Slayt 1 - İskenderun ADSM

Report
İSKENDERUN
TARİHÇE
1917 Yılında inşaatına başlanan 2 katlı ana bina 1923
yılında bitirilerek GÖGÜS HASTALIKLARI ve CERRAHHANE
olarak hizmete girmiştir.
1970 yılına kadar mevcut ana binada hizmet veren
hastane,zamanla ihtiyaç hasıl olduğundan 3 katlı ek bina ve
lojman olarak ilave yapılmıştır.
1984 yılında şu an mevcut Diş Polikliniklerinin olduğu
zemin kat,1998 yılında da 2.katı yapılarak hizmete girmiştir.
Devlet Hastanesi olarak 1923 den 2008 yılına kadar
yaklaşık 85 yıl İskenderun ve bölge halkına hizmet eden
hastane binası;tekrar tadilattan geçirilerek Ağız ve Diş
Sağlığı Merkezi olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Son derece modern ve teknolojik cihazlarla donatılan
Hastane, İskenderun ve çevresinin Diş konusundaki tek ve
en önemli sağlık kuruluşu durumundadır.
İSKENDERUN ADSM İLE İLGİLİ GENEL
BİLGİLER
BLOK SAYISI
TEK BLOK
ARSA ALANI
7.000m2
KAPALI ALAN
2.500m2
DİŞ POLİKLİNİKL ODA SAYISI
DİŞ ACİL POLİKİK ODA SAYISI
AÇIK OTOPARK m2/ARAÇ SAYISI
32
1
500m2/100
7
İSKENDERUN
BELEN
DÖRTYOL
ERZİN
TOPLAM
317.751
29.549
149.471
40.228
536.999
DİŞ TABİBİ
BAŞTABİP(Diş Tabibi)
BAŞTABİP YRD.(Diş Tabibi)
HASTANE MÜDÜRÜ
HASTANE MÜDÜR YRD.
BAŞHEMŞİRE
HEMŞİRE
SAĞLIK MEMURU
RÖNTGEN TEK.
DİŞ PROTEZ TEK.
MEMUR
HİZMETLİ
TOPLAM
33
1
1
1
3
1
8
2
2
6
7
2
65
BİLGİSAYAR ŞİRKETİ ELEMANI
25
TEMİZLİK ŞİRKETİ ELEMANI
24
GÜVENLİK ŞİRKETİ ELEMANI
4
TOPLAM
53
GÜNLÜK POLİKLİNİK HASTA SAYILARI
614
564
504
508
2009
2010
2011
2012(İlk 6 ay)
YILLIK POLİKLİNİK HASTA SAYILARI
147,459
131.547
132.634
2009
79,914
2010
2011
2012(İLK 6 AY)
DEMİRBAŞ VE GÖRÜNTÜLEME CİHAZ
SAYILARI
DİŞ RÖNTGEN
AERATÖR BAŞLIĞI
DAVYE
FOTÖY
UNİT
MİKRO MOTOR
PANAROMİK
KURU HAVA STERİLAZATÖR
3
40
468
31
33
26
2
3
2009
2010
2011
2012
(İlk 6
ay)
PANAROMİK- 11.851 12.847 15.547 11.095
SEFALOMETRİK
MERKEZİMİZDE YAPILAN TEDAVİLER
(CERRAHİ)
ÇEKİLEN DİŞ SAYISI
KOMP.DİŞ.ÇEK.-CER.MÜD.
2009
2010
2011
20
(ilk
ay
26.901
27.657
27.037
14
7.429
6.733
7.560
3
19.490
16.929
31.218
16
897
1.758
5.003
2
33.985
36.668
41.221
21
1
8
8
(TEDAVİ)
YAPILAN DOLGU SAYISI
KANAL DOLGU SAY.
(PERİODONTOLOJİ)
DETERTRAJ(KÜRETAJ)SAYISI
OPERASYON(FLAP.GİNG.)
MERKEZİMİZDE YAPILAN TEDAVİLER
(ilk
ay
(PROTEZ)
SABİT PROTEZ
HAREKETLİ PROTEZ
DİĞER(TAMİR,DİŞ İL.BES.KÖ.
