tanitim sunumu - euro

Report
AVRUPA STAJ KONSORSİYUMU
ERASMUSPLUS
‘‘ERASMUS+’’
STAJ KONSORSİYUMU
AVRUPA STAJ KONSORSİYUMU
ERASMUSPLUS
ULUSLARARASI STAJ DENEYİMİ
Neden Uluslararası Deneyim?
•
Dünya küçülüyor, globelleşiyor,
•
İş dünyasında; farklı kültürlere uyum gösterebilen ve uluslararası deneyime
sahip mezunlar tercih ediliyor,
•
İş dünyasında yarış artıyor
Nasıl Uluslararası Deneyim ?
Staj Konsorsiyumu Nedir?
Öğrencilere uluslararası staj imkânı
sağlamak amacıyla;
Birden fazla üniversite ve Sivil Toplum
Kuruluşlarının bir araya gelmesi ve güç
birliği oluşturmasıdır.
AVRUPA STAJ KONSORSİYUMU
ERASMUSPLUS
ULUSLARARASI STAJ DENEYİMİ
Hedefler
•
Yükseköğretim kurumlarının uluslararası öğrenci değişim tecrübeleri ile sektörün
istihdam profilini bir araya getirmek,
•
Farklı sektörler ile yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğini geliştirmek,
•
Sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücü profiline uygun, yetkinlikleri arttırılmış öğrencileri
iş piyasasına kazandırmak,
•
Öğrencilerin akademik çalışma alanlarına yönelik uygulamalar yaparken
uluslararası tecrübe ve vizyon kazanmalarına imkan sağlanmak,
•
Öğrencilerin çok kültürlü iş ortamlarına adaptasyon kabiliyetlerini geliştirmek,
•
Öğrencilerin kariyer planlarına destek olmak
AVRUPA STAJ KONSORSİYUMU
ERASMUSPLUS
ULUSLARARASI STAJ DENEYİMİ
Öğrencilerimiz İçin Ne Var?
•
Tanımlanmış staj fırsatları
•
Gerçek iş ortamında, gerçek problemler üzerinde çalışma olanağı
•
Farklı kültürleri tanıma imkanı
•
Kişisel ve mesleki becerilerin gelişimine katkı
•
Uluslararası sosyal ve profesyonel iletişim ağı,
•
Kültürlerarası İletişim becerisi kazanmak,
•
Yabancı dilini geliştirme fırsatı
•
Oryantasyon eğitimlerin katkısı (gidiş öncesi ve sonrası)
•
Sertifika Ve Tanınma
AVRUPA STAJ KONSORSİYUMU
ERASMUSPLUS
KONSORSİYUM ORTAKLARI
Üniversiteler
İstanbul Kültür Üniversitesi
Sivil Toplum Kuruluşları
İstanbul Sanayi Odası
İstanbul Şehir Üniversitesi
Türkiye Bilişim Vakfı
Kadir Has Üniversitesi
Türk Kültür Vakfı
Sabancı Üniversitesi
Destekleyen Kurum
Üsküdar Üniversitesi
Türkiye Ulusal Ajansı
AVRUPA STAJ KONSORSİYUMU
ERASMUSPLUS
DESTEKLEYEN KURUM
Türkiye Ulusal Ajansı’nı Tanıyalım (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi)
•
•
Ulusal Ajans, katılımcı ülkelerin AB Eğitim ve Gençlik
programlarından yararlanmalarını sağlamak üzere ülke
içinde kurdukları ve ilgili taraflar ile işbirliği içinde
programlardan yararlanma faaliyetlerini organize ve
koordine eder.
2014-2020 yıllarını kapsayan yeni program,
Erasmus+ Programı Türkiye Ulusal Ajans ünvanıyla,
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
tarafından yürütülmektedir.
AVRUPA STAJ KONSORSİYUMU
ERASMUSPLUS
BAŞVURU
Kimler Başvuru Yapabilir?
•
Konsorsiyum Ortağı olan Üniversite Öğrencileri (İstanbul Kültür Üniversitesi,
İstanbul Şehir Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Üsküdar
Üniversitesi)
•
Önlisans ve Lisans öğrencileri için Genel Not Ortalaması 2,2/4,
Lisansüstü öğrenciler için Genel Not Ortalaması 2,5/4’un üzerinde olan öğrenciler.
•
Mezuniyet’ten önce başvurmak koşulu ile mezuniyet sonrasında ilk bir yıl (12 ay)
içeresinde Erasmus Stajı gerçekleştirilebilmektedir
AVRUPA STAJ KONSORSİYUMU
ERASMUSPLUS
BAŞVURU
Nasıl Başvuru Yapabilirim?
•
Başvuru kriterlerine sahip olan öğrenciler, www.euro-intern.org sitesinde bulunan
online başvuru formunu düzenler,
•
Başvuru Formunu düzenleyen öğrenciler, formun çıktısını imzaladıktan sonra, diğer
başvuru belgeleri ile birlikte kendi kurumlarında bulunan konsorsiyum temsilcilerine
son başvuru tarihine kadar belgelerini iletirler.
