Afrika - p*írodní pom*ry - Základní škola Koperníkova

Report
Číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1825
Šablona klíčové aktivity
III/2
Sada
Zeměpis 7
Název
Afrika_přírodní_poměry1
Klíčová slova
Poloha, povrch
Pomůcky
PC, dataprojektor, atlas, nástěnná mapa Afriky
Druh interaktivity
Výklad, samostatná práce
Stupeň a typ vzdělání
II. stupeň základní školy
Potřebný čas
1 vyučovací hodina
Velikost
1, 89 MB
Zdroje
Viz Zdroje
ZŠ s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592
Mgr. Milena Hradová
Obr. č. 1
 Leží převážně na východní polokouli
 Rozkládá se rovnoměrně kolem rovníku
 Přezdívaná „černý kontinent“ (vzhledem k převaze
negroidního obyvatelstva)
Obr. č. 2
Obr. č. 3
 Velmi málo členitý světadíl
 Od Evropy oddělena Středozemním mořem a




Gibraltarským průlivem
Od Asie Suezským průplavem
Na V světadílu omývána Indickým oceánem, na Z
Atlantským oceánem
Ostrovy: Madagaskar, Kanárské ostrovy
Jediný poloostrov: Somálský
Obr. č. 4
Obr. č. 6
Obr. č. 5
Obr. č. 7
 Najdi zeměpisné souřadnice 4 afrických krajních
bodů!
 S – Bílý mys –
 37°s.š., 9°v. d.
 J – Střelkový mys –
 34° j. š., 20°v. d.
 V – Mys Hafún –
 10°s. š., 51°v. d.
 Z – Zelený mys –
 14°s. š., 17° z. d.
 …Móric Beňovský
 Slovenský cestovatel
 První Evropan, který navštívil 4 světadíly (Evropy, Asii,
Afriku, Ameriku)
 „král Madagaskaru“ – první král sjednoceného
Madagaskaru
Obr. č. 8
 Vysoká průměrná nadmořská výška – značnou část
tvoří náhorní tabulová plošina
 Nejvyšší hora – Kilimandžáro (5895 m n. m.)
 Vyhaslá sopka
 Denně přiláká průměrně 58 turistů
Obr. č. 9
 Atlas – S Afriky
 Kilimandžáro
 Etiopská vysočina – střecha Afriky
 Dračí hory
 Soustava příkopových propadlin na V Afriky –
důsledek pohybů litosférických desek – Velká
příkopová propadlina (kolébka lidstva)
Obr.
Obr.
Obr.
č.č.10
č.14
1211
13
Do slepé mapy
doplň:
 Atlas
 Dračí hory
 Sahara
 Východoafrická
propadlina
 Gibraltar
 Kilimandžáro
 Suezský průplav
 Rudé moře
 Somálský
poloostrov
 Guinejský záliv
 Madagaskar
Obr. č. 15
 Afrika leží na ………………………………. polokouli
 Rozkládá se rovnoměrně okolo ……………….
 Africký světadíl má ………….. nadmořskou výšku
 Nejvyšším pohořím je ………………….. S nejvyšším
bodem v nadmořské výšce ……………….
 Která část Afriky je nazývána jako kolébka lidstva?
Proč?
 Afrika leží na východní polokouli
 Rozkládá se rovnoměrně okolo rovníku
 Africký světadíl má vysokou průměrnou nadmořskou
výšku
 Nejvyšším pohořím je Kilimandžáro s nejvyšším
bodem v nadmořské výšce 5895 m n. m.
 Která část Afriky je nazývána jako kolébka lidstva?
Velká příkopová propadlina. Proč? V této oblasti se
vyvinul první předchůdce dnešního člověka.
 Učivo je vhodné k zařazení na úvod k přírodním
poměrům Afriky
 Snímek č. 5 je opakováním látky z předešlého ročníku
– lze zadat jako úkol na rychlost na malé jedničky,
popř. za domácí úkol
 Snímek č. 10 lze využít jako samostatnou práci,
případně práci ve skupinách















Obr. č. 1: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Afrika>, citováno 12. 11. 2011;
Obr. č 2: < www.DesctopCollector.com / >, citováno 12. 11. 2011;
Obr. č. 3: < http://www.playstationwallpapers.com/afrika >, citováno 12. 11. 2011;
Obr. č. 4: <http://masch.blog.cz/0808/suezsky-pruplav-spojeni-dvou-svetadilu>, citováno 13. 11. 2011
Obr. č. 5: <http://www.outsidermedia.cz/Article.aspx?id=3593>, citováno 12. 11. 2011;
Obr. č. 6: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Gibraltarsk%C3%BD_pr%C5%Afliv>, citováno 12. 11. 2011;
Obr. č. 7: <http://www.andalucia-travelguide.com/about-andalucia/gibraltar-airport-information/>,
citováno 12. 11. 2011;
Obr. Č. 8: <http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3ric_Be%C5%88ovsk%C3%BD>, citováno 12. 11.
2011;
Obr. č. 9: <http://ekolist.cz/cz/fotobanka/krajina-2/afrika-2/kena-a-tanzanie>, citováno 13. 11. 2011;
Obr. Č. 10: <http://www.2zszdar.cz/Info_RV/W_n7W10/Sedlak/martin.htm>, citováno 12. 11. 2011;
Obr. Č. 11: <http://www.ekobydleni.eu/tag/sahara>, citováno 12. 11. 2011;
Obr. Č. 12: <http://atanova-zasuvka.blog.cz/1002/zalesnena-sahara-budouci-plice-planety>, citováno
12. 11. 2011;
Obr. Č. 13: <http://botany.cz/cs/sokotra/>, citováno 12. 11. 2011;
Obr. č. 14: <http://www.kpbs.org/news/2009/dec/17/nature-drakensberg-barrier-spears/>, citováno
13. 11. 2011;
Obr. Č. 15: < http://anecodoskoly.webzdarma.cz/slepe_mapy/slepe_mapy_page.html >, citováno 12.
11. 2011

similar documents