PEDODONTİ
ÇEKİLEN DİŞ SAYISI
20.117
23.360
32.911
26
3.388
3.233
4.114
2
10.495
13.256
12.945
7
10.128
9.979
9.485
4
TEDAVİ EDİLEN DİŞ SAYISI
2.393
2.803
10.729
5
MERKEZİMİZDE YAPILAN TEDAVİLER
ÇEKİLEN 20 YAŞ DİŞ SAYISI
VENEER KRON(SERAMİK)DİŞ SAYISI
(ilk
ay
8.334
8.257
9.170
5
19.319
23.335
35.909
26
FLOR UYGULANAN YARIM ÇENE SAYISI
6
241
634
FİSSSÜR ÖRTÜCÜ UYGULANAN DİŞ SAYISI
0
380
6.238
421
433
290
SEVK EDİLEN TOPLAM HASTA SAYISI
3
3
1
TEDAVİ
YAPILAN DOLGU SAYISI
31,218
2009
2010
2011
2012(İlk 6 ay)
19,490
16,929
16,589
TEDAVİ
(YAPILAN KANAL DOLGU SAYISI)
5,003
2009
2010
2011
2012(İlk 6 ay)
2,617
1,758
897
PEDODONTİ
TEDAVİ EDİLEN DİŞ SAYISI
10,729
2009
2010
2011
2012(İlk 6 ay)
5,371
2,393
2,803
HİZMETLERİMİZ
ORAL DİYAGNOZ VE RADYOLOJİ
Ağız içindeki diş, dişeti yanak mukozası gibi dokuların
hastalıklarının teşhis, tedavi, planlanması ve takibini yapar.
Teşhis için radyoloji olmak üzere çeşitli yardımcı yöntemler
kullanılır. Radyoloji teşhisi için en önemli yöntemdir.
PEDODONTİ
Pedodonti kelime anlamı olarak çocuk diş hekimliği
demektir. Pedodontinin amacı doğrudan ergenlik çağının
sonuna kadar çocukların ağız ve diş sağlıklarını korumak,
mevcut ağız ve diş hastalıklarını tedavi etmek ve çocukların
ilerde yetişkin olacakları yaşlar için gereke ideal ağız ortamı
sağlamaktır.
PROTEZ
Diş eksikliği olanların,ağızda kalan diş sayısı,bu dişlerin ağız
içince bulunduğu yerler ve dişlerin dayanıklılıkların protez
uzmanı tarafından değerlendirilerek en son yenilikler
doğrultusunda sabit veya hareketli protez hazırlanır.
HAREKETLİ PROTEZLER
Tüm doğal dişlerin kaybetmiş olan hastalarımıza akrilik
materyalinden yapılan tüm protezler yapılmaktadır.(halk
arasında daman protez olarak da adlandırılır.) Kısmi dişsizliği
olan hastalarda ise iskelet protez adı verilen (metal destekli
bölümlü protez )yapılmaktadır.
SABİT PROTEZLER
Aşırı diş harabiyeti veya birkaç diş kaybı olan hastalarımıza
metal destekli porselen kron ve köprüler yapılmaktadır.
Dental İmplant Hizmeti
Günümüzde diş implantları, tartışmasız olarak doğal dişlere
en iyi alternatiftir.Geleneksel köprü ve protezlere göre daha
iyi konuşma ve çiğneme fonksiyonu sağlarken, yüzünüzde
doğal bir görünümü de beraberinde getirir. Bugün
implantın,21. yüzyılda üzerinde en çok çalışılacak olan diş
tedavi şekli olduğu anlaşılmaktadır. Doğru teşhis, yeterli bilgi,
tecrübe ve ekipmanla uygulandığında diş implantı, hasta ve
hekim açısından başarılı sonuçlar verebilen bir tedavi şeklidir.
İmplant (Yapay Diş Kökü) nedir?
Kısaca implant, eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini
tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve
uygun malzemeden yapılan yapay diş köküdür.
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
MSÜ kurumumuzda kullanılan basınçlı buhar ısısına dayanıklı tüm el
aletlerinin paket, barkod ve sterilizasyon işlemlerinin yapıldığı
yerdir.İskenderun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi nolarak temel değerlere ve
hizmet kalite standartlarına bağlı kalarak, kalite yönetim sistemi
doğrultusunda sterilizasyon , dezenfeksiyon ve enfeksiyonun önlenmesi
konularında bilimsel gelişmeleri takip ederek çalışmaktadır.Günümüzde
hızla artan hepatit B, hepatit C ve aids gibi kan ve vücut sıvılar ile
bulaşan hastalıkların en önemli bulaşma yollarından birinin de diş
tedavileri olduğunun ve konunun öneminin farkındayız. Isı ve basıncın
aynı anda ve belirli bir süre etki etmesi halinde bakterilerin spor
formları ölebiliyor.Bu nedenle Dijital Buharlı Basınç Otoklavı
kullanıyoruz. Diş tedavi esnasında kullanılan ünit başlıkları (aeratörmikromotor- angldruva) hızlı yüzey dezenfektanı ile silinir, kurulanır ve
DAC BAŞLIK BAKIM OTOKLAVI 'nda sterilizasyon işlemleri yapılır.
