TEMA: Ndërtimi i Trekëndëshit Barakrahësh, Katrorit, Piramidës 4faqësore dhe Prizmit 4faqësorë. TEMA: Ndërtimi i Trekëndëshit Barakrahësh, Katrorit, Piramidës 4faqësore dhe Prizmit 4faqësorë. Antarët e.

Report
TEMA: Ndërtimi i Trekëndëshit Barakrahësh, Katrorit,
Piramidës 4faqësore dhe Prizmit 4faqësorë.
TEMA: Ndërtimi i Trekëndëshit Barakrahësh, Katrorit,
Piramidës 4faqësore dhe Prizmit 4faqësorë.
Antarët e grupit:
Qëndresa Rruka
Vlera Dobroshi
Blerina Pozhegu
Florian Isufi
Floriana thaqi
Arlinda Gavrani
Jetmir Berisha
-Qfarë figura dhe trupa gjeometrik nga
materialet recikluese kemi pasur për të
ndërtura?
Kemi pasur për të ndërtuar
trekëndëshin barakrahësh të madh me
material hekur.
Po ashtu kemi pasur për të ndërtuar
trekëndëshin barakrahësh të vogël me
material plastikë
Kemi pasur për të ndërtuar katrorin e madh me
material plastikë.
Po ashtu kemi pasur për të ndërtuar katrorin e vogël
me material hekur.
Kemi pasur për të ndërtuar prizmin
4faqësor të vogël me material karton
Po ashtu kemi pasur për të ndërtuar
prizmin 4faqësor te vogël me material
hekur.
 Kemi
pasur për të ndërtuar piramidën
4faqësore e madhe me material karton-hekur
 Po ashtu kemi pasur për të ndërtuar
piramidën 4faqësore të vogël me material tel
bakri.
Sakrifica e punës tonë
-Floriani dhe Jetmiri kanë ndërtuar katrorin,
me material plastikë dhe hekur .
-Floriana dhe Arlinda kanë ndërtuar
trekëndëshin barakrahësh, me materila
plastikë dhe hekur.
-Vlera ka ndërtuar prizmin 4faqësor me
material karton dhe hekur.
-Qendresa edhe Blerina kanë ndërtuar
piramidën 4faqësor me material karton-tel
dhe tel të bakrit.
-Përveq në Matematikë ku mund ti përdorim
materialet recikluese dhe për qfarë?
-Ne mund ti perdorim edhe në Teknolgji për të
përfituar materiale të ndryashme, në Fizikë
për eksperimente të llojllojshme.
http://www.youtube.com/watch?v=KDjQbL__Srw Trekëndëshi barakrahësh
http://www.youtube.com/watch?v=P3YVYLixFUA Katrori
http://www.youtube.com/watch?v=R5J37ufZ3jA
-Piramida 4faqësore
http://www.youtube.com/watch?v=C67YqVrW9og Prizmi 4faqësor
Fjalë faleminderimi për grupin
-Faleminderit të gjithëve për punën që keni
bërë sepse po të mos punonim ne nuk do
arrinim deri këtu. Kjo na sjell mjaft njohuri
rreth mesimeve.

similar documents