•
Son Başvuru Tarihi : 05.12.2014
Başvuru Belgeleri Nelerdir?
•
Başvuru Formu (Online Başvuru) Formu doldurup çıktısı alınmalı)
•
Transkript
•
Europass Formatında CV
•
Resim
AVRUPA STAJ KONSORSİYUMU
ERASMUSPLUS
BAŞVURU DEĞERLENDİRME
Değerlendirme Süreci?
•
Kurum Koordinatörleri tarafından başvuru kriterlerini sağlayan öğrenci listesi hazırlanır.
•
Öğrencinin yabancı dil notu ağırlığı % 50, Genel Not ortalaması ağırlığı % 50 olacak şekilde
her bir öğrenci için ortalama değer hesaplanır.
•
Her üniversite için en yüksek ortalama değere sahip ilk 20 öğrenci belirlenir.
•
Belirlenen öğrenciler, Konsorsiyum Yönetim Kuruluna bildirilir
•
Başvuru yapan tüm öğrencilerle sonuçlar paylaşılır.
Her üniversitenin eşit miktarda hibe kullanma prensibi ile öğrencilerin
gideceği ülkeye bağlı olarak üniversite başına minimum 2 aylık staj
süresi ile max.15 öğrencinin staja gönderilmesi öngörülmektedir.
AVRUPA STAJ KONSORSİYUMU
ERASMUSPLUS
STAJ YERLEŞTİRMELERİ
Staja Yerleştirme Süreci, Staj Süresi ve Staj Öncesi Hazırlık -1
•
Konsorsiyum tarafından, 5 üniversiteden seçilen toplam 80 öğrencinin özgeçmişi
staj olanağı sağlayacak potansiyel uluslararası kurumlarla paylaşılır.
•
Öğrenci seçimi uluslararası kurumlar tarafından yapılmaktadır.
•
Yerleştirmede esas olan kurumların talep/ihtiyaçları ve öğrencilerin sahip olduğu
yetkinliklerdir.
•
Her üniversiteden ilk tercih edilen max.15 öğrenci staja yerleştirilir.
•
Öğrenciler Konsorsiyum Yönetim Kurulu onayı ile kendi imkanları ile buldukları staj
yerlerine yerleştirilebilirler.
•
Yaz Dönemi yerleştirme sonuçları Şubat ayı sonuna kadar duyurulur.
AVRUPA STAJ KONSORSİYUMU
ERASMUSPLUS
STAJ YERLEŞTİRMELERİ
Staja Yerleştirme Süreci, Staj Süresi ve Staj Öncesi Hazırlık - 2
•
Firmalar tarafından tercih edilen öğrenciler, Konsorsiyum Yönetim Kurulu Üyeleri ile
tanışmaya davet edilir.
•
Öğrencilere yurt dışına gitmeden önce Konsorsiyum Ortakları tarafından
Oryantasyon Programı düzenlenir.
•
Seçilen öğrenciler, staja başlamadan önce ve stajını tamamladıktan sonra
«Elektronik Dil Seviye Sınavına» girer. Bu sayede; stajın öğrencinin yabancı dil
düzeyine etkisi bilgi amaçlı tespit edilir.
•
Staj süresi; karşı kurumun,öğrencinin talebine ve hibe bütçesine bağlı olarak 2 Ay, 3
Ay ve/yada 6 Ay olabilir. (Süre bütçeye bağlı olarak 12 aya kadar devam edebilir)
AVRUPA STAJ KONSORSİYUMU
ERASMUSPLUS
HİBE MİKTARLARI
Hayat pahalılığına
göre ülke türleri
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler
Aylık Öğrenci
Staj Hibesi (€)
1. Grup Program
Ülkeleri
Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya,
Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık
600
2. Grup Program
Ülkeleri
Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi,
Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz,
Slovenya, İspanya,
500
3. Grup Program
Ülkeleri
Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta,
Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya
400
AVRUPA STAJ KONSORSİYUMU
ERASMUSPLUS
STAJ SONRASI
Staj Sonrası Tamamlanması Gereken Evraklar?
•
•
•
•
•
Katılım Sertifikası
Pasaport giriş-çıkış damgaları olan sayfaların fotokopileri
Nihai Rapor (Online)
Staj Yeri Değerlendirme Formu (Öğrenciler elektronik ortamda gönderilecek anket ile
staj yerlerini değerlendirir.)
Öğrenci Değerlendirme Formu (Uluslararası kurumlar elektronik ortamda gönderilecek
anket ile öğrencimizi değerlendirir)
Stajın Tanınması
•
•
Konsorsiyum Yönetim Kurulu tarafından, staj
sonunda öğrencilere stajın başlangıç ve bitiş
süresini gösteren imzalı bir “Sertifika” verilir.
Gerçekleştirilen staj öğrencinin kendi
Üniversitesi, tarafından Diploma ekinde
ve/veya transkriptinde gösterilerek tanınma
sağlanır.
İlgiliniz için teşekkür ederiz ! 
Sorularınız ?
AVRUPA STAJ KONSORSİYUMU
ERASMUSPLUS

similar documents