Sterilizasyonu yapılan el aletleri dağıtılmak üzere barkodları bilgisayarda
okutulur ve imza karşılığı ilgili görevlilere teslimi yapılır.
DİŞ PROTEZ LABARATUVARI
Güzel ve sağlıklı bir gülüş için ağızda diş kaybının olmaması gerekir. Bu nedenle eksik dişlerin
yerlerini doldurmak gerekir.Çekim vb. sebeplerden dolayı eksilen dişlerin yerlerine kalan dişler
kayma,aşağı/yukarı uzama yapabilir.Ağız içi dokulara,diğer dişlere zarar verir, ağız hijyeni ve florası bozulur.
Birden fazla dişlerin kaybı durumunda çözüm olarak implant yada sabit köprü protezleri
yapılamıyorsa takılıp çıkarılabilen (damak) protez yapılır.Protez ağızda kalan dişlere kroşelerle tutunabileceği
gibi dişlere yapılan kronlarla iç tarafa gizlenen hassas tutucularla da yapılarak daha estetik bir görünüme
kavuşturulabilir.Ağızda hiç diş kalmamışsa,alt ve üst çene kemik dokusu üzerinden destek alarak vakum
kuvveti ile ağızda kalabilen, akrilikten üretilen halk arasında damak denilen protez yapılır.
İskenderun ADSM Diş Protez Laboratuarı olarak; total protezlerin yapımında uygulanan ana
model elde edilmesi, diş dizimi, modelaj, mufla işlemleri, tesviye, polisaj safhaları ile birlikte tam protez ve
bölümlü protez işlemleri yapılır.Total Protez dışındaki hareketli parsiyel protezlerin diş dizim işlemleri hariç,
metal iskelet dökümleri ve sabit protezler hizmet alımı ile özel laboratuara yaptırılmaktadır.Laboratuvara
poliklinikten gönderilen hasta ölçüsüne alçı dökülerek model elde edilir.Elde edilen model üzerinde
belirlenen sınırlar dahilinde kaide plağı hazırlanır ve hasta kapanışı alınmak üzere poliklinik diş hekimine
gönderilir.
Kapanışı hazırlanmış kaideli modellere diş protez teknisyeni tarafından diş dizimi yapılır.Hekime
hasta ağzında prova için gönderilir. Prova sorunsuz ise protezin modelaj safhasına geçilir ve hasta estetiğine
göre modelajı yapılır.Modelajı tamamlanmış modeller muflaya alınarak birkaç işlemden geçirilir ve mufla
fırınına konularak fırınlanır.Mufla işlemi biten protezler muflalarından çıkarılarak kenar sınırları için tefsiye
işlemi yapılır.
Protezimizin son aşaması olan polisaj (cila) işlemi yapılarak ağza takılabilir hale getirilir ve
hastalarımızın çekinmeden gülümsemelerine katkı sağlamanın mutluluğunu hastalarımızla beraber yaşıyoruz.
KALİTE BİRİMİ
ADSM KALİTE ÇALIŞMALARIMIZ Merkezimiz 2008 yılından itibaren kurulmuş olup,
sağlık bakanlığı kalite ve performans yönetimi daire başkanlığının yayınladığı ADSM hizmet
kalite standartları çerçevesinde çalışmalarına başlamıştır.Merkezimizde sunulan hizmetleri
kaliteli, güvenli, verimli, ekip anlayışı içerisinde yürütmek, hizmet verenler ile hizmet alanların
memnuniyetini arttırmak için iyileştirme faaliyetlerinde bulunmak gelişmeyi ve sürekliliği
sağlamak amacıyla performans ve kalite birimimiz kuruldu.Kurum vizyonu, misyonu, kalite
politikası ve kalite hedefleri belirlendi.Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri hizmet kalite standartları
çerçevesinde gerekli altyapı düzenlemeleri yapılarak talimatlar, prosedürler, formlar, iş akış
şemaları, görev tanımları, planlar vb. dokümanlar hazırlanmış ve uygulamaya
konmuştur.Öncelikle üst yönetime daha sonra tüm çalışanlara kalite temel eğitimi verildi.
Hizmet içi eğitimler eğitim planına göre yapıldı.Kalite çalışmalarımız doğrultusunda
hasta memnuniyeti üzerinde hassasiyetle durulmaktadır.Bakanlığımız tarafından yayınlanan
standart hasta memnuniyet anketleri her ay düzenli olarak uygulanmakta
ve veriler değerlendirilerek bunun sonucunda saptanan sorunlar için iyileştirme çalışmaları
yapılmaktadır.
