16,18,21,22. kromozomlar
Anöploidi kontrol grubunda %61.0 ± 22.4
tedavi grubunda % 38.2 ± 24.4( P < 0.001)
• 35 yaş üstü, 6 haftalık düşük doz kullanım
120 ardışık siklus
amh artışı %60
gebelik eldesi %23
Yan etkiler
•
•
•
•
•
•
•
Nadir yan etkiler:
Akne ve ciltte yağlanma
Seste kalınlaşma
Yüzde kıllanma
Saç tepesinde dökülme
100mg/gün üstü nadir prokonvülsif etki
Uzun dönemde androjen ve östrojen
bağımlı tümörlerde artış???
Sonuç
• Ucuz ve kolay ulaşılabilir
• Zayıf cevaplı hastalarda 3-4 aylık, düşük
doz kullanım
• Over cevabı ve gebelik eldesine olumlu
etki
• Gebelik kaybının azalmasına olumlu etki
• Daha fazla randomize kontrollü
çalışmalara ihtiyaç var

similar documents