Kalite çalışmalarımız doğrultusunda çalışan memnuniyeti üzerinde de hassasiyetle
durulmaktadır. Bakanlığımız tarafından yayınlanan standart çalışan memnuniyet anketleri tüm
personelimize uygulanmakta ve sonuçları değerlendirilmektedir.
Hasta, hasta yakınları ve Çalışanların önerilerini almak için istek ve öneri kutularımız
mevcut olup düzenli aralıklarla kurumumuzda oluşturduğumuz ekip tarafından tutanakla
açılmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Kayıt altına alınan bu belgeler tek tek incelenip yazılan
öneriler değerlendirilmekte ve gereken raporlar hazırlanmaktadır. Saptanan sorunlar için
iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.
Ayrıca tüm personelimizin, hasta ve hasta yakınlarının önerilerini iletebilmeleri için
web sitemizde istek ve öneri sistemi kurulmuş olup, yapılan tüm öneriler hastane idaresi
tarafından dikkatle incelenmektedir. Son olarak yaptığımız iç tetkik’lerle hazırlanan tüm
dokümanlar , yapılan çalışmalar ve sunulan hizmetler tetkik edildi. Tüm klinikler,
protez laboratuarları, merkezi sterilizasyon ünitesi, radyoloji ünitesi, depolar olmak üzere
hastanenin tüm birimleri en ince ayrıntısına kadar ayrı ayrı ekipler tarafından incelendi,
aksaklıklar tespit edildi ve gerekli tedbirler alındı.
Bu süreç sonucunda “Kalite Yönetim Sistemi” uygulamasına başlamak bize ve hastalarımıza ne
kazandırdı?
Öncelikle;
-Hasta ve çalışanın güvenliği ve memnuniyeti sağlandı.
- Hastalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştı.
- Hastalarımızın sağlık hizmeti ile buluşturulabilmesi için etkili değerlendirme süreci sağlandı.
- Doğru zamanda, doğru sürede, doğru hastaya, doğru tedavinin uygulanması sağlandı.
- Hastalarımızın bilgilendirilmesi ve eğitimi sürecinin devamı sağlandı.
- Merkezimizin etkinliği ve verimliliğinin sürekliliği sağlandı.
- Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve kontrol altına alınması gibi bir kalemde sayabileceğimiz
pek çok iyileştirilmeler hayata geçirildi.Asıl olan belgelendirme sürecinin devamındaki “Kalite
Yolculuğunun “ sürekli iyileştirilmelerle devamının sağlanmasıdır. Merkezimizin Kalite Politikası
çerçevesinde sürekli iyileştirmeyi hedef alan çalışmalarımız azim ve gayretle devam
edecektir.
İLK KAYIT - DANIŞMA – YÖNLENDİRME
İlk kayıt – Danışma - Yönlendirme birimimiz 08:30 ile 17:00 saatleri arasında hizmet
vermektedir.Hasta memnuniyeti,hasta hakları ve iletişim becerileri iyi olan görevli personelin
kıyafetleri diğer otomasyon personellerinden farklıdır.Kayıtlar öncelik sırasına önem verilerek
yapılır ve yönlendirilir.Yaşlı ve özürlü hastalarımız yardım için mutlaka danışma birimine müracaat
etmelidirler.Danışmada, hastalarımızı aydınlatıcı bilgilendirme broşürlerimiz, nöb. ve polk.hekim
çalışma listemiz bulunmaktadır. Merkezimize ilk defa müracaat eden hastalarımız hasta kayıt
biriminden hekimini seçerek kayıt yaptırabilirler.Randevulu hastalarımız ise, randevu saatinden
önce kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekir. Hastalarımızın kabul ve diğer işlemleri için vatandaşlık
numaralarının olduğu kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları şarttır. Kişisel bilgileri alınıp
bilgisayar kaydı yapılan hasta ilgili bölüme yönlendirilir.
Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS)
Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığı Türkiye’de daha etkin ve verimli bir şekilde sağlık hizmetlerine ulaşılması amacı ile Sağlıkta
Dönüşüm Projesi’ni yürürlüğe koymuş ve bu program kapsamındaki çalışmaları büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. Bu
programın en önemli çalışmalarından biride Merkezi Hastane
Randevu Sistemidir (MHRS).MHRS nedir? MHRS;
vatandaşların Sağlık Bakanlığına bağlı 2 ve 3. basamak Hastaneler ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri için 182 MHRS Çağrı
Merkezini arayarak canlı operatörlerden kendilerine istedikleri hastane ve hekimden randevu alabilecekleri bir
uygulamadır.Randevu nasıl alınır?• Ev, iş, ankesör ve cep telefonlarından 182 numaralı Sağlık Bakanlığı MHRS Çağrı Merkezi
aranır. • 182 numaralı telefonu arayan vatandaş tarafından çağrıyı karşılayan asistana (canlı operatör) randevu talebinde
bulunulan vatandaşın T.C. Kimlik Numarası verilir. Asistan vatandaş bilgilerini doğrular ve en yakın hastane ya da istenilen
hekimin hekim çalışma cetvelindeki randevu listesini vatandaşa iletir.• Hekim çalışma listesinden alınan randevu not
edilerek randevu saatinden 30 dakika önce mutlaka hastanede bulunan HRS hasta kabulüne müracaat edilir.Randevu nasıl
iptal edilir? • Ev, iş, ankesör ve cep telefonlarından 182 numaralı Sağlık Bakanlığı MHRS Çağrı Merkezi aranır.. • 182 numaralı
telefonu arayan vatandaş tarafından çağrıyı karşılayan asistana randevu talebinde bulunulan vatandaşın T.C. Kimlik Numarası
verilir. Asistan vatandaş bilgilerini doğrular.• Vatandaş iptalini istediği randevusunun, tarih ve zamanını asistana iletir. Asistan
tarafından ilgili randevu iptal edilir.NOT: VATANDAŞ KENDİSİNE VERİLEN RANDEVU ZAMANINDAN 30 DAKİKA ÖNCE İLGİLİ
HASTANENİN MHRS HASTA KABUL BÖLÜMÜNE BAŞVURUR.
HASTA HAKLARI BİRİMİ
Hasta hakları olarak hedefimiz Bakanlığımız politikası doğrultusunda hasta odaklı-katılımcı sağlık hizmeti sunarak
hastalarımızın haklarının ihlal edilmediği.her aşamada bilgilendirildiği ve onayının alındığı,mahremiyete uyulduğu hiçbir
ayrım yapılmadan her türlü tıbbi tedaviyi aldığı güler yüzlü,nazik,şefkatli hizmet alabildiği bir sağlık hizmeti sunmaktır.
Amacımız Hasta Hakları Uygulamalarının insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin hasta haklarından
faydalanabilmesinde,hak ihlallerinden korunabilmesinde ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesinde
hasta hakları uygulamalarının planlanması,değerlendirilmesi,uygulanması ve denetlenmesi ile ilgili esas ve usulleri
belirleyerek sağlık hizmetlerinin eşit,kaliteli ve etkin olarak sunumunu sağlamaktır.Hasta Hakları Birimleri hekim veya diğer
sağlık çalışanlarına karşı kurulmuş birimler değillerdir.Hastanın hizmet alım sürecinde karsılaştıkları sorunların çözümüne
yardımcı olan,hak ihlaline uğradığını düşünen hasta ve hasta yakınlarının mağduriyetlerinin giderilmesine çalışan
ünitelerdir.Hasta ve hasta yakınları tüm müracaat ve şikayetlerinin Hasta Hakları Birimimizden,Sağlık Bakanlığınca
oluşturulan Web Sitesi üzerinde ya da Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 numaralı telefon hattından yapabilirler.
HAKLARINIZ
1.Hizmetten genel olarak faydalanma
2.Bilgilendirme ve bilgi isteme
3.Sağlık kuruluşunu ve personelini,seçme ve değiştirme
4.Mahremiyet
5.Reddetme,durdurma ve rıza
6.Güvenlik
7.Dini vecibelerini yerine getirebilme
8.İnsani değerlere saygı gösterebilmesi,saygınlık görme ve rahatlık
9.Ziyaret ve refakatçi bulundurma
10.Müracaat şikayet ve dava hakkı
SORUMLULUKLARINIZ
1.Genel sorumluluklarn
2.Sosyal güvenlik
3.Sağlık çalışanlarını bilgilendirme
4.Hastanen kurallarına uyma
5.Tedavisi ile ilgili önerilere uyma
7.205.977,22
4,936,542.36
4.995.388,00
4.683.711,25
TAHAKKUK EDİLEN FATURA GELİRİ
2009
2010
2011
2012(ilk 6 ay)
2009
2010
2011
2012(ilk 6
ay)
2009
1.474.007,79
2010
2011
2,334,595.30
3,132,619.05
5,467,214.37
5.534.387,39
7.795.434,29
5.558.471,26
4.084,463,47
2.261.046,90
1.281.680,69
4.066.471,18
5.348.151,87
GELİR-GİDER GRAFİĞİ
2012(ilk 6 ay)
GELİR
GİDER
KALAN
SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

similar documents